Ob Mednarodnem dnevu starejših 1. oktobru 2023 Društvo Srebrna nit – združenje za dostojno starost čestita vsem starejšim za njihov praznik.

Želimo, da bi vsi starejši živeli varno in aktivno, da bi bili vključeni in da bi se tudi čutili vključene v družbo. Da ne bi bili osamljeni ali ogroženi, da se ne bi soočali z vsiljivo ali celo nasilno obravnavo, da bi imeli možnost ohranjati svoje telesno in duševno zdravje ter da bi lahko odločali o sebi in svojem življenju.

Kot vse doslej, v Srebrni niti ohranjamo svojo kritično držo v zvezi s položajem in obravnavo starejših v družbi, prizadevamo si za izboljšanje in spremljamo premike v smeri izboljšanja. V zadnjem letu smo zabeležili nekaj pomembnih sprememb, ki obetajo boljše čase.

V Sloveniji smo dobili Ministrstvo za solidarno prihodnost, katerega neposredna odgovornost je urejanje problemov starejše populacije. Naše jasno izraženo stališče, da potrebujemo Ministrstvo za starejše kot samostojno institucijo, se ni uresničilo, to pa ne pomeni, da smo na to pomembno potrebo pozabili ali do smo jo postavili na stranski tir. Še vedno je ukvarjanje s starejšimi razpršeno, najprej med več ministrstev, najbolj neposredno med Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje ter Ministrstvo za solidarno prihodnost. Večkrat se z vsebinami našega področja ukvarja tudi Ministrstvo za digitalno preobrazbo, občasno še druga. Razpršenost ukvarjanja z našimi problemi je vidna predvsem v neusklajenih pogledih ter predlogih rešitev, v spregledanih temah, ki jih nihče ne obravnava in ne rešuje, v podvajanju dejavnosti, v nepreglednosti institucij, uradov, organov, v birokratizaciji obravnave starejše populacije. Veliko je bilo besed o potrebni skrbi za starejše, premalo pa rešitev in dejanj. Še vedno pogrešamo konvencijo o pravicah starejših, tako kakor je bila sprejeta za otroke ali za invalide. Enako pogrešamo zagovornika starejših in si bomo resno prizadevali, da bi bil ta institut v Sloveniji ustanovljen ter čim prej začel delovati.

Med spremembe na bolje vsekakor štejemo sprejetje novega Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je stopil v veljavo, uveljavljanje pa bo mogoče spremljati od 1. januarja 2024 dalje. Omenjeni zakon, ki odpravlja največje pomanjkljivosti predhodnega, združuje pod isto streho različne oblike skrbi in pomoči za starejše, povezuje socialno in zdravstveno oskrbo, uvaja nove možnosti ali povečuje že uveljavljene oblike pomoči, bodisi da gre za institucionalne rešitve, kakor smo jih že imeli doslej v domovih za starejše in v domačih okoljih, bodisi da širi možnosti in predvsem izenačuje starejše prebivalce Slovenije ne glede na kraj ali občino, kjer živijo. Povsod po državi naj bi veljala ista merila, povsod naj bi imeli možnost uveljaviti pravico do ustreznih oblik pomoči. Zakon, za razliko od sicer sprejetega, vendar nikoli uveljavljenega predhodnega, opredeljuje tudi problematiko financiranja storitev dolgotrajne oskrbe. Srebrna nit je pomembno prispevala k oblikovanju zakona, bili smo vprašani glede rešitev, ne pa v celoti upoštevani. Imeli smo veliko pomislekov glede urejanja področja, ki je bilo (pre)dolgo popolnoma neurejeno, še vedno jih imamo. Nismo prepričani, da je opredelitev vstopnih točk za urejanje potreb po dolgotrajni oskrbi v centrih za socialno delo dobra rešitev, tudi nismo prepričani, da bo mogoče najti dovolj kadrov, še posebej ne primerno strokovno usposobljenih. Gre tako za zdravstvene kot za socialne delavce, za različne strokovnjake, ki jih potrebujemo za urejeno vsakdanje življenje. Tudi v urejenost financiranja zaenkrat ne zaupamo, vse preveč je odporov, čeprav je popolnoma jasno, da bo za financiranje potreb potrebnega veliko denarja. Bomo v državi glede zagotavljanja denarja za dolgotrajno oskrbo zmogli doseči konsenz? Upamo, da bo zmagala solidarnost vseh generacij.

Pomemben napredek smo skozi delovanje Srebrne niti v vlogi pobudnika in organizatorja kampanje zagotovili s podporo delovni skupini za pripravo Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Uspešno smo organizirali zbiranje podpisov in omogočili vložitev predloga v zakonodajni postopek v Državnem zboru. S tem prispevamo k pomembnemu družbenemu premiku, ki bi lahko omogočil odločanje o končanju življenja v  primerih hudega, celo neznosnega trpljenja.

Srebrna nit je sodelovala v vrsti pobud za izboljšanje življenja starejših, podpirali smo tudi prizadevanja drugih društev in organizacij. Tudi interventni zakon za področje zdravstva, ki ga je Glas ljudstva vložil v Državni zbor.

Zavedamo se, da številna vprašanja še ostajajo neodgovorjena, številni problemi nerešeni. Kaj želimo uresničiti v prihodnje?

  • Izboljšanje zdravstvenih storitev za starejše.
  • Zagotovitev zdravstvene oskrbe za vse, ne glede na premoženjsko stanje in vrsto zavarovanja.
  • Zagotovitev ustreznega zdravstvenega kadra za pomoč in oskrbo starejših.
  • Ureditev ekonomskega položaja starejših, z ustreznim usklajevanjem pokojnin z inflacijo in z ureditvijo primernih socialnih transferjev.
  • Zagotovitev primerne obravnave starejše populacije v medijih.
  • Uveljavitev primernega naslavljanja starejših s tem poimenovanjem namesto uporabe številnih drugih izrazov s slabšalnim pomenom.
  • Ustvarjanje varnega okolja z ničelno toleranco do nasilja nad starejšimi ter ustrezno obravnavo in pregon storilcev, ne le ob mednarodnem dnevu nenasilja 2. oktobra in 15. juniju – svetovnem dnevu boja proti nasilju nad starejšimi, ampak vedno in povsod.
  • Pričakujemo sodelovanje in podporo politike našim prizadevanjem.

Želje so morda večje od možnosti, tega se zavedamo. Če ni izraženih želja in pričakovanj, tudi potrebe ostanejo nevidne in neprepoznavne. Z delovanjem Srebrne niti bomo pomagali, da starejši postanejo vidni, slišani in pomembni del družbe.

 

Čestitamo ob prazniku.

Društvo Srebrna nit – združenje za dostojno starost

Arhiv novic