Colors: Purple Color

Že tretjič smo posredovali na Vlado RS pobudo za vzpostavitev varuha starejših. Na prvi dve pismi nismo dobili odgovora. Pomoč pri pridobivanju odgovorov na naša javna pisma, ki so redki, je ponudil Varuh RS.

docxJavno pismo Srebrna nit - pobuda varuh starejih tretji september 2021.docx80.37 KB

docxSrebrna nit - utemeljitev pobude varuh starejih 201989.31 KB

 

Z odgovorm MDDSZEM nismo zadovoljni, ker  to, kar pišejo v praksi ne drži.

Zato vztrajamo na naši pobudi oziroma zahtevi.

odgovor_pobuda_za_ustanovitev_varuha_starejih-_Drutvo_Srebrna_nit__MB_prejeto_19.10.2021.docx

VABILO

na strokovni posvet Srebrne niti, ki bo v

sredo, 15. septembra 2021, ob 16. uri
v dvorani Doma sindikatov, Dalmatinova 4, Ljubljana, 6. nadstropje

Zdravstvena in socialna obravnava starejših
v času covida – 19 v letih 2020 in 2021
Kaj moramo izboljšati?

 

Srečanje bo potekalo do predvidoma 18.30. ure pod pogoji, ki jih bo narekovala epidemiološka situacija.

Kot organizator smo dolžni pripraviti seznam udeležencev in preverjati pogoje PCT (preboleli, cepljeni, testirani), zato prosimo, da svojo udeležbo
sporočite ne e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na telefon 041 645 000.
Za udeležbo na srečanju morate izpolnjevati enega od pogojev PCT in razpolagati z dokazilom.

Če posveta v živo ne bomo mogli izvesti, ga bomo izvedli na daljavo.
Sprotne informacije bomo objavljali na spletni strani www.srebrna-nit.si in FB profilu.

 

Prijazen pozdrav,

Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti

 

 

Potek posveta

Uvodni nagovori:

Biserka Marolt Meden: Povzetki pobud in predlogov Srebrne niti v času korona krize

Ministrstvo za zdravje: Ugotovitve izrednih strokovnih nadzorov in nujni ukrepi ter pripravljenost na novi val epidemije na vseh nivojih zdravstvenega varstva in v socialno varstvenih zavodih

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Kaj smo in česa nismo naredili v času epidemije, kaj pa bomo storili za boljšo pripravljenost socialno varstvenih zavodov v novem valu epidemije?

Dr. Dušan Keber: Triaža in preprečevanje širjenja okužb v domovih starejših

Zagovornik načela enakosti: Ugotovitve raziskave »Razmere v domovih za starejše v prvem valu epidemije covida-19« in predlogi nujnih ukrepov

Dr. Brigita Skela Savič: Razumevanje zdravstvene in socialne obravnave stanovalcev v domovih za starejše v času prvega vala korona krize - rezultati skupinskega intervjuja s sorodniki stanovalcev

Monika Ažman, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev: Kaj potrebujemo za humano zdravstveno obravnavo starejših?

Miroslav Kolenko: Nujne zahteve stanovalcev domov starejših

Urška Močnik, direktorica Doma upokojencev Idrija: Dileme, vprašanja, pobude in predlogi zaposlenih v domovih starejših

Razprava in sklepi

 

V Novem mestu lokalne skupnosti zastavile povezovalne korake

za kakovostno življenje starejših

Novo mesto, 8. september 2021 – Mestna občina Novo mesto je v Kulturnem centru Janeza Trdine pripravila otvoritveni posvet mednarodnega projekta SI4CARE, katerega nosilka je Univerza v Ljubljani. Med ključnimi cilji projekta sta iskanje socialnih inovacij za oskrbo starejših in priprava nacionalne strategije dolgožive družbe. Prvi korak k njeni izdelavi so storili z današnjim posvetom »Odgovori Slovenije na izzive starajoče se družbe«, na katerem so si predstavniki institucij in nevladnih organizacij, ki delajo na   področju starejših, izmenjali mnenja o problematiki dolgožive družbe ter opozorili, da se je potrebno čim prej soočiti s pojavom starizma, do katerega mora veljati ničelna toleranca. Mestna občina Novo mesto bo znanje, ki ga pridobiva s partnerstvom v projektu SI4CARE, prenesla tudi v lokalno okolje in izoblikovala lastno vizijo skrbi za starejše ter predvidoma do prihodnjega poletja pripravila občinsko strategijo dolgožive družbe, hkrati pa spodbujala tudi izdelavo regionalne strategije. Posvet je pospremil Sejem dolgožive družbe, na katerem so se predstavili ključni lokalni deležniki skrbi za starejše.

Na posvetu Odgovori Slovenije na izzive starajoče se družbe, ki je bil zastavljen kot prvi tovrstni dogodek projekta SI4CARE, so kot osrednji govorci nastopili župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič, predsednica Strateškega sveta za socialno politiko in poslanka Evropskega parlamenta Romana Tomc, poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič, projekt SI4CARE in njegov cilj priprave socialnih inovacij za oskrbo starajočega se prebivalstva pa je predstavil prof. dr. Vlado Dimovski z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Kot je projekt SI4CARE opisal Vlado Dimovski, je njegov namen »poiskati nove rešitve v državah projekta in jih posredovati ostalim državam, tako pa ustvariti ekosistem institucij in posameznikov, ki bi se povezovali v mrežo in delovali v dobro starejših. To ni raziskovalen projekt, temveč je izrazito praktično usmerjen projekt, katerega cilj je iskati socialne inovacije za starejše.« K temu bodo postopoma pristopili z različnimi dogodki, v Sloveniji jih predvidevajo vsaj 20, med njimi pa je tudi današnji posvet Odgovori Slovenije na izzive starajoče se družbe.

Osrednji del dogodka je predstavljala okrogla miza, kjer je Carmen Rajer iz CSD Krško predstavila projekt MOST – Do čim daljše samostojnosti v domačem kraju, upokojenka Amalija Šiftar pa je spregovorila o dobri praksi projekta Starejši za starejše. Biserka Marolt Meden iz Srebrne niti je opozorila na nujnost sistemsko urejenega stabilnega vira financiranja socialne oskrbe, Denis Sahernik pa je predstavil izzive pri institucionalni oskrbi starostnikov, pri čemer je izpostavil tri sklope težav - občutno pomanjkanje kadra v domovih za starejše, zastarelo infrastrukturo domov za starejše in financiranje njihovega delovanja. Na okrogli mizi so sodelujoči večkrat izpostavili večanje števila starejših in dejstvo, da se ljudje upokojujejo vedno starejši, kar zanje pomeni tudi več zdravstvenih težav. Oboje državi kot lokalni skupnosti predstavljata preizkušnjo, saj področje oskrbe starejših še ni ustrezno zakonsko urejeno. Složni so bili, da je ena izmed prioritet skrbi za dolgoživo družbo sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bi vseboval konkretne, finančno ustrezno podprte in v praksi uresničljive rešitve. Sogovorniki so si bili enotni, da starizem (diskriminacija starejših) predstavlja vse večjo težavo v družbi ter povzroča razkol med generacijami in bi si, kot je to ubesedila Biserka Marolt Meden, zaslužil ničelno toleranco. Govorci so opozorili tudi na finančno plat problematike starajoče se družbe, ki jo tvorijo nizke pokojnine starejših in nedorečen sistem financiranja oskrbe starejših.

Cilj projekta SI4CARE oziroma identifikacija socialnih inovacij za skrb starejših zanima tudi Mestno občino Novo mesto, ki se je s tem namenom projektu tudi pridružila. Nabor rešitev oziroma inovacij za starostnike želijo vključiti v občinsko strategijo dolgožive družbe, ki jo bodo po besedah župana Mestne občine Novo mesto Gregorja Macedonija začeli pripravljati v jesenskih mesecih, občinskemu svetu pa jo bodo predstavili predvidoma do poletja 2022. V pripravo strategije za dolgoživo družbo Mestne občine Novo mesto se bo aktivno vključila tudi podžupanja Sara Tomšič, ki je izpostavila, da bo strategija pozitivno vplivala na življenje starostnikov, še posebej, če bo ta nastajala v sodelovanju z ostalimi občinami, in dodala, da želijo v izboljšave zajeti infrastrukturne projekte, kot sta gradnja varovanih stanovanj in odprava ovir za gibalno ovirane.

V okviru posveta je na pobudo in s podporo NIJZ potekal tudi Sejem dolgožive družbe, na njem pa so se predstavili Društvo upokojencev Novo mesto, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Varstveno delovni center Novo mesto, Škofijska karitas Novo mesto, Društvo paraplegikov Dolenjske in Bele krajine, Medgeneracijsko društvo Žarek, Spominčica Dolenjske, Dom starejših občanov Novo mesto in Tačke pomagačke.

Fotografije: Foto Asja

Povezava do posnetka dogodka: https://filesender.arnes.si/?s=download&token=11be6a83-ba8d-4f39-9392-9f519aa83bca

 

Spodaj naša vprašanja in v priponki odgovor Ministrstva za zdravje:
 pdfOdgovor Ministrstva za zdravje 27.8. na pismo Srebrne niti 17.8.202182.61 KB

Ministrstvo za zdravje
Štefanova 5
1000 Ljubljana
 
 
 
Spoštovani minister Janez Poklukar,
 
 
prosimo za informacijo, ali so strokovni nadzori, ki so bili v nekaterih domovih starejših odrejeni po zaključku prvega vala epidemije v letu 2020  (5. junij 2020), že zaključeni in kakšni so sprejeti sistemski in kratkoročni ukrepi, ki bodo izboljšali delovanje domov starejših v časih epidemij.
Predvsem nas zanima, ali je ena od ugotovitev tudi ta, da je kadrovska zasedba v domovih starejših popolnoma nezadostna in bodo temu sledili ukrepi in prvi izmed njih naj bi bil podpis kadrovskih normativov in standardov.
 
Zanima nas tudi, kakšna so zadnja navodila o ravnanju v domovih starejših v primerih novih okužb. Imamo informacije, da ob okužbah spet prihaja do popolnega zaprtja domov in s tem socialne izolacije, ki se je izkazala kot slaba rešitev za vse: stanovalce in njihove sorodnike.
 
Obenem vas obveščamo, da 15. septembra 2021 organiziramo strokovni posvet, na katerem bomo pogledali, kaj se je dogajalo v zadnjem letu in pol v času epidemije v odnosu do starejših in kako naprej.
 
Vabilo z vsemi udeleženimi vam bomo posredovali naslednji teden.
 
Prosimo za hiter odgovor in vas lepo pozdravljamo,
 
 
Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti
 
 

Zdravstvena in socialna obravnava starejših v času covida-19 v letih 2020 in 2021 - kaj moramo izboljšati?

Prosimo, da sporočite, če se boste posveta udeležili na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Arhiv novic