Colors: Purple Color

Spoštovani,


v minulem tednu ste v Združenju Srebrna nit v odprtem pismu pozvali predsednika Vlade in predsednike koalicijskih strank k takojšnjim aktivnostim za izboljšanje položaja starejših, saj je stanje na tem področju že več let slabo, kar je izpostavilo tudi Računsko sodišče v revizijskem poročilu septembra 2019.


Tudi sicer, kot posebej izpostavljate, se položaj starejših, ki predstavljajo skorajda tretjino prebivalstva v Sloveniji, v letu in pol obstoja te Vlade praktično ni izboljšal, določene prepotrebne odločitve, kot je tudi sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi, pa se še odlagajo. Med konkretnimi zahtevami pozivate k rebalansu proračuna za leti 2020 in 2021, kar bi omogočilo izvedbo ukrepov za sprejem starostnikov v ustrezne ustanove, nadalje zahtevate sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi, sprejem ustreznih ukrepov za zagotovitev ustreznega kadra v socialnih zavodih ter ustanovitev posebnega organa za vprašanja starejših.


Eno temeljnih poslanstev Socialnih demokratov je človeka dostojno življenje, kar pa pomeni tudi naša nenehna prizadevanja za zagotavljanje socialnih pravic in socialne varnosti vsakega posameznika. Ob tem je pomemben gradnik naše družbe solidarnost, ki nam na različnih družbenih področjih — posebej izpostavljena sta gotovo pokojninsko in zdravstveno — zagotavlja določeno vzajemno podporo in delovanje sistema, a vendar številke že nekaj let kažejo, da obstoječa ureditev dandanes spremenjenim in vse zahtevnejšim pogojem ne sledi več. Opozorila so vse glasnejša in nedvomno je, da mora država še aktivneje pristopiti k preučitvi potreb dolgožive družbe ter, med drugim, morebiti predrugačiti svoj pogled na starajoče se prebivalstvo ter prevprašati obstoječ nabor storitev, kriterijev, standardov in, nenazadnje, tudi zagotavljanje virov zanje.


V sled navedenega je eno ključnih prizadevanj Socialnih demokratov na socialnem področju v mandatu te Vlade ureditev področja dolgotrajne oskrbe, pri čemer smo si prizadevali — in tudi dosegli — vpis te prioritete v koalicijsko pogodbo. Zavedamo se, da gre za izjemno zahtevno tematiko, vključno z vprašanji financiranja. Ta vprašanja se zastavljajo že nekaj časa in zdi se, da se je še več časa izgubilo v iskanju odgovorov nanje, a dejstvo je, da bo različne poglede treba preseči: z vsakim dodatnim dnem brez ureditve sistema dolgotrajne oskrbe sta njegov pomen in nujnost le še bolj v nebo vpijajoča. Tudi zato obžalujemo, da Ministrstvo za zdravje predloga zakona do konca minulega leta kljub dani zavezi še ni uspelo pripraviti in posredovati v javno razpravo, zaradi česar se obljubljeno sprejetje zakona v Državnem zboru v aprilu 2020 najverjetneje še dodatno zamika.

Glede na težo, ki ga pripisujemo temu področju, je naša poslanka mag. Bojana Muršič 10. 1. 2020 ministru za zdravje zastavila poslansko vprašanje, in sicer med drugim tako glede terminskega okvira, kdaj namerava zakon dati v javno razpravo, kako bo definirana košarica pravic iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, kot tudi, kakšen sistem financiranja se predvideva. Glede slednjega Socialni demokrati namreč menimo, da lahko samo javno socialno zavarovanje, za katerega bi morali po načelih medgeneracijske solidarnosti prispevati vsi, zagotavlja enako in pravično dostopnost do storitev, ki so potrebne za dostojno starost, ter pomoč, ki jo starostniki potrebujejo pri različnih opravilih.


V zaključku tega odziva in glede na kratko orisano stališče stranke in Poslanske skupine Socialnih demokratov se vam želiva iskreno zahvaliti za vaš poziv. Zavedava se, da ni prvi, a upava, da je tisti, ki bo končno uspel premakniti ali pospešiti sprejem odločitev na vprašanja, ki nas pestijo, rešitve pa so nujno potrebne že danes in zanje si bomo še nadalje iskreno prizadevali tudi Socialni demokrati.
Ob tem pa nama dovolite, da vas povabiva na pogovor v Poslansko skupino Socialnih demokratov. Vašega pozitivnega odziva bi bila vesela, saj sva prepričana, da se lahko skupno, s sodelovanjem, bolje in hitreje spoprimemo s to perečo tematiko, ki terja odločno ukrepanje.


V pričakovanju našega snidenja vas lepo pozdravljava in želiva vse dobro.


mag. Dejan Žida, predsednik Socialnih demokratov

Matjaž Han, vodja Poslanske skupine Socialnih demokratov

pdfPoslansko vprašanje mag. Bojane Muršič61.88 KB

pdfOdgovor na javno pismo - SD111.70 KB

Spoštovana gospa ministrica dr. Angelika Mlinar,

iskreno vam čestitamo ob izvolitvi in vam želimo uspešno delo v dobro držav-ljank in državljanov Slovenije.

Zasedli ste izjemno pomembno mesto v naši Vladi, ki do sedaj ni bila dovolj naklonjena zadovoljevanju potreb starejše generacije. V Sloveniji se sooča-mo s hudo krizo tako na socialnem kot zdravstvenem področju, ker naša poli-tika ne zna ali noče slediti demografskim trendom oziroma potrebam starejše generacije.

Zelo radi bi se sestali z Vami in Vam na kratko predstavili problematiko, s ka-tero se aktivno ukvarjamo v našem društvu. Prosili bi vas za pomoč, da bi Sloveniji omogočili hitrejše in večje koriščenje EU sredstev za nujne potrebe prebivalstva, ker tega do sedaj pristojni ministrstvi nista znali ali hoteli naredi-ti. Pred nami je izjemno pomembna priprava nove finančne perspektive za obdobje 2021 do 2027 in tega vlaka nikakor ne smemo zamuditi.

Več informacij o aktivnostih našega društva lahko preberete na naši spletni strani.

V pričakovanju termina za srečanje Vas prijazno pozdravljamo,

Biserka Marolt Meden,
Predsednica Društva Srebrna nit – Združenja za dostojno starost

 

docxPismo ministrici Angeliki Mlinar73.95 KB

Spoštovani predsednik Državnega zbora gospod Dejan Židan!

 

Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost si že dalj časa prizadeva za varno, kakovostno in dostojno starost.

Posebno pozornost smo posvetili posameznim področjem življenja starejših in v lanskem letu napisali številna javna pisma s pozivi za izboljšanje stanja.

Med drugim smo se ukvarjali tudi s prehrano in pošiljamo vam naše javno pismo iz leta 2019 z naslednjim vprašanjem: Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide se je 13. 10. 2016 sestal na 24. izredni seji na temo Pro-blematika poročil za prehransko obravnavo bolnikov in starostnikov v domovih za starejše občane in sprejel sklep: da predlaga Vladi, da v okviru izvedbenega načrta za uresničevanje Resolucije o nacionalnem program za prehrano in telesno dejavnost za zdravje v obdobju 2015 do 2025 opredeli konkretne aktivnosti za izboljšanje kakovosti prehranjevanja v domovih za starejše občane in o tem enkrat letno obvesti Odbor.

Vas je Vlada obvestila o aktivnostih na področju kakovosti prehranjevanja starejših?
Prosimo, da nam to poročilo, če obstaja, posredujete.

 

Lep pozdrav
Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti

 

docxPismo predsedniku Državnega zbora Dejanu Židanu73.94 KB

Spoštovana gospa dr. Aleksandra Pivec,
predsednica stranke Desus in ministrica za kmetijstvo,

članice in člani Srebrne niti, združenja za dostojno starost, vam iskreno čestitamo, da ste bili izvoljeni za novo predsednico stranke Desus.
V svojem govoru ste opozorili, da vsi skupaj ne smemo dopustiti, da bi se generacije starejših soočale s socialno izključenostjo in revščino.

Dostojna starost mora biti, kot ste dejali in kot se zavzemamo tudi mi, ena naj-večjih vrednot družbe, seveda pa ne smemo pozabiti tudi mlajših generacij.

Razveselil nas je vaš predlog, da bi radi prevzeli Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. To se nam zdi odlična ideja, ker vseskozi ugotavljamo, da starejši niso ustrezno obravnavani in niso prioriteta v naši vladi. Zavzemamo se za samostojno ministrstvo za starejše oziroma ustrezni organ. Prepričani smo, da bi vi dobro reorganizirali Ministrstvo za delo, druži-no, socialne zadeve in enake možnosti na način, da bi probleme starejših hitreje in bolj učinkovito reševali.

Spoštovana gospa predsednica,
tudi mi v Srebrni niti namenjamo ves naš vsakodnevni trud in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja in dostojanstva starejših občanov.

Upamo, da se bomo z vami kmalu sestali, da vam bomo lahko podrobneje predstavili vse naše konkretne aktivnosti in tudi z vašo pomočjo hitreje premikali stvari na bolje.

Lepo vas pozdravljamo,

Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti

 

docxPismo ministrici Aleksandri Pivec75.09 KB

 

Želimo si, da se kaj takšnega ne bi zgodilo v Sloveniji, zato zagovarjamo socialno državo in javne domove starejših!

 

Preberite, kaj se dogaja na Hrvaškem:

https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/ovo-je-prava-istina-o-obiteljskim-domovima-u-hrvatskoj-ima-ih-cak-494-brinu-o-barem-5500-starijih-a-ne-trebaju-zaposliti-ni-jednog-strucnjaka/9849211/  

 

Podpišite peticijo Srebrne niti 

Z eno plenico več nas ne boste odpravili

Spoštovani gospod predsednik vlade RS Marjan Šarec,

spoštovana predsednica SAB Alenka Bratušek,

spoštovani gospod predsednik SD Dejan Židan,

spoštovani gospod predsednik SMC Zdravko Počivalšek,

spoštovani gospod predsednik DESUS Karel Erjavec,

spoštovani gospod predsednik LMŠ Marjan Šarec

 

 

v priponki javno pismo /peticija, ki jo prosimo upoštevajte pri vaših konkretnih takojšnjih aktivnostih.

 

 

Lep pozdrav

Biserka Marolt Meden,

predsednica Srebrne niti

 

docxJavno pismo Srebrna nit - Umiranje socialne države78.99 KB

Arhiv novic