Colors: Purple Color

Spoštovani,


kljub reviziji Računskega sodišča, ki je jasno pokazala, da tako Vlada kot pristojni ministrstvi v zadnjih desetih letih ne opravljajo svojega dela v korist državljanov, se nič ne spreminja.
Kljub temu, da od leta 2005 ni bil zgrajen noben nov javni dom za starejše, v proračunu spet ni dovolj denarja za te namene ... Denarja pa je dovolj, le prerazporediti ga je treba v korist naštevilnejše populacije v Sloveniji - starejših.


Pričakovali smo izredno sejo Vlade in poziv ministrom in ministricam, da se odrečejo delčku "svojih" proračunskih sredstev za namene zagotavljanja novih kapacitet za namestitev starejših.
Starejši ne bomo mirno in potrpežljivo sprejemali neustreznih odločitev Vlade in poslancev in poslank v Državnem zboru in čakali na boljše čase.

Vljudno prosimo za objavo priloženega javnega pisma in vas v pričakovanju aktivnosti Vlade lepo pozdravljamo,


Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti

docxJavno pismo: Kje je denar za skrajševanje čakalnih vrst za sprejem v domove starejših76.90 KB

Sobotni prilogi Dela z dne 9. februarja 2019 je bil objavljen pomemben prispevek na temo evtanazije, ki ga je podpisal podpredsednik Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko (v nadaljevanju: komisija). Komisija je z zakonom ustanovljen organ, katerega pristojnost je med drugim, da tudi na lastno pobudo izda in proučuje vprašanja in oblikuje mnenja s področja medicinske etike, ki so pomembna za poenotenje etičnih praks v državi. Zato mora komisija obravnavati tudi vidik človekovih pravic. Ravno z vidika človekovih pravic in njihove (socialne) etike pa je bil prispevek podpredsednika komisije napisan nenavadno, morda zgolj nespretno. Povzročil je javne odzive, ki pa so utrjevali pomislek o nerazumevanju ureditve evtanazije v Sloveniji in v mednarodnih dokumentih. Zato velja sporne elemente v omenjenem prispevku pojasniti za širšo javnost vsaj z vidika (etike) človekovih pravic zaradi uresničevanja evtanazije na podlagi veljavne zakonodaje ter zaradi lažjega sodelovanja vseh vpletenih v procesu morebitne nadaljnje regulacije evtanazije v Sloveniji.

Več: Delo.si

 

 

Spoštovani,

dogajanja v družbi oziroma politiki vodijo v vse slabše pogoje za dostojno življenje starejših.

Srebrna nit - Združenje za dostojno starost si prizadeva za izboljšanje kakovosti življenja in humanega odnosa do starejših prebivalcev v R Sloveniji, zato smo pripravili pobudo za varuha starejših in jo natančno obrazložili (glej prilogo).

Ključno je, da smo ustrezno pripravljeni, ko bo sprejeta mednarodna Konvencija o pravicah starejših, ki bo naslednja velika pogodba o človekovih pravicah, sprejeta v Organizaciji združenih narodov in bo tako obveznost državam zagotovo naložila. Razdrobljeno strukturo človekovih pravic z vidika starejših je treba vzeti zares že tukaj in zdaj, v smislu sprejemanja potrebnih in zadostnih ter učinkovitih, na človekovih pravicah temelječih javnih politik.

V torek. 1. oktobra obeležujemo mednarodni dan starejših. Srebrna nit bo v okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje na okrogli mizi v Cankarjevem domu ob 11.30 spregovorila o nujnih pogojih, ki bodo starejšim omogočili dostojno starost.

V ponedeljek, 30. septembra 2019, se bo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost sestalo z ministrom za zdravje Alešem Šabedrom in ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenijo Klampfer. Na sestanku pričakujemo konkretne odgovore na naše javno pismo iz avgusta (ga ponovno prilagamo).

 

Lep pozdrav
Biserka Marolt Meden, predsednica Društva Srebrna nit

 

docxJavno pismo politikom Republike Slovenije - avgust 201980.95 KB

docxPobuda vladi - Varuh starejših - SEPT79.35 KB

docxSrebrna nit - sporočilo za javnost - Varuh starejših 26.9.201994.37 KB

PRVI odziv na naše zadnje javno pismo predsedniku Vlade in politikom

 

ZADEVA: Odstop javnega pisma društva Srebrna nit, naslovljenega na vlado

Spoštovani,

v Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije smo – podobno kot vi – prejeli novo javno pismo društva Srebrna nit, v katerem poleg opozoril glede – po njihovem – spregledanih starejših postavljajo vprašanja, povezana zlasti z graditvijo domov, varovanih stanovanj, vasi za osebe z demenco in zagotavljanjem postelj v negovalnih bolnišnicah.

Gradivo vam odstopamo v priponki. Prosimo vas, da predstavnike društva Srebrna nit sprejmete in jim odgovorite na njihova opozorila oziroma pričakovanja ter pojasnite namere obeh ministrstev oziroma vlade. Prosimo vas tudi, da o vsebini srečanja obvestite kabinet.

Lepo pozdravljeni,

Janja ZORMAN MACURA
VODJA KABINETA

pdfOdstop MDDSZ - MZ 19.8.2019_93.90 KB

Arhiv novic