Colors: Purple Color

MDDSZEM in minister Luka Mesec držita obljubo o sodelovanju s civilno družbo.
Posredujemo izjavo za javnost Srebrne niti z naslednjim poudarkom:
Sprejem zakona o spremembah in dopolnitvah ZDOsk je bil nujen. Ne samo zato, da se uredi tisto, kar sploh omogoča njegovo izvajanje, ampak tudi zato, da se prepreči manjšanje pravic, ki jih imajo starejši danes in tudi zato, ker so s tem zakonom (popravkom ZDOsk) omogočili sredstva iz proračuna za plače v socialnih zavodih, (ki so še vedno prenizke) in za nove kadre, ki so nujno potrebni, a žal le na področju socialne oskrbe in to ne bo bremenilo stanovalcev socialnih zavodov oziroma njihovih sorodnikov, ki morajo doplačevati visoke oskrbnine.

Upamo, da zakonodajnega referenduma o zakonu o spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi ne bo, če se bodo vsi morebitni podpisniki pobude za referendum pozanimali, kaj je dobro za vse nas in kaj je nedržavnotvorno ravnanje sedanje opozicije oziroma nagajanje novi oblasti in posredno državljanom.

Pričakujemo torej, da nova oblast naredi tisto, kar je obljubljala. Torej takoj izboljšave sedanjega sistema, konkretna pomoč ranljivim skupinam in čim prej nov ZDOsk. Ministrova obljuba, da bodo do januarja 2023 poiskali sistemske rešitve financiranja dolgotrajne oskrbe dajejo upanje, da bo država končno našla stabilna sistemska proračunska sredstva za financiranje dolgotrajne oskrbe.

Celotna izjava:

docxIzjava_SN_4._avgust_2022_aktualna_problematika_v_DSO.docx

srebrnanit

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 4. 8. 2022

Izjava za javnost Srebrne niti ob obisku ministra Luke Meseca in Srebrne niti v DSO Metlika in Črnomelj

Predstavnici Srebrni niti – Združenja za dostojno starost, Biserka Marolt Meden in Darinka Klemenc sta skupaj z ministrom za delo, družino in socialne zadeve Luko Mescem skupaj obiskali domova starejših v Metliki in Črnomlju in tako začeli s konkretnim sodelovanjem s civilno družbo. V pogovoru z direktoricama DSO Metlika, gospo Ivico Lozar, in direktorico DSO Črnomelj, gospo Valerijo Lekić Poljšak, smo izmenjali informacije in pridobili širok vpogled v delovanje in aktualne probleme domov starejših. V pogovorih je sodeloval tudi Primož Siter, nekdanji poslanec Državnega zbora in dober poznavalec problematike skrbi za starejše.

Med skoraj celodnevnimi pogovori, ogledi obeh domov, skupaj s prenovami oziroma gradbišči smo odprli veliko aktualnih in tudi perečih tem. V ospredju je bila dolgotrajna oskrba, priprave na morebitne izbruhe covid-19 v jeseni, vključno s prezračevanjem, kadrovska problematika, dostopnosti do zdravnikov, ki naj bi skrbeli za stanovalce v domovih, inflacija in rast cen, predvsem prehrane in energentov.

Strinjali smo se, da jeseni 2021 sprejeti Zakon o dolgotrajni oskrbi (v nad. ZDOsk) ni dober, je invaliden, ne ureja bistvenih vsebin in se ga sploh ne da izvajati, zato so spremembe nujne.

Nesporno je tudi, da je pravica do dolgotrajne oskrbe vseh, ki jo potrebujejo – tako starejši od 65 let kot tudi vseh mlajših, ki jo potrebujejo iz različnih zdravstvenih razlogov (stanje po različnih nesrečah in boleznih) ena od temeljnih pravic državljanov v Evropski uniji, ki pa je edino v Sloveniji nismo sistemsko uredili.

Vse preveč pomembnih, a v razpravi označenih kot vprašljivih rešitev, je v ZDOsk izpuščenih in prepuščenih posebnemu zakonu in približno devetim pravilnikom, ki bi morali biti sprejeti do 18. marca 2022.

Tako kot so ZDOsk sprejeli brez upoštevanja številnih pripomb stroke, izvajalcev in uporabnikov, so tudi pravilnike pripravljali v ozkem krogu in stališč ter pripomb, ki smo jih oblikovali v izjemno kratki razpravi, ki v resnici ni bila javna (npr. predlog pravilnika, objavljen 14 dni na portalu e-uprave), niso upoštevali. Sprejeli so večino potrebnih pravilnikov, ki so slabi in državljanom več jemljejo, kot dajejo.

Celotna vlada s predsednikom na čelu se mora zavedati, da je ureditev tega področja nujna in da starejši zahtevamo, pričakujemo in smo si zaslužili dostojno starost. Nagajanje sedanje opozicije, ki to onemogoča tudi z nasprotovanjem reorganizacije Vlade, ki bo morda presegla neusklajenost med sedanjimi ministrstvi, ki si delijo skrb za starejše in tako dobro znano prelaganje skrbi, ki ne vodi v konkretne izboljšave, je zelo slabo za našo družbo.

Še vedno pa obstajajo različna stališča, ali je mogoče obstoječi ZDOsk popraviti ali ga na novo napisati. Glede na številne amandmaje v času parlamentarnega postopka v letu 2021 in predvsem na pomanjkanje socialnega dialoga in soočanje različnih stališč se nam zdi popravljanje izjemno težka naloga, ki pa bo po zagotovilih ministra opravljena do konca leta 2022.

Sprejem zakona o spremembah in dopolnitvah ZDOsk je bil nujen. Ne samo zato, da se uredi tisto, kar sploh omogoča njegovo izvajanje, ampak tudi zato, da se prepreči manjšanje pravic, ki jih imajo starejši danes in tudi zato, ker so s tem zakonom (popravkom ZDOsk) omogočili sredstva iz proračuna za plače v socialnih zavodih, (ki so še vedno prenizke) in za nove kadre, ki so nujno potrebni, a žal le na področju socialne oskrbe in to ne bo bremenilo stanovalcev socialnih zavodov oziroma njihovih sorodnikov, ki morajo doplačevati visoke oskrbnine.

Upamo, da zakonodajnega referenduma o zakonu o spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi ne bo, če se bodo vsi morebitni podpisniki pobude za referendum pozanimali, kaj je dobro za vse nas in kaj je nedržavnotvorno ravnanje sedanje opozicije oziroma nagajanje novi oblasti in posredno državljanom.

Pričakujemo torej, da nova oblast naredi tisto, kar je obljubljala. Torej takoj izboljšave sedanjega sistema, konkretna pomoč ranljivim skupinam in čim prej nov ZDOsk. Ministrova obljuba, da bodo do januarja 2022 poiskali sistemske rešitve financiranja dolgotrajne oskrbe dajejo upanje, da bo država končno našla stabilna sistemska proračunska sredstva za financiranje dolgotrajne oskrbe.

Biserka Marolt Meden

Srebrna nit

 

Obisk ministra in Srebrne niti v DSO Metlika Obisk ministra in Srebrne niti v DSO rnomelj

srebrnanit

Vipotnikova ulica 13

1211 Ljubljana

Spletna stran: www.srebrna-nit.si

V Ljubljani, . 3..8. 2022

Ministrstvo za zdravje

Štefanova 5

1000 Ljubljana

Spoštovani g. Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje

Predstavitev Srebrne niti

V Srebrni niti – Združenju za dostojno starost, ki deluje od oktobra 2017 (in je 2021 pridobilo status nevladne organizacije v javnem interesu), si prizadevamo za izboljševanje kakovosti življenja starejših v vseh okoljih - tako tistih, ki živijo doma, kot onih, ki so v domovih starejših (DSO). Zagovarjamo pravice starejših, obsojamo diskriminacijo in nasilje vseh vrst nad starejšimi, podpiramo kakovostno, varno in humano obravnavo (tudi zdravstveno) starejših na vseh ravneh, se zavzemamo za vsem dostopno javno zdravstvo, seznanjamo in opolnomočamo starejše, ozaveščamo javnost o problemih starejših, opozarjamo na nepravilnosti in neustrezen odnos do starejših, sodelujemo z vladnimi in nevladnimi organizacijami, smo glas množice neslišanih in nevidnih posameznikov in skupin, ki sami te možnosti nimajo. Skrbijo nas vedno večje razslojevanje ljudi, starizem, revščina, neurejena zakonodaja v državi, vedno manj dostopno javno zdravstvo.

Zelo nas skrbi zdravstvena oskrba

Nesporno je, da se dostopnost do zdravstvenih storitev v državi poslabšuje, posebej so prizadeti starejši, saj so bolj ranljivi z več (kroničnimi) obolenji, več poškodbami, operativnimi posegi, rehabilitacijo in več vrstami terapije. Svoje je k poslabšanju stanja in povečevanju stisk (ne le starejših, tudi njihovih bližnjih) doprinesel covid, vključno z vprašljivimi več kot 2.000 smrtmi v DSO-jih, da o diskriminaciji na področju t. i. triažiranja v teh domovih ne govorimo.

K tej problematiki prištevamo še izjemno slabo dostopnost, ponekod pravo ignoranco in neprijaznost, stereotipno gledanje na starost s strani domskih zdravnikov do stanovalcev, ki (praktično vsi) potrebujejo zdravstveno oskrbo. Že dejstvo, da ob sprejemu v dom izgubijo svojega osebnega zdravnika, je po naših ocenah in izkušnjah, zelo slabo, četudi skušamo razumeti, da so ljudje zaradi nedostopnosti do domske oskrbe v domačem kraju razseljeni po vsej državi. A vendarle, po EU je stanje ponekod boljše in osebni (družinski) zdravniki ostajajo do konca življenja isti in prihajajo k svojim pacientom v DSO-je. Skupnost socialnih zavodov je resno opozorila, da v poletnem času zaradi dopustov v domovih starejših ponekod ni zdravnikov in je situacija kritična.

Opozarjamo tudi na slabo IT pismenost precejšnjega dela starejše populacije, mnogi nimajo nobene možnosti zdravstvene zadeve (naročanje, komunikacija z zdravnikom) urejati po spletu. Opozarjamo, da smo na to dejstvo premalo pozorni, v Srebrni niti pa delamo s konkretnimi ljudmi iz različnih okolij po vsej Sloveniji, ki nam sporočajo svoje velike stiske.

Zdravstveni domovi so se očitno za večno zaprli za neposredne stike s pacienti, kar nam dnevno potrjujejo naši člani in drugi. Če kdo, so starejši upravičeni do osebne zdravstvene obravnave. Skrbi nas tudi nedostopnost do zdravnika v nekaterih zdravstvenih domovih, izpadi dežurstev v urgentnih centrih in ambulantah. Spet bodo najkrajšo potegnili starejši.

Zakonodaja

Nesporno je dejstvo, da jeseni 2021 sprejeti Zakon o dolgotrajni oskrbi ni dober, je invaliden, ne ureja bistvenih vsebin in se ga sploh ne da izvajati. Torej je bil v resnici le kljukica na papirju za tedanjo oblast. Od vaše vlade pričakujemo veliko več, saj smo dobili tudi takšne predvolilne obljube.

Kolikor smo seznanjeni, je zakon trenutno (še) na vašem ministrstvu, zato pričakujemo, da boste tako resno in prepotrebno zakonodajo pospešeno urejali in nam je čakanje leto dni do začetka realizacije, če sploh, predolga doba. Izkušnje z raznimi medresorskimi delovnimi skupinami so se izkazale za neuspešne, samo podaljšujejo obdobje za ključno odločitev, kako konkretno bo država zagotovila sredstva za izvajanje dolgotrajne oskrbe. Dovolj nam je obljub in čakanja! Kje bodo do tedaj živeli tisti, ki ne morejo biti doma, niti v domovih starejših, ker ni prostora ali možnosti plačevanja, kje in kako bodo umirali, tudi v hudih bolečinah, vsi tisti, ki ne morejo čakati, da politika uredi zakonodajo? Gre tudi za vašo odgovornost, ki je ni kam preložiti. Pričakujemo tudi razjasnitev nepojasnjenih smrti med korono v DSO-ih, saj se še ni sestala nobena komisija, kolikor lahko spremljamo.

Pričakujemo tudi vaš konkreten odziv in pojasnilo vsem državljanom, kaj pomeni vložitev pobude za zakonodajni referendum o spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi, ki jo je konec julija vložila SDS. Toliko laži v zvezi s tem slabim in neizvedljivim zakonom že dolgo nismo slišali. Večina starejših pa se ne znajde več in naseda populističnim puhlicam sedanje opozicije.

Zanima nas, kam je danes umeščena celovita skrb za starejše, katero ministrstvo je ključno in kako si predstavljate medresorsko sodelovanje, da presežemo dosedanje delitve na zdravstvo in socialo. Kdaj boste podpisali kadrovske standarde in normative za področje zdravstvene nege, saj je kadrovska problematika tako v zdravstvenih zavodih kot še posebej v socialnih zavodih izjemno težka. Kdo bo usklajeval in pisal nov Zakon o dolgotrajni oskrbi, saj v Srebrni niti ocenjujemo, da obstoječi ni primeren in da ga bo težko toliko popraviti, da bo uporaben v praksi. V Srebrni niti smo že velikokrat predlagali samostojno ministrstvo ali vsaj urad za starejše, a brez uspeha.

Imamo predloge, kaj je treba nujno takoj narediti na področju zdravstvene oskrbe starejših brez obsežne spremembe zakonodaje, saj čas teče (tudi vaši vladi, ne le starejšim), ljudje začenjajo ocenjevati učinkovitost politike. Približuje se zima, morda nove težave s covid-om, prezračevanjem v DSO-jih, po zdravstvenih zavodih, šolah. …

Zato predlagamo, da nas sprejmete osebno na pogovor, ker si želimo razjasniti več področij in pomagati s svojimi predlogi in pripombami.

S pozdravi,

Biserka Marolt Meden,

predsednica

Poslano tudi predsedniku Vlade in medijem

Zdravstvena in dolgotrajna oskrba sta za starejše in seveda tudi mlajše izjemno pomembna. Me drugim ministru pišemo:

"Pričakujemo tudi vaš konkreten odziv in pojasnilo vsem državljanom, kaj pomeni vložitev pobude za zakonodajni referendum o spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi, ki jo je konec julija vložila SDS. Toliko laži v zvezi s tem slabim in neizvedljivim zakonom že dolgo nismo slišali. Večina starejših pa se ne znajde več in naseda populističnim puhlicam sedanje opozicije.

 

Zanima nas, kam je danes umeščena celovita skrb za starejše, katero ministrstvo je ključno in kako si predstavljate medresorsko sodelovanje, da presežemo dosedanje delitve na zdravstvo in socialo. Kdaj boste podpisali kadrovske standarde in normative za področje zdravstvene nege, saj je kadrovska problematika tako v zdravstvenih zavodih kot še posebej v socialnih zavodih izjemno težka. Kdo bo usklajeval in pisal nov Zakon o dolgotrajni oskrbi, saj v Srebrni niti ocenjujemo, da obstoječi ni primeren in da ga bo težko toliko popraviti, da bo uporaben v praksi. V Srebrni niti smo že velikokrat predlagali samostojno ministrstvo ali vsaj urad za starejše, a brez uspeha."

 

docxJavno_pismo_ministru_za_zdravje_Srebrna_nit_3._avg_2022.docx83.90 KB

Državni svet

Na 32. izredni seji Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide Državnega sveta je bil obravnavan Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A) – nujna obravnava, EPA 185-I X. Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
Posnetek seje, na kateri je sodelovala tudi predsednica Srebrne niti, je na voljo na spodnjem linku. Ker se je seja začela s skoraj 45-minutno zamudo, ker ni bilo predlagateljev, se posnetek začne šele pri 45. minuti. Biserka Marolt Meden pa razpravlja približno ob 1.03 minutah.

 https://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-drzavnega-sveta/174887455

Nasilje nad starejšimi se povečuje – v različnih oblikah in vsebinah

 

15. junija obeležujemo svetovni dan boja proti nasilju nad starejšimi, ki je namenjen temu, da pojav prepoznamo, se z njim soočimo in ga po najboljših močeh poskušamo preprečiti ali rešiti.
V Srebrni niti – Združenju za dostojno starost ob tem mednarodnem dnevu posebej opozarjamo na prikrite oblike nasilja nad starejšimi ter na druge posebne oblike nasilja, kot so zloraba, zanemarjanje, zapuščanje, neenakopravna obravnava starejših.

Več  docxSrebrna_nit_-_javno_pismo_ob_15._juniju_mednarodnem_dnevu_boja_prosti_nasilju_nad_starejimi_2022.docx77.26 KB

Arhiv novic