Colors: Purple Color

Spoštovani,

V domu upokojencev Nova Gorica in enoti Podsabotin omogočamo:

 • ·Obiske vsem stanovalcem, ki so preboleli okužbo,
 • ·Obiske vsem zdravim stanovalcem v varnih sobah obeh enot (prilagamo fotografijo),
 • ·Obiske vsem stanovalcem v paliativni oskrbi,
 • ·Dostavo paketov svojcev našim stanovalcem brez omejitev.

Lep pozdrav   

Bojan Stante, direktor 


Spoštovana,

Hvala za priporočila, ki ste jih pripravili v Srebrni niti.

Ko se je epidemiološka slika v domu umirila, smo začeli s prvimi obiski v sobah, pri tistih stanovalcih, kjer se je izkazal največji manko in ne samo paliativna oskrba (ti so imeli ves čas, tudi v RC). Je pa res, da nas je kakšen stanovalec presenetil z zaključkom življenja in za to nam je žal.

Od četrtke so obiski za vse, tisti, ki lahko pridejo do domske kavarne potekajo obiski tam, na primerni razdalji in brez sten,….tisti, ki ne zmorejo, pa imajo obisk v sobi. Je pa res, da se morajo za obisk naročiti in v OVO, ki ga ne zaračunamo. Žal je to tudi za nas nova situacija, bi bila pa vesela, če bi obiskovalci razumeli tudi našo plat in se držali navodil (pa tu ne mislim, da jih ne bi smeli pobožati,..). Tudi mi se učimo nove realnosti.

Hvala, ker ste z nami!

Nataša Zalokar, univ. dipl. soc,
Direktorica doma upokojencev Domžale

Spoštovani,
v juliju, ko smo tisti s trezno glavo in naravoslovnim znanjem pričakovali, da bosta prevelika ljudska sproščenost in politična poletna ležernost kmalu naplavili posledice v obliki "drugega vala", sem se, tudi preko aktivnega sodelovanja s Srebrno nitjo, zavzemala za ureditev obiskov svojcev pri varovancih DSO, še preden so se ti ponovno zaprli. V DSO Tabor se je zapora pričela z dnem 02.10.20', se še sploh spomnimo kakšen lep, topel jesenski dan je to bil?!
Danes je zapora še zmeraj v veljavi. Koliko izhodov, sprehodov, pohodov, vdihov svežega (in zdravega!) zraka smo/ ste v tem času naredili? Veliko? Stanovalci pa prav nič od tega. Ja, no: morda se "zračijo". In še vedno se vsepovsod samo razpravlja, kako pogubna je zanje popolna socialna osamitev in negibnost v katero so pahnjeni. Vse živo ovene, shira, tudi naši stari za zaprtimi zidovi. Eni pa odidejo.
Namesto predloga prilagam "zgodbo v dveh delih": mojo in moje mame.


PS: danes, 10.12.2020 je dan prav posebnih pravic, tudi njihovih.
S prijaznim pozdravom,
Marina Kokolj

docxPismo19.76 KB

docxEpilog16.38 KB

Zaradi neustreznih priprav na drugi val epidemije ogrožena pravica do zdravja in življenja v domovih za starejše

Ljubljana, 9. december 2020 - »Stanovalke in stanovalci v domovih za starejše so bili že v pomladanskem prvem valu bolezni covida-19 med najbolj prizadetimi skupinami – vključno s sumi glede njihovega neupravičenega triažiranja – oblasti pa so zatajile tudi pri pripravah na drugi val,« ob letošnjem dnevu človekovih pravic izpostavljajo v Amnesty International Slovenije in Srebrni niti – Združenju za dostojno starost.

Obe organizaciji že od začetka širjenja te bolezni oblasti opozarjata na preštevilne pomanjkljivosti v spopadanju z epidemijo, še posebej ko gre za človekove pravice starejših.  

V slovenski Amnesty in Srebrni niti dodajajo, da gre za odgovornost (predvsem zdravstvenih in socialnih) oblasti, ki so z neustreznimi in nezadostnimi pripravami ne le ogrozile človekovi pravici do najvišje stopnje zdravja in do življenja stanovalcev domov za starejše, ampak tudi pravice tam zaposlenih. Organizaciji izražata skrb za zdravje in dobrobit zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, ki so že dolge mesece na prvi obrambni liniji. Za svoje predano in težko delo si zaslužijo ne le zahvalo, temveč tudi vso podporo politike in javnosti.

»V času epidemije so dosedanje pomanjkljivosti skrbi za starejše postale še bolj izrazite. Diskriminacija zaradi starosti je nesprejemljiva, še najmanj na področju zdravstvene oskrbe. Številke o umrlih v domovih starejših so zastrašujoče. Vsi ukrepi morajo biti dobro pretehtani, v sodelovanju s starejšimi in/ali njihovimi bližnjimi. Tudi socialna izolacija starejših je nesprejemljiva. Zato pozdravljamo dobre prakse v domovih starejših in pozivamo, naj jim v tem prazničnem času sledijo vsi. Oba pristojna ministra pa naj nemudoma podpišeta nove kadrovske normative,« je poudarila Biserka Marolt Meden, predsednica Srebrne niti.

»Zelo pozna uvedba hitrih testov, nerazumevanje in prepozno odzivanje na pomanjkanje ustreznega prostora in kadrov v domovih za starejše, nepregledna navodila, prepozna priprava protokolov za zagotavljanje stikov  s svojci – vse to kaže na nezadostno skrb pri zagotavljanju pravice do zdravja starejših ljudi. Jasno je, da so starejši najbolj ogrožena skupina, a tudi če upoštevamo pridružene bolezni in visoko starost nekaterih, je število umrlih grozljivo visoko,« je dejala Nataša Posel, direktorica Amnesty International Slovenije.  

Stanje je zelo slabo tudi zaradi dolgoletnega nedelovanja oblasti na področju zagotavljanja dolgotrajne oskrbe, ustreznih kadrovskih in drugih normativov, gradnje domov oz. drugih bivalnih enot in na splošno ustvarjanja ustreznih pogojev za dostojno življenje starejših. Najbolj je to očitno v več kot 15-letnem »sprejemanju« zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bi lahko razrešil najbolj kritična področja, a je vsem vladam zmanjkalo volje za najbolj ranljive.  Vse vlade so z odlašanjem reševanja situacije sistemsko kršile pravice starejših, kar se je razvilo v strukturno zanemarjanje tega dela populacije.

»Pomembno se je zavedati, da gre pri vsem tem za človekove pravice: do najvišje možne ravni telesnega in duševnega zdravja, do življenja, do dostojnega življenja, do zagotavljanja intimnega in družinskega življenja, pa tudi za pravice na delovnem mestu, ko govorimo o zaposlenih v domovih starejših. In za spoštovanje teh človekovih pravic so odgovorne oblasti, ki se morajo nemudoma odzvati na številne skrbi zaposlenih v zdravstvu, nevladnih organizacij, sorodnikov in tudi domov za starejše ter ukrepati,« je opozorila Nataša Posel.  

Srebrna nit in druge nevladne organizacije že dve leti različnim odločevalcem in deležnikom sporočajo tudi dobre prakse in pozitivne implementacije zakonodaje v tujini. Srečujejo se s predstavniki in predstavnicami različnih vej oblasti, ki so do zdaj naredili odločno premalo, kar je doseglo vrhunec v razmerah pandemije. Zato vse pristojne pozivamo, da se nemudoma odzovejo na predloge, ki so uresničljivi, da skupaj rešimo katastrofalni položaj, ki pušča psihosocialne posledice na več generacijah prebivalcev v RS.

Med nujnimi prvimi ukrepi oblasti morajo biti:

 • Zagotovitev zunanjih enot za izolacijo okuženih stanovalcev socialnih zavodov za vse tiste domove, ki zaradi kadrovskih, tehničnih ali arhitekturnih vzrokov ne morejo učinkovito izvajati rdečih con, ne da bi s tem kršili pravice neokuženih. Takoj je treba prenehati kakršnokoli omejevanje svobode gibanja neokuženim brez ustrezne odločbe in efektivnega sodnega varstva. Izolacija okuženih pa mora biti izvedena strokovno in v dostojnih razmerah.
 • Takojšnja priprava ustreznih protokolov za zagotavljanje obiskov in stikov stanovalcev socialnih zavodov z bližnjimi, vključno z zagotovitvijo celostne osebne zaščitne opreme za stike z okuženimi. Manko osebnih in socialnih stikov ima posledice na pravico do najvišje možne ravni duševnega zdravja.
 • Spremeniti kadrovske in druge normative v sodelovanju z vsemi deležniki ter s tem zagotoviti tako zaščito zaposlenih kot tudi stanovalcev domov za starejše.
 • Takoj sprožiti sistemski nadzor nad ravnanjem vpletenih v triažiranje še neokuženih stanovalcev domov za starejše v prvem valu epidemije. Stanovalci, njihovi sorodniki in celotna javnost moramo dobiti zagotovila, da do tega več ne prihaja, da so bili vložni listi za vse umaknjeni ter da vsak oboleli v domu za starejše dobi možnost do najboljše možne zdravstvene oskrbe, ki je v Sloveniji na voljo. Pomembno je raziskati, ali je zaradi pomladanskih navodil ministrstva glede tega prišlo do nepotrebnega trpljenja ali celo smrti ljudi, ter zagotoviti odgovornost.
 • Dogajanje glede koronavirusa je še enkrat znova izpostavilo, da v Sloveniji nimamo posebnega telesa, ki bi bilo pristojno za monitoring, ustvarjanje politik in sankcioniranje kršitev človekovih pravic znotraj izvršilne veje oblasti. Naj bo tragična bilanca preteklih mesecev zadostna spodbuda, da se oblasti lotijo vzpostavitve takega telesa.
 • Glede na mnenja deležnikov pripraviti oz. popraviti predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in poskrbeti za njegov sprejem.

Celotna izjava s povezavami na več informacij je objavljena na: www.amnesty.si/ais-srebrna-nit-ogrozenost-starejsih-v-epidemiji.

Biserka Marolt Meden,                                                                                               Nataša Posel,

predsednica Srebrne niti                                             direktorica Amnesty International Slovenije

 

 

Več:

 • Srebrna nit je v času od februarja 2020 do danes poslala več kot dvajset javnih pisem s predlogi nujnih ukrepov, ki so dosegljiva na www.srebrna-nit.si/.           
 • AIS: Resorni ministrstvi morata pripraviti protokole za stike v socialnih zavodih - 28. oktober 2020 (kliknite za več)
 • AIS: Socialnovarstveni zavodi nimajo zmogljivosti za izvajanje con - 03. avgust 2020 (kliknite za več)
 • AIS: Covid-19: Domovi za starejše so prepuščeni nemogočemu stanju - 29. julij 2020 (kliknite za več)
 • AIS: Zahteva po zagotovitvi zunanjih enot za osamitev obolelih za covidom-19 - 16. julij 2020 (kliknite za več)
 • AIS: Zahtevamo preiskavo glede zdravljenja stanovalcev domov za starejše v času epidemije covida-19 - 9. junij (kliknite za več)
 • AIS: Poziv k preiskavi navedb glede odrekanja bolnišničnega zdravljenja starejšim v domovih za starejše – 20. maj (kliknite za več).
 • AIS: Pismo vladi s podporo pozivom Skupnosti socialnih zavodov Slovenije glede ukrepanja v okviru pandemije – 15. april (kliknite za več)

Zaposlen sem v domu starejših občanov, kjer sem vodja prehrane in strežbe v kavarni. Trenutno so težki časi za vse, še posebej za zdravstveno osebje, ki opravljajo izjemno delo, za katerega prepogosto ne prejmejo primerne hvale ali plačila. Hvaležni smo lahko prav slehernemu, za njihovo vztrajanje, njihovo moč in njihov pogum.

Se pa konstantno dogaja, da smo ostali profili pozabljeni. Tako kot ste omenila v večerni oddaji na Pop-tvju, pred časom, za skrb starejših so potrebni še mnogi ostali, od čistilk, hišnikov, delavcev v kuhinji, socialnih delavcev in mnogih drugih. Spregledani smo s strani medijev, kot tudi s strani sindikatov katerih del smo. Kar je zelo žalostno.

Sam lahko pojasnim, da smo v kuhinji močno obremenjeni, saj zaradi mnogih preventivnih odsotnosti in bolniških, tudi nam primanjkuje zaposlenih, tisti ki pa so, so pa močno obremenjeni, delo, ki ga po navadi opravlja šest ali sedem, sedaj opravljajo trije. Sodelavci so utrujeni in izžeti. Poklic kuhar je že vrsto let deficitarni. Vsaj pri nas ga je nemogoče dobiti, saj je plača sramotna, 15 plačilni razred.

Želim se vam zahvaliti, ste edini, ki ste nas sploh omenili na pop tv oz v medijih. Poskusili smo opozoriti na našo problematiko tudi s pismom (v prilogi), katerega smo poslali medijem in sindikatom, pa ni nikakršnega odziva. Nikjer se nobeden ne zavzame za poklice v J razredu. Ne v normativih, ne v obremenitvah, ne o sramotnih plačah.

Ob tej priložnosti vas naprošam in pozivam, da še nas naprej omenjate in zastopate v javnosti, do katere imate lažji dostop.

Hvala vam in vse dobro.

Naslov hranimo na sedežu društva Srebrna nit

Koga reševati, če zaradi pomanjkanja osebja in zdravstvene opreme vsem pacientom ni mogoče zagotoviti ustrezne zdravstvene oskrbe? O tem zahtevnem vprašanju bodo na posvetu, ki bo potekal v soorganizaciji Sveta za razvoj pri SAZU in Inštituta za kriminologijo.

Sklepe posveta je sprejel Svet za razvoj pri SAZU in posredovani bodo odločevalcem v državi.


Sklepihttps://www.sazu.si/events/5fca32f91acbfdec07c85d25

 

Arhiv novic