Ministrstvo za zdravje
Predsednik vlade RS
Varuh človekovih pravic
Zagovornik načela enakosti
Mediji

Javno pismo
Srebrna nit poziva: »Prenehajte kršiti pravice prebivalk in prebivalcev in jim omogočite dostojno in dostopno zdravstveno varstvo.«

V Srebrni niti – združenju za dostojno starost z zaskrbljenostjo spremljamo aktualna dogajanja v zdravstvu, vključno s stavko zdravnikov, ki je ne podpiramo. Podpiramo pa stavko pacientov in njihove zahteve, ki jih zagovarja Glas ljudstva, katerega član je tudi naše združenje. Vedno več je namreč starejših in njihovih bližnjih, ki so se zaradi slabo ali celo nedelujočega zdravstvenega sistema znašli v izjemnih stiskah, in ki kličejo po takojšnjem ukrepanju oblasti.
Problem pomanjkanja družinskih zdravnikov in že bistveno več kot 100.000 prebivalcev Slovenije brez izbranega osebnega zdravnika je potrebno reševati takoj! Gre za grobo, tudi ustavno kršitev temeljne človekove pravice – dostopa do zdravstvene oskrbe. Ob tem s(m)o ena najbolj ranljivih skupin starejši in revnejši.
Pacienti brez izbranega osebnega zdravnika so alarm, da je država zatajila pri izpolnjevanju svoje dolžnosti, zapisane v ustavi in direktivah EU (51. člen Ustave RS). Ker pravica do osebnega zdravnika (80. člen ZZVZZ) predstavlja temeljno pravico v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti (172. člen pravil OZZ), hkrati pa se tudi ostale pravice (napotitvene, upravnopravne) primarno uresničujejo prek osebnega zdravnika, je pacientom brez osebnega zdravnika preprečen dostop do zdravstvenega varstva, z izjemo nujne pomoči. Ti so v bistvu izbrisani s seznama upravičencev do zdravstvenega varstva.
Zato pozivamo ministrico za zdravje in celotno vlado, da odpravi sklep o znižanem delovnem normativu za družinske zdravnike ter jih hkrati razbremeni določenih opravil. Nujno je treba povečati normativ za delo družinskih zdravnikov na 2300 glavarinskih količnikov, v sodelovanju s strokovnimi združenji pa vključiti druge zdravstvene delavce in sodelavce v time v primarnem zdravstvenem varstvu, čeprav tudi teh zelo primanjkuje (zlasti medicinskih sester, ki jih je treba zadržati na delovnih mestih tudi s primernim plačilom), ne pa za 30 % ponovno dvigovati plače določene skupine zdravnikov. Verjamemo sicer družinskim zdravnikom, da so preobremenjeni, vendar bi morali rešitve iskati v vsebinskih in organizacijskih dejavnikih, tudi v etičnih izpraševanjih, in ne v odklanjanju bolnikov.
Nevzdržno stanje je potrebno odpraviti takoj! Ni ga mogoče odlagati v čas, ko naj bi bilo dovolj družinskih zdravnikov. Tudi ambulante za neopredeljene niso rešitev. Primerjava z drugimi državami kaže, da povečanje normativa za pet do deset odstotkov zdrži.
Drug velik problem je splošna nedostopnost zdravnikov. Za starejše vztrajamo pri potrebni ohranitvi analognih komunikacijskih poti, osebnih in telefonskih stikih z zdravnikom, odzivno elektronsko pošto namesto zapletenih sistemov, s katerimi veliko starejših ne zna ravnati. In ne bo še vsaj dvajset let.
Različne digitalne rešitve (portali) postanejo nedostopne takoj, ko izbrani zdravnik zboli in ni jasno, kdo ga nadomešča. In tisti, ki ga, največkrat ne opravlja vseh storitev. Tako se tudi prebivalci, ki imajo izbranega osebnega zdravnika, vsaj občasno pridružijo množici izbrisanih.
Interventni zakon, ki ga je Glas ljudstva vložil v državni zbor, naj se čim prej obravnava in sprejme.
Čas potrpežljivosti ljudi se izteka in vlada bo uspela ali pa padla na zdravstveni problematiki. Starejši bomo k temu pripomogli, skupaj nas je okrog 650.000 tisoč… Zato Srebrna nit zahteva takojšnje ukrepanje. Tudi starejšim se čas izteka… Meja med dosegljivostjo zdravstvene pomoči in smrtjo je lahko zelo tanka…
Zato bomo v združenju vztrajali pri svojih zahtevah.

Društvo Srebrna nit – združenje za dostojno starost
Dr. Marina Tavčar Krajnc
Namestnica predsednice

 

Arhiv novic