Javna izjava Srebrne niti ob mednarodnem dnevu stranišč

Urejena stranišča in dostop do njih – za dostojanstvo starejših

Generalna skupščina OZN je 19. november razglasila za svetovni dan stranišč leta 2013, pred tem pa je svetovni dan stranišč leta 2001 neuradno razglasila Svetovna organizacija stranišč. Četudi se zdi za zdravega mlajšega človeka nepomembno, si tega dne zagotovo niso izmislili brez razlogov. Gre za ozaveščanje o globalnem problemu, ki zadeva milijarde ljudi po vsem svetu, ki živijo brez dostopa do ustreznih, še posebej za ženske in za starejše varnih sanitarij. Tudi vpliv na javno zdravje ni zanemarljiv, saj je pravica do zadovoljevanja osnovne človekove potrebe - odvajanja na dostojen način, ob primernem času in na primernem kraju, povezana s človekovim dostojanstvom. Prav za to si v Srebrni niti prizadevamo od nastanka našega združenja 2019.

V Sloveniji živi več kot 600.000 starejših, to je skoraj tretjina vseh prebivalcev v državi, ki si med drugim zaslužimo urejen dostop do ustreznih javnih in drugih stranišč. Sem prištejmo še otroke, nosečnice, ljudi z oviranostmi, s (kroničnimi) obolenji urinskega ali prebavnega trakta itd. in dobimo množico ljudi, ki stranišče pogosto potrebujejo. Prav za starejše so v luči dostojanstva izjemno važni dostopnost, funkcionalnost in čistoča javnih in drugih stranišč. Včasih je treba na stranišče zelo hitro, iz več razlogov, zlasti zdravstvenih, tako da so lokacije javnih stranišč po mestih, kjer jih imajo, zelo dobrodošle, ne pomenijo pa zadostnih rešitev. Ker jih je praktično povsod premalo. Ali jih sploh ni. V državi okrog petdeset mest nima javnega stranišča!

Slike stranišč kažejo, da so funkcionalnost, opremljenost in čistoča, tudi dostopnost, v Sloveniji zelo različni. A tudi lepo urejena javna stranišča, ki so v glavnem v središčih mest, v okolici ali manjših krajih pa ne, zapirajo čez noč, nekatera že zgodaj popoldne (ob 15h), odpirajo se pa ponekod šele po 10. uri, lahko pa so odprta samo poleti. Spomnimo še na bencinske črpalke, med katerimi imajo manjše možnost uporabe stranišča le za zaposlene! Enako premnoge trgovine, tudi vse z živili, če zraven ni bifeja, prav tako banke, zavarovalnice, pošte. Pomislimo na garažne hiše, recimo v Ljubljani. V nekaj najdražjih mora »amorfna masa ljudi«, če hoče uporabiti stranišče, obvezno na pijačo v bife ali poiskati žeton ali kovanec. Bolj ali manj so urejeni trgovski centri, pri velikih še gre, drugod (izven Ljubljane) pa zelo različno. Tu so še večji parki (Tivoli v Ljubljani nima javnega stranišča!), železniške, avtobusne postaje (stigmatizacija s ključi), javne zgradbe... Številni bifeji, gostilne, restavracije po vsej državi imajo stranišča »samo za stranke«. Občine? Če te vratar spusti noter, ko nimaš opravka.

Poudarjamo, da gre za najosnovnejšo človekovo potrebo, ki je ni mogoče časovno ali krajevno podaljševati ali prestavljati. Specifika starejših je tudi slabša, počasnejša hoja, slabša orientacija, več možnosti padcev, težave z vidom, sluhom, hoja s palicami, berglami… Tako da so za marsikoga razdalje do stranišč v mestu in drugod (tudi v primerjavi z drugimi mesti po EU) prevelike, jih je mnogo premalo ali so zaprta. Težko verjamemo, da so vsa stranišča ponoči zaprta zaradi varnosti pred kriminalom, uživalcev drog ali ker ni osebja za čiščenje, varovanje. V teh potezah mestnih oblasti je čutiti diskriminacijo do slehernega prebivalca, ki na cesti, v parku, na pločniku ob katerikoli uri dneva ali noči začuti, da mora na stranišče.

Za mnoge železniške in avtobusne postaje, druge javne zgradbe informacij o straniščih ni mogoče najti na spletnih straneh, a starejši načrtujemo svoje poti po opravkih tudi po »svojem zemljevidu« dostopnosti do stranišč. Na železniških postajah in marsikje drugje je stigmatizacija s ključi na dnevni ravni, iskati po bifejih ključe je sramotno ponižujoče in lahko predstavlja starejši osebi tudi fizično oviro (težave z gibanjem). Stranišče nekaj sto metrov stran je v časovni stiski za starejšega lahko zelo oddaljeno. Problem predstavljajo tudi arhitekturne ovire, npr. otežkočena dostopnost zaradi stopnic (navzgor ali navzdol, zavito, neosvetljeno, drseče stopnišče, zaviti hodniki, dislocirane stavbe…).

V Srebrni niti ocenjujemo, da gre pri dostopnosti do stranišč za starejše za diskriminacijo - starizem. Hkrati pa je problem vsakogar, ki potrebuje stranišče. Odločitve o izboljšavah so odraz posluha mestnih in deloma državnih oblasti, saj problematika ponekod (večje trgovine, banke, pošte…) tudi ni dovolj dobro zakonsko urejena. Prakse pri uporabi plačljivih stranišč so nepotrebne in menimo, da tega pri starejših ne bi smelo biti.

Podpiramo tudi vsakoletno akcijo Društva za vnetno črevesno bolezen, ki že petnajst let javno opozarja in izboljšuje omenjeno problematiko, in se zahvaljujemo medijem, ki o tem obveščajo širšo javnost. Skupaj bomo zmogli.

 

 

Darinka Klemenc dr. Marina Tavčar Krajnc
Članica IO Namestnica predsednice Srebrne niti

Arhiv novic