Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je 24. januarja 2023, sprejela predstavnika Združenja za dostojno starost - Srebrna nit, ki sta ji predstavila področja, na katerih združenje deluje v svojem poslanstvu skrbi za starejše.
Eno glavnih je po besedah predsednice združenja Biserke Marolt Meden dolgotrajna oskrba, saj lahko v združenju glede na obsežne izkušnje s starejšimi predlagajo mnoge dolgotrajne rešitve, ki bodo pripomogle k izboljšanju življenja starejših in medgeneracijskemu sožitju. Nadalje je opozorila, da v Sloveniji žal še vedno ni instituta zagovorništva pravic starejših in izpostavila pobudo združenja za vzpostavitev samostojnega ministrstva za starejše in varuha pravic starejših.
Član združenja dddr. Andrej Pleterski je zatem predstavil Predlog Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja,ki odgovornost odločanja o končanju življenja prelaga na umirajočega posameznika in mu s tem omogoča varen in dostojanstven konec življenja. Povedal je, da predlog zakona zagotavlja visoko stopnjo varnosti pred napačno odločitvijo, prav tako v državah s podobno ureditvijo ne zaznavajo zlorab. Kot je povedal dddr. Pleterski, možnost izbire glede končanja življenja podpira okvirno tri četrtine slovenskih državljank in državljanov ne glede na starostno skupino, raven izobrazbe ali kraj bivanja.
Predsednica Državnega zbora je dejala, da bo predlog zakona z veseljem preučila, saj se takšna situacija prej ali slej dotakne prav vsakega izmed nas: »Le ljudje z izkušnjo bližnjega lahko razumejo, kaj pomeni trpeče drseti v smrt, vprašanje pa je, ali smo na čustveni in razumski ravni to pripravljeni sprejeti tudi kot družba«. Ker gre za vprašanje širšega pomena za državljane, pa je podprla tudi idejo o posvetovalnem referendumu. S sogovorniki se je strinjala, da bi šla Slovenija s sprejetjem takšnega zakona po poteh naprednih in razvitih držav.
Predsednica Državnega zbora je predstavnikoma združenja zagotovila podporo pri pripravi novih zakonskih podlag na področju dolgotrajne oskrbe, razširitve kakovostnih programov za starejše, dostojnih pokojnin in aktivne upokojitvene dobe. Ob tem je napovedala posvet Za boljšo prihodnost starejših, ki bo v Državnem zboru potekal predvidoma spomladi in na katerem bodo s sodelovanjem nevladnih organizacij in pristojnih ministrstev (med njimi tudi novoustanovljeno Ministrstvo za solidarno prihodnost) na enem mestu naslovljeni izzivi in težave, s katerimi se sooča starejša populacija.

Foto: Matija Sušnik/DZ

Arhiv novic