Colors: Purple Color

Predsedniku Vlade Republike Slovenije Marjanu Šarcu

Poslancem in poslankam Državnega zbora

V Srebrni niti zahtevamo, da v proračunu za starejše name-nite več sredstev

 

Slovenija je družba starejših. Njihov položaj je vedno slabši. Pokojnine ne omogočajo dostojnega življenja.
Na prostor v domu čaka približno 11.000 starejših. Čakalne dobe na sprejem so predolge.
Zakon o dolgotrajni oskrbi politiki sprejemajo že skoraj 20 let.
Da Slovenija ne skrbi za starejše, je pokazala revizija Računskega sodišča.
Pišemo javna pisma s predlogi za izboljšanje položaja starejših, a nam pred-sednik Vlade ne odgovarja.
Odgovor politike pa se kaže v predlogu proračuna za leti 2020 in 2021. Mi-zerna vsota denarja, ki ne omogoča gradnje niti enega doma starejših.
In obljuba o dodatnih 6,5 evra vsakemu upokojencu naslednje leto.

Ker se sedanja Vlada ne zaveda, da je tretjina volivcev starejših, ki pričakuje drugačno politiko in drugačen proračun, predvsem pa dostojno življenje, za-htevamo, da se nemudoma oblikuje Ministrstvo za starejše, ki bo znalo zagovarjati upravičene potrebe vseh starejših v Sloveniji.

Predsedniku Vlade predlagamo, da skliče izredno sejo Vlade. Ponovno za-htevamo, da prevetrite proračun in s prerazporeditvijo zagotovite sred-stva za nujne namestitve starejših:

 • v Ljubljani z okolico, kjer župan Zoran Jankovič trdi, da lahko za-gotovi zemljišče, če bo v proračunu dovolj sredstev za gradnjo,
 • odkup in dokončanje kompleksa v Vrtojbi,
 • odkup in dokončanje doma v Osilnici,
 • izgradnja doma v občini Hrpelje – Kozina, kjer že čaka parcela,
 • izgradnja v MO Kranj, kjer je parcela pripravljena in še bi se našlo.

Če tudi to naše pismo ne bo slišano, predlagamo vsem starejšim, da vsak svojemu poslancu oziroma poslanki predlaga, naj ne glasuje za proračun, ki ignorira starejše.

S spoštovanjem,

Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti

 

 

Spoštovani župan Mestne občine Celje g. Bojan Šrot,

v Srebrni niti – Združenju za dostojno starost, kjer si prizadevamo za bolj kakovostno, človeka vredno življenje starejših v vseh okoljih (doma, v domovih starejših, drugod), aktivno spremljamo zaskrbljujoče razmere glede pomanjkanja namestitvenih kapacitet v domove starejših po vsej državi.

Gre za tisoče starejših ljudi, ki bolni, onemogli, zapuščeni, pomoči potrebni in osamljeni bivajo v nemogočih razmerah na svojih domovih, ob tem da na prosto mesto v domu za starejše v državi trenutno čaka blizu 11.000 (!) ljudi. Med njimi so v tej situaciji na celjskem območju z okolico na dan 18. 11. 2019 natančno 2903 prosilci (evidentirane aktivne prošnje), od tega je natančno 1109 aktualnih prošenj, torej bi ti ljudje nujno danes potrebovali mesto v domu starejših.*

Iz medijev smo razbrali, »da ste v Mestni občini Celje sprejeli odločitev o gradnji visečega mostu in da s to turistično atrakcijo želite povečati prepoznavnost Celja na evropskem in svetovnem turističnem zemljevidu ter v knežje mesto privabili številne turiste od blizu in daleč. Viseči most v Celju bi bil s svojimi 505 metri po doslej znanih podatkih med najdaljšimi mostovi tibetanskega stila na svetu. Po besedah arhitekta bo gradnja 60 ton težke viseče konstrukcije precej zahtevna. Po prvih ocenah bi celoten projekt stal okoli 3, 3 milijona evrov. **
Glede na to, da svetniki in svetnice niso razpravljali o tej investiciji, apeliramo na vas, da:

 • intenzivno in z vso odgovornostjo razmislite, ali je ta most resnično potrebno narediti - iz več razlogov, mi tu vidimo najprej prepotrebno ureditev problema dostojne in humane namestitve in oskrbe starejših;
 • ali ne bi s to ogromno vsoto denarja (kjerkoli ga boste že dobili) razmislili o nujni gradnji vsaj enega doma za starejše v vaši Mestni občini;
 • ali ne bi skupaj z okolišnimi občinami delali na iskanju rešitev, da se, recimo, zgradi vsaj še dva, tri (po možnosti javne) domove za starejše ali še bolje – sodobnejše namestitve, kjer smo vam pripravljeni z brezplačnimi nasveti pomagati; ob tem smo seveda seznanjeni, da so ti domovi sicer v pristojnosti MDDSZEM, a iskati akutne rešitve za starejše v vaši občini je nujno – z državnim ali občinskim denarjem;
 • iščete ev. volilne glasove za nove županske volitve na področju skrbi za starejše in na drugih projektih, ki bodo koristno služili prebivalcem vaše Mestne občine in celotne regije in manj turistom, ki pridejo in grejo in kjer v določenih delih sveta že zapirajo vrata množičnemu turizmu (iz več razlogov, tudi zato, ker postaja življenje domačinov ob turističnih vdorih nemogoče, da onesnaževanja okolja ne omenjamo);
 • bi z opustitvijo ideje o mostu naredili dve potezi: ohranili knežje mesto v čim bolj avtentični obliki in ga takšnega tudi zapustili naslednjim rodovom, in poskrbeli za najbolj ranljivo skupino prebivalcev, kar je vaša dolžnost, saj so vam zato na volitvah zaupali vodenje Mestne občine Celje.

Glede na to, da dobro poznamo hude stiske starejših, saj se s tem področjem intenzivno ukvarjamo že več let, javno apeliramo na vas, na mestne svetnike, prebivalce regije, na splošno javnost, da se še enkrat razmisli o ideji, investiciji in gradnji visečega mostu v tibetanskem stilu v Mestni občini Celje. Apeliramo na zdrav razum, na ohranjanje zgodovinske dediščine, na preprosto človečnost, saj je v vas uprtih preko 1000 ljudi in vsaj dvakrat toliko njihovih bližnjih, ki čakajo na vaš občutek za humanost in tudi na politično potezo, saj imate v rokah ključne vzvode reševanja velikih človeških stisk.


S pozdravi in v pričakovanju povabila na razgovor, če bi se želeli dodatno pogovoriti o naši javni pobudi.


Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti - Združenja za dostojno starost

Pripravila: Darinka Klemenc, ki je na voljo za izjave 041 754 706
Viri:
* https://servis.ssz-slo.si/porocilo.pdf (18. 11. 2019)
**https://celjskiglasnik.si/bo-celje-dobilo-505-metrov-dolg-viseci-v-tibetanskem-stilu/ (18. 11. 2019)

 

 

Javno pismo predsedniku Vlade Republike Slovenije, ministricam in ministrom, poslankam in poslancem po letu dni vladanja,
ki smo ga poslali vsem in medijem 18. avgusta 2019.


I.
Že 19. 8. 2019 smo iz kabineta predsednika Marjana Šarca prejeli dopis, poslan Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enaka možnosti in Ministrstvu za zdravje, v katerem piše: Gradivo vam odstopamo v priponki. Prosimo vas, da predstavnike društva Srebrna nit sprejmete in jim odgovorite na njihova opozorila oziroma pričakovanja ter pojasnite namere obeh ministrstev oziroma vlade. Prosimo vas tudi, da o vsebini srečanja obvestite kabinet.

20. avgusta smo prejeli dopis iz tajništva Ministrstva za zdravje: Minister za zdravje Aleš Šabeder vas vljudno vabi na sestanek, ki bo
30. septembra 2019 ob 13. uri, v mali sejni sobi na Ministrstvu za zdravje.
Na sestanku bo prisotna tudi ministrica za Delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Zaradi mnogih obveznosti ministrov se vam za pozen termin iskreno opravičujemo in prosimo za razumevanje.

30. septembra 2019 smo se sestali na delovnem sestanku. Sodelovala sta oba ministra s svojima ekipama.

Strinjala sta se, da je problematika pereča, a ne moreta odgovarjati za vse nenarejeno za nazaj. Zagotovo pa se zavedata situacije in intenzivno delata. Z rezultati bosta redno seznanjala javnost. Predlagala sta, da se o posameznih vprašanjih iz naših javnih pisem sestajamo na delovnih sestankih na obeh ministrstvih. Predlagamo naj dve temi za vsak sestanek.

25. oktobra smo pisali na MZ:
Zadeva: delovni sestanek na MZ – predlogi Srebrne niti
Spoštovani gospod minister Aleš Šabeder,
kot smo se dogovorili na delovnem sestanku 30. septembra 2019 vam sporočamo vprašanja oziroma teme za naš prvi delovni sestanek na vašem ministrstvu.

 •  Kaj se dogaja s pobudo Srebrne niti v zvezi z NADZORI, ki so po oceni Srebrne niti neupravičeno napovedani, rezultati niso javno objavljeni, kakor tudi ne popravki in spremembe (ponovno prilagamo pismo).
 • Kaj se dogaja z obljubo, da bodo kadrovski normativi za zdravstveno nego v socialnih zavodih pripravljeni do 30. 9. 2019?
 • Kako in kdaj do 60 negovalnih postelj in kje so vse druge? Kako poteka projekt? Je bilo junija obljubljeno že izvedeno javno naročilo za projektno dokumentacijo?
 • Kaj se dogaja z Zakonom o dolgotrajni oskrbi in kako deluje medinstitucionalna delovna skupina, ki jo je ustanovilo MZ aprila 2018 za spremljanje dolgotrajne oskrbe in ji določilo nalogo "pomoč pri vzpostavitvi ustreznih evidenc, ki bodo omogočale ustrezno spremljanje stanja na področju dolgotrajne oskrbe" in konkretno, kaj dobrega bodo uporabnikom prinesli pilotni projekti, o katerih piše revizija Računskega sodišča in ali je možno sredstva, ki še niso porabljena, preusmeriti v izgradnjo bivalnih enot za starejše?

Zahtevamo, da MZ in MDDSZEM uredita spremembo ZUJF za socialne zavode, da bodo zaposlenim tako s področja sociale kot tudi zdravstvene nege izplačevali povečan obseg dela in delovno uspešnost, ker imajo prenizke plače in je pomanjkanje kadra zaskrbljujoče.
Vljudno prosimo, da nam sporočite datum sestanka in vas lepo pozdravljamo,

28. 10. 2019 smo prejeli odgovor:

Spoštovana Biserka,

vaša vprašanja in pobude sem posredovala ustreznim sogovornikom z navodilom za pripravo odgovorov in sklic sestanka.

Lep pozdrav!
Lucija Mak Uhan, Vodja Kabineta ministra


1. novembra 2019 smo pisali na MDDSZEM:

Spoštovana gospa ministrica Ksenija Klampfer,

kot smo se dogovorili na delovnem sestanku na MZ 30. septembra 2019, vam sporočamo vprašanja oziroma teme za naš prvi delovni sestanek na vašem ministrstvu:

 • VITKA UPRAVA, koliko zaposlenih ima uprava posameznega doma starejših, na kakšen način se lahko v državnih domovih optimizira vodenje/uprava,
 • ORGANIZIRANOST MINISTRSTVA – kateri je matični sektor in kdo je odgovoren za starejše?
 • Ali ste preverili ustreznost porabe 52 milijonov evrov sredstev in ali jih je mogoče v večji meri uporabiti za gradnjo nujno potrebnih bivalnih skupnosti?
 • Kaj se dogaja na projektu odkupa in dokončanja investicij v Vrtojbi in Osilnici?

Prosimo za poročilo oziroma zapise sej Strokovnega sveta socialnega varstva, ker informacij na spletu nismo našli, in kljub prošnji 27. 9. 2019 teh podatkov še nismo dobili.

Zahtevamo, da MZ in MDDSZEM za leto 2020 uredita spremembo ZUJF-a za socialne in zdravstvene zavode na način, da bodo zaposlenim lahko izplačevali povečan obseg dela in delovno uspešnost, ker imajo prenizke plače in je pomanjkanje kadra že zaskrbljujoče.

Vljudno prosimo, da nam sporočite datum sestanka in vas lepo pozdravljamo.


8. novembra 2019 smo dobili povabilo:

Spoštovani,

sporočam, da vas državni sekretar mag. Urban Krajcar vljudno vabi na prvi skupni delovni sestanek. Prosim za informacijo ali vam termin 28.11. 2019 ob 10:00h ustreza.
Termin smo potrdili.


II.
Drugi ministri in ministrice se niso odzvali.


III:
Razen poslanca Levice Primoža Siterja se ni odzval nihče od poslancev.

 

 

 

 

Trije predstavniki Društva Srebrna nit (Biserka Marolt Meden, Darinka Klemenc, Boštjan Pegan) smo 7. novembra 2019, na povabilo vodstva, obiskali Dom Hmelina.


Po ogledu doma, pogovoru z vodstvom, zaposlenimi in stanovalci smo odgovorili na vprašanja v delovnem pripomočku (vprašalniku) Srebrne niti, ki je osnova za društveni pilotni projekt ocenjevanja kakovosti domov v Sloveniji.
Delegacija Srebrne niti je bila zelo zadovoljna z videnim. Videno pritrjujejo ugotovitvi v društvu, da je zelo veliko odvisno od vodstva doma.


Dom tudi z arhitekturnimi rešitvami in velikim vrtom ponuja stanovalcem prijetne bivalne prostore in inovativno zasnovano hortikulturno ureditev v neposredni okolici objekta.


Dom je v zasebni lasti, a imajo lastniki primeren odnos do starejših in zaposlenih, kar je razvidno tudi iz majhne fluktuacije zaposlenih in zadovoljstva vseh.


V domu uvajajo številne inovacije in skrbijo za dobro počutje tako stanovalcev kot zaposlenih.

 

Vodstvo Hmeline s Srebrno nitjo

Od leve proti desni, Boštjan Pegan, član IO Srebrna nit, Silva Duler, direktorica doma Hmelina, Biserka Marolt Meden, predsednica Srebene niti, Neva Železnik, podpredsednica Srebene niti, Darinka Klemenc, članica IO Srebrne niti in Janja Ramšak, strokovna vodja doma.

Priporočamo ogled dokumentarnega filma


ŠE VEDNO SEM ŽIV,


ki je bil zadnjič predvajan na RTV SLO 1 32. oktobra 2019 ob 20.05. Oddajo si poiščite v arhivu RTVSLO.

Navdihujoča dokumentarna pripoved priča o učinkovitosti glasbene terapije pri obolelih za Alzheimerjevo boleznijo. Dan Cohen, soustanovitelj ameriške neprofitne organizacije Glasba in spomin, obišče stanovalce v domovih za ostarele in bolnišnicah, na ušesa jim namesti slušalke in zgodi se čudež – tudi po več letih otopelosti, popolne pogreznjenosti v nek oddaljeni svet, ljudje spet oživijo, na ustnicah se jim izriše nasmeh, v očeh se zablešči iskra veselja.

Režija: Michael Rossato-Bennett

Arhiv novic