Colors: Purple Color

Podpisane organizacije pozivamo Ministrstvo za zdravje, da za strokovno in zainteresirano javnost nemudoma organizira javno predstavitev pripravljenih pravilnikov in podzakonskih aktov za Zakon o dolgotrajni oskrbi. Prav tako zahtevamo, da predstavi vse pripombe in dopolnitve, prejete v obdobju javne razprave, ter strokovne argumente za njihovo (ne)upoštevanje. Pri tem izpostavljamo, da se rok (18. marec 2022) za sprejem omenjenih dokumentov, ki je določen v Zakonu o dolgotrajni oskrbi, hitro približuje, ministrstvo pa kljub izjavam o tesnem sodelovanju doslej ni uresničilo zagotovil o aktivnem vključevanju vseh deležnikov.

 

Za Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost:

Biserka Marolt Meden, predsednica

 

Za Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije:

Monika Ažman, predsednica

 

Za Skupnost socialnih zavodov Slovenije:

Denis Sahernik, sekretar

 

Za Amnesty International Slovenije:

Nataša Posel, predsednica

 

Za Sindikat upokojencev Slovenije:

Frančiška Ćetkovič, predsednica

 

Za Socialno zbornico Slovenije:

Vilko Kolbl, sekretar

 

Za Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas:

Nevenka Lekše, podpredsednica

 

Za Zvezo društev upokojencev Slovenije ZDUS:

Vera Pečnik, podpredsednica

 

Za Sindikat zdravstva in socialnega varstva:

Irena Ilešič Čujovič, predsednica

 

Za Združenje Spominčica – Alzheimer Slovenije:

Štefanija Lukič Zlobec, predsednica

 

Za Skupnost Varstveno delovnih centrov Slovenije:

Mirjana Česen, predsednica

V Srebrni niti menimo, da bi morala biti podlaga za pripravo v naslovu omenjenega pravilnika na novo sprejeti kadrovski standardi in normativi na področju socialne oskrbe in zdravstvene nege. Menimo, da so vsi navedeni časovni termini - trajanje storitve - za opravljanje posamezne storitve neprimerni - prekratki.

Minute, ki so določene za posamezne storitve, so sporne. Ko jih izvajalci preverjajo v praksi, se izkaže, da so popolnoma neprimerne, nehumane in nerealne za kakovostno in varno (zdravstveno) oskrbo s socialno noto. Pri določitvi trajanja posamezne aktivnosti bi morali izhajati iz standardov zdravstvene nege, kjer je že opredeljeno časovno izvajanje posamezne aktivnosti. Časovna opredelitev aktivnosti ne sme biti pavšalna, brez ustreznega preverjanja.

Popolnoma nesprejemljive so tudi določbe – dodatna merila, ki določajo, kdaj in kolikokrat se lahko posamezna storitev izvede oziroma obračuna in bo torej za uporabnika krita iz javnih sredstev za DO, in kako se storitve med seboj izključujejo na škodo kakovosti oskrbe uporabnikov.

Strokovno pripravljeni, usklajeni v socialnem dialogu in večkrat ponovno preverjeni kadrovski standardi in normativi za obe področji, ki so ključni za dolgotrajno oskrbo, so že več mesecev pripravljeni za podpis obeh pristojnih ministrov. Torej naj jih nemudoma podpišeta!

 docxSrebrna nit - pripombe na Pravilnik o storitvah DO 28.2.202282.54 KB

Območje s prilogami

Čeprav govorimo, da se zavedamo neprimernih posledic socialne izolacije, jo ukrepi še kar podpirajo. Klici ogorčenih sorodnikov se vrstijo.
Zato se ponovno oglašamo.
MZ je v petek pozno popoldne obvestilo različne institucije in tudi domove starejših:
Sektor za zakonodajo Ministrstva za zdravje je v povezavi z vprašanjem glede obiskov v socialnovarstvenih zavodih in izpolnjevanja pogoja PCT podal pojasnilo:

»Za obiskovalce SVZ z nastanitvijo ni treba izpolnjevati pogoja PCT. O morebitni omejitvi obiskov odloči izvajalec dejavnosti glede na epidemiološko situacijo oziroma ocenjeno tveganje okužbe pri izvajalcu.«

"O omejitvi obiskovanja ali spremljanja osebe, ki je uporabnik storitev nastanitve, vključno z zahtevo za izpolnjevanje pogoja PCT za obiskovalca ali spremljevalca, odloči izvajalec nastanitve glede na epidemiološko situacijo oziroma ocenjeno tveganje okužbe pri izvajalcu nastanitve. Za izpolnitev pogoja T se šteje tudi presejalno testiranje s testom HAG za samotestiranje, ki ga zagotovi izvajalec nastanitve pred vstopom v notranje prostore, pri čemer izvajalec nastanitve nosi stroške tega presejalnega testiranja."
Po domače povedano: pogoja PCT za obiskovalce domov ni več, o omejitvah obiskov pa odloča posamezni dom oziroma direktor glede na epidemiološko situacijo. Hitro testiranje pa je strošek vsakega posameznega doma in ne sorodnikov oziroma obiskovalcev.

 

docxSrebrna_nit_-_NE_zapirajte_starejsih_in_pacientov_po_covidu_28._2.2022.docx78.59 KB

 

8. 3. smo prejeli odgovor z MZ:

pdfMZ_Odgovor_na_dopis_Srebrne_niti_P.pdf116.79 KB

Na podlagi stališč v priponki in vseh konkretnih pripomb, ki smo jih podali avgusta 2021, a niso bile upoštevane, Srebrna nit ne podpira te in takšne resolucije. Zahtevamo sprejetje konkretnega programa, kot določa Zakon o socialnem varstvu, pripravljenega skladno z metodologijo načrtovanja, v katerem bo varstvo starejših, kot najštevilčnejše ogrožene skupine, ustrezno in celovito obdelano.

 

docxSrebrna nit - pripombe k Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva do leta 2030 februar 202288.57 KB

V zadnjem času se soočamo s prekratkimi javnimi razpravami, ki to niso, saj praviloma ne dobimo odgovorov na pripombe, pomisleke, vprašanja. Tako niso bile upoštevane naše pripombe k Zakonu o dolgotrajni oskrbi in zdaj smo dobili v 14-dnevno razpravo 6 pravilnikov, ki z eno besedo niso dobri. Zato smo oblikovali le splošne pripombe v priponki.docxSrebrna nit - javna razprava - pravilniki k ZDOsk 14._2._2022.docx90.20 KB

Arhiv novic