V Ljubljani, 29. 2. 2024

 

 

 

Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije
Ministrstvo RS za zdravje
Mediji

 

Javno pismo
Skrajni čas je za presojo etičnosti stavke zdravnikov in zobozdravnikov z vidika Kodeksa zdravniške etike

Spoštovani,
stavka je legitimna pravica, če ne posega v ustavne pravice drugih. Žal stavka zdravnikov in zobozdravnikov močno posega v več ustavnih in drugih človekovih/pacientovih pravic, vezanih na zdravje in življenje prebivalcev v R Sloveniji.
Najdaljša stavka zdravnikov in zobozdravnikov, ki traja že več kot šest tednov, je za paciente škodljiva, nekoristna in nepravična. Dnevno se soočamo s hudimi stiskami in kršenjem pravic pacientov, med njimi je tudi mnogo starejših ljudi, za katere se v Srebrni niti – združenju za dostojno starost še posebej zavzemamo.
Strinjamo se s predsednico Republike Slovenije dr. Natašo Pirc Musar, da je dovolj merjenja moči na plečih pacientov.
Strinjamo se s predsednikom vlade dr. Robertom Golobom, da je čas, da se stavka prekine, vsa odprta vprašanja pa ustrezno uredijo v okviru pogajanj za spremembo kolektivnih pogodb za celoten zdravstveni steber.
Zdravniška stavka, v kateri so kolateralna žrtev pacienti, in si prizadeva za osebne koristi zdravnikov, potrebuje etično presojo z vidika Kodeksa zdravniške etike (KZE), saj gre za odgovornost zdravništva do pacientov. V 4. členu KZE je o tem zapisano, da "zdravnik nikoli ne izkorišča pacienta za osebne koristi". KZE ni navaden pravilnik lepega vedenja, ampak je mnogo več, saj njegove kršitve lahko vodijo do izgube zdravniške licence in s tem možnosti za opravljanje zdravniškega poklica. In kot pravi 67. člen KZE , "Kodeks zdravniške etike zavezuje vse zdravnike v Sloveniji. Zdravniška zbornica Slovenije je dolžna ukrepati proti zdravnikom, ki kršijo določila kodeksa".
Zveza društev upokojencev Slovenije je že 24. 1. 2024 pozvala Odbor za pravno-etična vprašanja, da ukrepa proti FIDESu zaradi evidentnega kršenja 4. in 67. člena KZE. Poziv je naletel na gluha ušesa.
Sprašujemo se, ali so v Zdravniški zbornici Slovenije vendarle zmožni samorefleksije in tako preseči ljudski pregovor, da vrana vrani ne izkljuje oči?

Zato se obračamo na najvišji organ Zdravniške zbornice Slovenije, na njeno Skupščino.
Pozivamo jo, da nemudoma sproži preiskavo etičnosti zdravniške stavke FIDESa z vidika Kodeksa zdravniške etike, še zlasti njegovega 4. člena in v primeru, da ugotovi njegovo kršenje, nemudoma ukrepa v skladu s 67. členom Kodeksa zdravniške etike.
Karkoli manj od zapisanega v pozivu bo pomenilo povsem pristransko ravnanje, ki je usmerjeno proti interesom pacientov.

 

Lep pozdrav.
Dr. Marina Tavčar Kranjc
Namestnica predsednice Srebrne niti

 

V vednost poslano:
• Predsednik Vlade Republike Slovenije
• Predsednica Republike Slovenije
• Varuh človekovih pravic

 

Arhiv novic