V združenju Srebrna nit – združenje za dostojno starost z žalostjo spremljamo usode ljudi, ki so jih prizadele poplave in plazovi. Ob tem se zavedamo, da so med prizadetimi tudi starejši ljudje, ki zaradi starosti težje prenašajo napore in zaradi svoje nemoči, šibkega zdravja in čustvene navezanosti na dom neznosno trpijo.

Tisoče prostovoljk in prostovoljcev, ki so se takoj vključili v pomoč prizadetim družinam in posameznikom, je ponoven dokaz naše medsebojne solidarnosti in sočutja. Njihovo delo je močno sporočilo ljudem, da v nesreči in stiski niso sami. Naj vas ob tem prosimo, da še posebej poskrbite za ranljive skupine starejših ljudi.

  • Za bolne poskrbimo, da imajo posteljo in streho nad glavo, da niso lačni in žejni, da jih ne boli in da imajo na voljo vsa predpisana zdravila.
  • Pri osebah z demenco bodimo pozorni na to, kako se odzivajo v novem okolju, saj se ti bolniki v novih okoliščinah še posebej težko znajdejo in so prestrašeni. Objemimo jih in jim povejmo, da bo vse dobro.
  • Prav tako se skušajmo čim prej prebiti do nemočnih in nepokretnih in poskrbimo, da imajo ob sebi nekoga, ki bo poskrbel zanje.
  • Osamljenim in samim bodimo v oporo in zagotovilo, da v stiski niso sami.
  • Posebno pozornost namenimo tudi starejšim, ki so izgubili svoj dom in nimajo svojcev, da bi poskrbeli zanje.

Seveda se zavedamo, da nastale razmere ob že siceršnjem pomanjkanju kadra otežujejo delo tudi v domovih za starejše. Morda bi bila tudi v njih dobrodošla prostovoljna pomoč.

Prijava za pomoč pri poplavah: kje dostopam do nje in kako lahko pomagam Poplave 2023 (urszr.si).

Vsem, ki nesebično pomagate, se iskreno zahvaljujemo in prosimo, da ne prezrete starejših ljudi, ki potrebujejo pomoč.

Izvršni odbor Društva Srebrna nit
Anita Caruso, predsednica

Arhiv novic