V Ljubljani, 26. 11. 2023

 

Srebrna nit ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami opozarja:


Nasilju nad starejšimi ženskami je treba reči še bolj odločni NE

V Srebrni niti, združenju za dostojno starost, večkrat ob eklatantnih pojavih nasilja, ki odmevajo v javnosti in še posebej vsako leto ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami, v času od 25. novembra do 11. decembra, opozarjamo na nasilje, ki so mu izpostavljene ženske, tudi starejše.
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je zlorabo starejših oz. nasilje nad njimi mogoče opredeliti kot individualen ali ponavljajoč se način ravnanja, ki starejši osebi povzroča bolečino, škodo in stisko. Zloraba vključuje fizično, spolno, psihološko, finančno ali materialno nasilje. Študije so pokazale, da so starejši najbolj izpostavljeni psihološkim, čustvenim, fizičnim in finančnim zlorabam, od tega ženske opazno bolj od moških.
Naša družba je polna stereotipov in predsodkov o starejših. Priča smo naraščanju starizma, staromrzništva, šikaniranja, zapostavljanja starejših, izključno ali predvsem zaradi njihove starosti. Starejše ženske so stereotipom enako izpostavljene kot moški ali še bolj, saj so prav starejše samske ženske ena najbolj ranljivih družbenih skupin. Starizem in sovraštvo do starejših lahko v mnogih primerih poimenujemo kar nasilje. S strani mlajših in tudi srednjih generacij je v odnosu do starejših prepogosto zaslediti poudarjanje negativnih značilnosti in lastnosti starejše populacije, njihove neperspektivnosti, nekoristnosti oz. bremena za družbo, kar ne drži. Prav starejši, še posebej ženske, v veliki meri pomagajo izboljševati kakovost življenja mlajših generacij (pomoč v gospodinjstvu, varstvo in vzgoja vnukov in skrb za njihove prostočasne aktivnosti, ekonomska pomoč…).

Različne raziskave dajejo vedeti, da se največ nasilja nad starejšimi, posebej nad ženskami, dogaja v domačem okolju, ki bi moralo biti najbolj varno in prijazno. A žrtve nasilje skrivajo, kolikor je le mogoče, saj so pogosto odvisne prav od pomoči povzročiteljev. Ob tem se redko odločijo za prijavo nasilnega dogodka, ker bi s tem »umazale« dobro ime družine. Tako se nasilje za domačimi vrati še težje odkriva, s tem pa je tudi pomoč žrtvam otežena in manj učinkovita.

Nasilje v našem kulturnem okolju še vedno pomeni tudi stigmo, pa naj gre za telesno, verbalno, psihološko, spolno ali ekonomsko nasilje. Tako je pojavnost nasilja, tudi nad starejšimi ženskami, težko ocenjevati, nasilje samo pa težko odkrivati. Resda se družba ozavešča tudi na tem področju, a raziskav v slovenskem prostoru ni, je pa preveč hudih zgodb, vse tja do femicidov. Največ pretresljivih izpovedi razkrivajo nevladne organizacije. Po podatkih policije je v Sloveniji vseh kaznivih dejanj nad starejšimi približno 5000 primerov letno, njihovo število pa se vsako leto zviša za približno 300. Nekaj podatkov o nasilju pri nas: največji delež zlorabljenih oseb je starih 75 do 80 let, v 94 odstotkih so nasilni njihovi otroci, bistvene razlike med spoloma storilcev ni, moški so bolj fizično, ženske pa bolj psihično nasilne. Nasilja nad starejšimi ženskami je več kot nad starejšimi moškimi. Ženske so ekonomsko in socialno bolj ranljive. V Sloveniji smo po revščini starejših žensk visoko pri vrhu držav EU. Istočasno pa imajo manj družbenega vpliva, več težav z informacijsko ali finančno pismenostjo kot druge družbene skupine itd.
Zato ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami v Srebrni niti opozarjamo, da je nasilju nad starejšimi ženskami treba reči še bolj odločni NE na vsakem koraku, da ga je treba bolj sistematično odkrivati, prijavljati in sankcionirati; Bodimo nanj pozorni vsi, ne le zdravstvene in socialne službe ali policija. Ostro je potrebno obsojati pojave starizma kot enega ključnih dejavnikov, ki pripomorejo k povečevanju nasilja nad starejšimi ženskami. Smiselno je opominjati na temeljne vrednote v družbi, kot je tudi medgeneracijsko sožitje – od vrtca in osnovne šole naprej.
Apeliramo na vse, ki jim je mar, da družba ohrani spoštovanje in občutljivost še posebej do ranljivih skupin - tokrat do starejših žensk -, da po svojih zmožnostih pomagajo izboljševati kakovost življenja starejših in soustvarjati njihovo dostojanstvo. Tudi v vseh oblikah preprečevanja, ozaveščanja, zaznavanja in ukrepanja v primerih kakršnega koli nasilja nad starejšimi ženskami.

 

Darinka Klemenc                                                                                                                                                                              dr. Marina Tavčar Krajnc
Članica Izvršnega odbora SN                                                                                                                                                 Namestnica predsednice SN

 

 

Arhiv novic