Colors: Purple Color

Spoštovani predsednik RS Borut Pahor,

v Srebrni niti - združenju za dostojno starost spremljamo vaše obiskovanje domov starejših oziroma nastopov na dvoriščih teh domov; sledimo vašemu prepevanju in vpitju po megafonih oziroma nagovarjanju ljudi, ki, nagneteni po balkonih domov starejših, spremljajo vaše nagovore. Želimo vam sporočiti, da vašega nastopanja, obkroženega s številnimi fotografi in mediji, ne podpi-ramo iz več razlogov:

 1. Starejši, ki jih v zavodu nagnetejo na balkone ob vašem obisku, so v dodatni nevarnosti zaradi nezmožnosti zagotavljanja socialne varne razdalje, ki je v tem času najmanj 1,5 do 2 metra med osebami. Pri starejših pa bi bilo bolje, da bi bila še večja.
 2. Nastopi, ki jih imate na dvoriščih, zagotovo ne pripomorejo k iz-boljšanju zdravstvenega (niti psihičnega) stanja starejših, ki so, kar za-deva odstotek smrtnosti, najbolj ogrožena skupina v tem trenutku. Ob tem naj vas spomnimo, da smo vam 18. 8. 2019 v vednost poslali še vedno aktualno pismo, kjer smo zapisali naše vsebinske zahteve za izboljšanje stanja v domovih starejših in ste se najbrž pozabili odzvati.
 3. Ljudje v domovih potrebujejo konkretna izboljšanja stanja; po-manjkanje osebja in zaščitne opreme je veliko. Ker je politika odločila, da naj ti ljudje umirajo v domovih, saj jih domnevno žal - kot vseh dru-gih državljanov - ne sprejemajo v bolnišnice (temveč jih razporejajo po neke vrste kohortnem sistemu), torej nimajo enakih možnosti preživetja v primerjavi z drugimi državljani v enaki situaciji, ki ne živijo v domovih starejših.
 4. Se morda zavedate, da lahko v času, ko vi na dvorišču prepeva-te, v sobah umirajo ljudje, eden, dva, več … kdo ve, saj številk, koliko starejših je umrlo v domovih, ni moč nikjer dobiti. Danes so v času vašega obiska v Kamniku peljali umrlega v mrtvašnico. Torej gre tudi za nespoštljiv odnos vseh, ki ne morejo na balkone in ležijo nepomični in osamljeni po sobah.
 5. Ocenjujemo, da so vaši nastopi v trenutni izjemno težki situaciji neprimerni, neetični in žalijo dostojanstvo starejših, najbrž tudi določe-nih zaposlenih in državljanov nasploh. Mnogi se ne strinjajo s takšnim načinom vašega delovanja. Oglejte si samo številne neugodne odme-ve in komentarje na družbenih omrežjih.
 6. Vaše poteze govorijo tudi o nepoznavanju ali napačnem razu-mevanju stanja v domovih starejših in o odnosu do ljudi, ki so, nekateri že skoraj mesec in pol, zaprti med stene svoje sobe in ves ta čas niso imeli stika z nobenim od svojih bližnjih. Ne verjamemo, da jim vaš na-stop lahko kakorkoli izboljša to stanje, niti psihično, niti zdravstveno ali socialno.

Pričakujemo in zahtevamo, da v imenu dostojanstva starejših preneha-te s temi nastopi in vas pozivamo h konkretnim, koristnim akcijam in humanim vsebinskim potezam, od katerih bodo starejši v domovih ime-li vsaj malo več koristi. Kot predsednik države imate vzvode in sredstva, ki jih niti sorodniki stanovalcev v domovih niti posamezniki ali civilna družba nimamo, četudi na nepravilnosti in kritične situacije opozarja-mo že skoraj tri leta.
In seveda intenzivno tudi v času te korona epidemije.

Lep pozdrav,

Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti

 

pdfPismo - Urad predsednika republike.pdf403.70 KB

pdfMnenje - A. Petric DSO Notranje Gorice422.42 KB

pdfOdzivi na pismo Zdruzenja Srebrna nit_sv.Lenart4.72 MB

pdfPismo - M.Gradišek DSO Kamnik412.03 KB

 

 

 

docxPismo predsedniku RS.docx76.58 KB

Številka: 092-192/2020/2 (141-12)
Datum: 14. 4. 2020

Zadeva: Obratovalni čas trgovin in domnevno kršenje pravic starejših - odgovor

Prejeli smo vaše javno pismo, s katerim opozarjate na diskriminacijo starejših in prosite za odgovore glede praktične izvedbe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Uvodoma želimo jasno povedati, da je bila omejitev nakupovanja v prodajalnah z živili uvedena za ranljive skupine ljudi izključno zaradi njihove zaščite, zato odločno zavračamo očitke o kakršnikoli obliki diskriminacije povezane s to omejitvijo. Poudarjamo, da je ranljiva skupina ljudi najbolj izpostavljena morebitni okužbi z nalezljivo boleznijo Covid-19 in je posledično ta ukrep namenjen njihovi zaščiti oz. zagotavljanju njihovega zdravja. Nadalje pojasnjujemo, da je Vlada Republike Slovenije z Odlokom o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji, ki velja od 10. aprila 2020, že spremenila nakupovalni čas za ranljive skupine, tako da jim je zdaj omogočeno nakupovanje tudi v zadnji uri obratovalnega časa.

Poudarjamo tudi, da omenjeni Odloka nikjer ne določa, da je potrebno nosečnost dokazovati z listinami ali kakšnim drugim potrdilom. Ukrepi iz tega odloka so zapisani zdravorazumsko. Pred vstopom v prodajalno z živili ni potrebno posebej dokazovati nosečnosti, invalidnosti ali bolezenskega stanja, četudi to ne bo navzven vidno. Zadošča že ustna izjava posameznice ali posameznika, da pripada t. i. ranljivi skupni ljudi. V javnosti smo že večkrat pojasnili, da ti ukrepi temeljijo na solidarnosti in strpnosti med ljudmi, ki je še posebej potrebna v času širjenja nalezljive bolezni. Čeprav omenjeni Odlok vsebuje tudi določbo, da potrošnik, starejši od 65 let, izkazuje svojo starost z javno listino, menimo da ta ukrep ni v nasprotju z zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov. Na podoben način je npr. urejeno tudi področje prodaje in ponudne alkoholnih pijač, ko sme prodajalec od kupca zahtevati javno listino, da ugotovi ali je oseba (kupec) mlajša od 18 let ali ne. Zato vnovič ponavljamo, da je tudi ta ukrep namenjen zgolj njihovi zaščiti pred okužbo z nalezljivo boleznijo.

Opomniti želimo tudi, da Odlok, ki zapoveduje obvezno nošenje zaščitnih mask in rokavic, dopušča tudi uporabo šala, rute ali podobne oblike zaščite, ki prekrijejo nos in usta. Povsem enakovredno se lahko v ta namen uporabijo tudi doma sešite maske. Čeprav velika večina prodajalcev že sama zagotavlja brezplačne zaščitne rokavice, pa je v pripravi tudi že sprememba Odloka, s katero le-te ne bodo več obvezne, pač pa bo obvezno večkratno razkuževanje rok med nakupom.

Strinjamo se z vašimi stališči o morebitnih nerealnih pričakovanjih bank in hranilnic, da bi bili vsi starostniki ali posamezniki s posebnimi potrebami sposobni uporabe sodobnih informacijskih orodij za t. i. brezstične nakupe oz. storitve. Kljub temu smo prepričani, da so omenjeni pozivi namenjeni zgolj k razmisleku potencialnim uporabnikom, ali ne obstaja tudi kakšna druga varnejša oblika (v smislu preprečevanja širjenja okužbe) bančne storitve, kar pa ne pomeni, da so drugačne storitve s tem avtomatično prepovedane. Še vedno so na voljo za tiste, ki nimajo druge alternative.

Dovolite, da na koncu pohvalimo vaše nasvete starostnikom, da si pred nakupom pripravijo nakupovalni listek, saj je to tudi eden izmed učinkovitih ukrepov za zmanjšanje števila obiskov prodajaln in s tem preprečevanja širjenja okužbe z nalezljivo boleznijo Covid-19.

 

S spoštovanjem,

 

Aleš Hojs
minister

pdfOdgovor MNZ86.02 KB

 

Spoštovani, 

 
v Srebrni niti ocenjujemo (na podlagi pogovorov z direktoricami in  s stanovalci v domovih, sorodniki stanovalcev v domovih, e-pisem idr.), da, kljub temu, da se trudite,  še niste dovolj storili za zajezitev okužb v domovih starejših, zato ponavljamo nekatere predloge iz prejšnjih dveh javnih pisem in želimo, da je javnost seznanjena z odgovori na naša vprašanja v priloženem pismu.
 
Vemo, da je bila skrb za starejše v zadnjih več kot desetih letih nezadostna, na kar že več kot tri leta opozarjamo tretjo vlado po vrsti, a razmere danes so zaradi epidemije izjemno kritične in zahtevajo skupno akcijo.
 
S spoštovanjem,
Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti
 

Zadeva: Izvajanje 2.a člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (IP) prejema vprašanja in izraze zaskrbljenosti nevladnih organizacij in posameznikov o nejasnostih pri izvajanju člena 2.a Odloka o začasni prepovedi ponujanja inprodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20 in37/20; Odlok). Nobenega dvoma ni, da je namen Odloka skrb za zdravje posebej ranljivih skupin prebivalcev. Zato je škoda, če Odlok zaradi nejasnosti ne doseže zastavljenega namena v delu, ki se nanaša na omejitev nakupa v času od 8.00 do 10.00 ure izključno za ranljive skupine (npr. invalidi,upokojenci, nosečnice) ter na prepoved nakupovanja upokojencev izven tega časa.

V zvezi s tem se zato obračamo na vas s pobudo za ustrezno dopolnitev odloka, saj imajo v praksi prebivalci Slovenije v vsakodnevnem življenju, ki je zaradi epidemije že tako zahtevno in oteženo,številne težave. Tako nas nevladne organizacije in posamezniki opozarjajo med drugim, na naslednje primere:

 • ni jasno, kdo sodi v ranljive skupine in kaj so kriteriji za presojo, kdo je iz ranljive skupine in kdo ne, zato je to v praksi dejansko največkrat prepuščeno subjektivni presoji in odločitvi varnostnika;
 • ni jasno, kdo in na kakšen način ima pravico/dolžnost preverjati ali posameznik oz.posameznica sodi v ranljivo skupino, zato v praksi prihaja do težav, celo stisk, tako na strani kupcev kot na strani varnostnikov, ki so največkrat zadolženi za to nalogo;
 • ni jasno, kako se izkazuje upravičenost posameznikov, da sodijo ali ne v eno od ranljivih skupin. Tako npr. nosečnost ni razvidna na prvi pogled vsaj v prvih mesecih nosečnosti; upokojenski status ni razviden na prvi pogled; prav tako niso nujno na prvi pogled razvidne določene oblike invalidnosti;
 • v posameznih primerih posameznikom in posameznicam, ki niso upokojenci, med njimi tudi takšnim, ki imajo v nastalih razmerah redne delovne obveznosti, varnostniki ne dovolijo vstopav trgovine s prehrano, ker ti posamezniki ali posameznice na prvi pogled niso najmlajši;
 • imajo lahko nosečnice, ki se neredko soočajo z jutranjimi slabostmi v delu ali celotni nosečnosti, precejšnje težave z obiskom trgovine v kratkem jutranjem časovnem obdobju dveh ur;
 • imajo zlasti upokojenci in upokojenke, ki so običajno za obisk trgovine odvisni od pomoči drugih, jim izvedba nakupa vzame več časa, težave, s tem, da nakup izvedejo v kratkem časovnem obdobju 2 ur.

Navedene nejasnosti predstavljajo torej težave in stiske tako za posameznice in posameznike, ki so ga dolžni spoštovati, kot nedvomno tudi za trgovce, ki so ga dolžni izvajati. Besedilo posledično prav tako ne zagotavlja pravne varnosti, saj ga ni mogoče enoznačno tolmačiti in razumeti. Kot ugotavljajo nevladne organizacije, pa bi ta ukrep lahko pomembno prizadel več kot polovico prebivalcev Slovenije.

Kot izhaja iz vprašanj, z vidika obdelave podatkov zlasti ni razvidno niti pravno jasno, kako in kdo lahko preverja, ali posameznik sodi v eno od ranljivih skupin (npr. s preverjanjem starosti ob vstopu v trgovino, s preverjanjem datuma rojstva, preverjanjem nosečnosti, poizvedovanjem po diagnozah ljudi ipd.), pri čemer gre v primeru obdelave podatkov v zvezi z zdravjem za t.i. posebne vrste osebnih podatkov (občutljivi osebni podatki), ki bi morali biti še posebej varovani. Prav tako se zastavlja vprašanje o tem, ali morajo glede na prepoved opravljanja nakupov za upokojence izven predpisanega časovnega obdobja (t.j. od 8.00 do 10.00 ure) tudi vsi ostali posamezniki izkazovati, da niso upokojenci in kako bi to lahko storili.

IP na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES, 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) ni pristojen za vsebinsko tolmačenje izvajanja navedenega odloka izven dela, ki se nanaša na vprašanja zakonitosti obdelave osebnih podatkov. Hkrati pa je tudi v tem delu Odlok nedoločen do te mere, da tudi z vidika varstva osebnih podatkov ni mogoče enoznačno določiti, kdo so ranljive skupine, ki jih odlok zajema, kdo lahko presoja o izpolnjevanju pogojev za nakup, kdo in na kakšen način je v danih razmerah dolžan izkazovati upravičenost do izvedbe nakupa. Posledično ni jasno, v katerem delu obstaja pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov in kaj pomeni prekomerno obdelavo osebnih podatkov.

Zato vas prosimo, da navedeni Odlok popravite v korist tako ranljivih skupin, kot tudi vseh tistih, na katerih življenje vpliva.

Lepo vas pozdravljamo,
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka

 

pdfDopis Vlada - Izvajanje odloka glede nakupovanja starejih in ranljivih skupin432.96 KB

pdfSrebrna nit - Izvajanje odloka glede nakupovanja starejših in ranljivih skupin333.75 KB

Spoštovani,


zagovornik načela enakosti je bil s terena seznanjen, da imajo starejši, nosečnice ter osebe z invalidnostmi zaradi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki omenjenim skupinam prebivalcev omogoča nakupovanje med 8. in 10. uro precej težav – vsi ne pridejo na vrsto.


Zagovornik pozdravlja ukrepe Vlade RS namenjene posebni skrbi za ranljive skupine, vendar opozarja, da se je v praksi izkazalo, da je odmerjeni nakupovalni časa za skupino, ki predstavlja skupaj skoraj tretjino prebivalstva Slovenije, prekratek.

Upoštevajoč navedeno Zagovornik ministrstvu priporoča, da pripravi in v sprejem Vladi Republike Slovenije predlaga spremembo drugega odstavka 2.a člena predmetnega odloka, s katero bi se časovni interval nakupovanja v trgovinah z živili izključno za določene ranljive
skupine razširil, in sicer na od 8. do 12. ure. 


Glede na predpisan minimalni obratovalni čas trgovin, tj. najmanj do 18. ure, po oceni Zagovornika ostalim skupinam prebivalstva za nakupe živil ostane dovolj širok termin, ki bo omogočal izvajanje ostalih nujnih preventivnih ukrepov (ohranjanje varnostne razdalje potrošnikov v trgovinah).


Prosimo, da nas o svojem odzivu na priporočilo obvestite.


S spoštovanjem,
Miha Lobnik
ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI

 

pdfMnenje zagovornika načela enakosti91.53 KB

Arhiv novic