Spoštovani
ministrica za zdravje dr. Valentina Prevolnik Rupel,
minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec
in
minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac,

v zadnjih dneh tudi v društvu Srebrna nit – združenju za dostojno starost redno spremljamo medijske informacije o problemih pri zagotavljanju zobozdravstvenih storitev za starejše, med katerimi so v najtežjem položaju nepokretni. In to ne glede na svoje bivališče, bodisi da je to dom starejših občanov ali njihovo domače okolje. Na problematiko smo v Srebni niti pred časom že opozarjali, a s strani odgovornih ni bilo odziva.
Na nas se je obrnilo tudi nekaj posameznikov, sorodnikov starejših nepokretnih oseb, ki so svojcem poskušali zagotoviti nujne zobozdravstvene storitve, pa so bili popolnoma neuspešni. Iz nam znanih primerov je razvidno, da bi v Sloveniji nujno potrebovali tudi mobilne zobozdravstvene ambulante, verjetno regijske. Trenutno te možnosti ni na voljo in ne poznamo primera, ko bi kje načrtovali kakšno mobilno zobozdravstveno ambulanto. Ob tem da nekateri starejši celo več let trpijo hude bolečine, pa bi bilo morda potrebno boleči zob samo zdreti. Enako problematična je zobna protetika, kjer opozarjamo tudi na izjemno visok lasten denarni prispevek, kakršnega velika večina starejših ne zmore plačati.
Za bolj natančno predstavo naj povemo, da je za vzpostavitev mobilne zobne ambulante potrebno primerno prilagojeno in opremljeno vozilo, kamor je mogoče zapeljati posteljo, v kateri lahko nepokreten pacient med zobozdravstvenim posegom leži, glavo pacienta pa je mogoče primerno dvigniti. Možno rešitev bi predstavljala tudi posebna lahka postelja oz. nosila na kolesih, kakršna sodijo med serijsko opremo v reševalnih avtomobilih in bi jih bilo mogoče zapeljati v prostor, kjer sicer biva nepokretna oseba, jo prestaviti na nosila in odpeljati v mobilno ambulanto.
Mobilna ordinacija mora biti zasnovana tako, da ima vključeno vso potrebno opremo, tako zobozdravstveni vrtalni stroj kot opremo za dezinfekcijo ter ostalo opremo, ki je sicer zagotovljena v zobni ambulanti. Dodatno pa mora imeti še sistem za ogrevanje in hlajenje, sistem odvajanja in dovajanja zraka, ki prepreči širjenje morebitnih dihalnih okužb. Na tak standard je opozorila epidemija covida-19, žal pa pričakovanja v Sloveniji niso bila izpolnjena. Politične odločitve so jih popolnoma prezrle, čeprav gre za enostavne rešitve, ki so tudi cenovno zelo dostopne, hkrati pa učinkovito varujejo zdravje in tudi življenja ljudi. Tehnične podrobnosti so stvar strokovnjakov, mi opozarjamo na enostavne, ne predrage, a nujne rešitve. Ljudje ne bi smeli trpeti tako hudih bolečin, tudi imajo človekovo pravico do urejenega zobovja, pomembno za osnovno življenjsko aktivnost - prehranjevanje na human način.
Mobilna zobozdravstvena ambulanta naj bi po dogovorjenem ključu delovala na področju občin, ki se bodo za to odločile. Še boljša bi bila rešitev na državni ravni, ki bi občine obvezovala v vključitev sistema za zagotavljanje mobilne zobozdravstvene ambulante. Predlogi, ki smo jih zasledili, vsebujejo tudi razmislek o potrebni ekipi strokovnega osebja v mobilni zobozdravstveni ambulanti. V njej bi poleg stomatologa potrebovali še zobozdravstvenega tehnika ali zobnega asistenta, občasno bi bil potreben tudi dostop do specialista za zobno protetiko.
V eni zadnjih TV oddaj na RTV Slovenija, ki se je ukvarjala s problemom (ne)dostopnih zobozdravstvenih storitev za starejše nepokretne, je državni sekretar Ministrstva za solidarno prihodnost povedal, da žal problem v Sloveniji »ni urejen in da ga bo potrebno ustrezno nasloviti«. Naše stališče je, da si ne moremo več privoščiti popolnoma neprimernih pojasnil, da rešitev nimamo in da bo šele potrebno o njih razmišljati. Problematika je urgentne narave in terja takojšnje rešitve.
Po izkušnjah sodeč lahko tovrstno »naslavljanje« traja zelo dolgo, zato konkretno predlagamo, da se Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za solidarno prihodnost nemudoma povežejo in dogovorijo za takojšnjo vzpostavitev delovanja najmanj ene mobilne zobozdravstvene ambulante v Sloveniji, hkrati pa na osnovi demografske slike in analize potreb poiščejo možnost za sistemske rešitve problema na regionalni/medobčinski ravni.

Društvo Srebrna nit – združenje za dostojno starost
Dr. Marina Tavčar Krajnc
Namestnica predsednice

 

Arhiv novic