Colors: Purple Color

Javno pismo

 

Sorodniki zahtevajo ukrepanje v domovih starejših in dovoljenje za obiske

 

V Srebrni niti imamo vsakodnevne stike  s sorodniki in zaposlenimi v domovih starejših. Zato poznamo »dobre prakse«, ki jih s pomočjo PR agencij širijo odločevalci in nekateri direktorji domov starejših in tudi realno stanje. Želimo dostojno starost za vse starejše, tako za tiste v domovih starejših, kot one, ki – kdo ve, kako – preživljajo te težke čase v domačem okolju.

Očitkov, da v Srebrni niti samo kritiziramo in opozarjamo na napake, ne sprejemamo. Smo prostovoljci vsak v svojem okolju in poleg tega s svojim znanjem želimo sistemsko opozarjati, pomagati in iskati rešitve.

Pričakujemo, da  odločevalci naše predloge preučijo in ob upoštevanju vseh strok – ne samo ene, sprejmejo najboljše rešitve za starejše. Smo spet v mrtvem teku glede Zakona o dolgotrajni oskrbi, saj je kriza primeren čas za izgovore, da se ne naredi tisto vitalno, kar zdajle potrebuje velika množica starejših v domačem okolju. Kje je torej Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bi olajšal bivanje starejšim in njihovim bližnjim?

Ko smo zagovarjali stališče, da telovadnice in skladišča niso najbolj idealna rešitev za starejše, smo ponujali rešitve, da okuženi in bolni ostanejo v domu starejših, kjer lahko še vedno dovolj strokovno poskrbijo zanje ob strokovni pomoči kadrov, ki nadomestijo obolele kadre, in gredo v hotele in zdravilišča zdravi! Vemo, da povsod to ni mogoče, a naj bodo telovadnice izjema.

Gospa Maja Kljun nam piše:

»Pozdravljeni, v četrtek, 5. novembra, je g Kacin mimogrede sporočil, da so v domovih starejših občanov (DSO) okužbe na 84 lokacijah in okuženih je bilo kar 1133 oskrbovancev. To pomeni, da je virus vdrl v več kot 85 %  DSO  in okuženih je bilo že 6 % oskrbovancev (imamo 20.000 mest v 104 domovih). Število okužb v DSO se iz dneva v dan veča in ocenjujem, da je okuženih že blizu 2.000 oskrbovancev. Če se število ne bi več večalo, lahko v 2 do 3 tednih pričakujemo vsaj 500 smrti (smrtnost v DSO je približno 25 %) Žal se število okuženih ne bo kar ustavilo. V zadnjih 2 tednih je umrlo 200 ljudi, verjetno gre večinoma za oskrbovance v DSO. Te podatke skrivajo.

Situacija v Nemčiji in Avstriji pa je čisto drugačna. V Nemčiji so se že konec septembra odločili za uporabo hitrih antigenskih testov v DSO in bolnišnicah. Vsaj 2x tedensko testirajo vse oskrbovance in osebje.  Zavarovalnica plača  največ 20 testov mesečno na oskrbovanca in še 10 testov za obiskovalce. En test stane 7 evrov in testiranje opravi medicinska sestra. Osebje se lahko 1x tedensko ob blažjih simptomih prehlada testira s PCR testom. Obiski v domovih so možni z masko in testiranjem. V Avstriji je situacija podobna. Izvajajo presejalne teste kot v Nemčiji (screening) in obiski v DSO so možni za zdrave obiskovalce s FFP2 masko brez ventila. 21. oktobra je bilo na Dunaju okuženih 0,6 % oskrbovancev v DSO, pri nas pa 5. novembra kar 10x več ob prepovedi obiskov in zapiranju oskrbovancev v sobe. Predvidevam tudi, da vse okužene oskrbovance odpeljejo v negovalne bolnišnice. Rdeče cone v samih domovih so verjetno slovenska pogruntavščina.

Okužbe in smrti v domovih lahko preprečimo, če želimo. Zakaj tega ne želimo, pa bi lahko pojasnili  dr. Gantar, dr. Beović, dr. Bregant in dr. Krek. Gospa Beović je včeraj sicer izjavila, da strokovna skupina pripravlja novo zaostrovanje ukrepov in da gleda, kateri ukrepi po svetu delujejo. Bojim se, da situacije ne razume najbolje. Gre za stotine nepotrebnih smrti in nekdo bo moral za to prevzeti odgovornost.
Podatki o okužbah in smrti v DSO se skrivajo.
Ne vemo, kolikšen procent umrlih je iz DSO, zakaj niso uvedli hitrih antigenskih testov pravočasno, ne vemo,koliko okuženih je danes v slovenskih DSO in v koliko domov je okužba vdrla. Lahko te podatke pridobite?

Vir:- Kürzere Quarantane, Tests fur Pflegeheime, (www.zdf.de  5. oktober 2020), - Verscharfte Corona-Massnahmen in Alters- und Pflegeheimen; Ubersicht nach Bundeslandern (www.vienna.at,  21. oktober 2020)«

Podatke smo iskali pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, ki s podatki ne razpolaga.

Včeraj smo pridobili podatke: od marca 2020 do 9. novembra 2020 je zaradi COVID-19 umrlo 235 stanovalcev domov starejših. 109 jih je umrlo v bolnišnicah in kar 126 v domovih starejših.

V medijih pa že podatki do 10. novembra, ki so danes že drugačni … Okuženih je 8 odstotkov prebivalcev domov. Okužba je prisotna v več kot 85 odstotkih domov. Od vseh umrlih 645 jih je več kot polovica iz domov starejših. Od julija do 10. 11. 2020 kar 277 in samo novembru 131!

Smrti pa spremljajo osebne stiske sorodnikov, ki niso imeli možnosti obiska, poslovitve …

Gospa  S. V.  nam je pisala:

“Spoštovani, na vas se obračam z vprašanjem, vezanim na obiskovanje svojcev v domovih za starejše v času epidemije. Naj na začetku povem, da se zelo zavedam potrebe po maksimalni zaščiti pred potencialno okužbo, tako stanovalcev kot tam zaposlenega osebja. A se kljub temu sprašujem, kje je prelomna točka med koristmi (zaščita pred potencialno okužbo) in škodo (nemožnost obiskov svojcev, ki stanovalcem ogromno pomenijo). Moje vprašanje se nanaša na možnost, kaj se sploh da narediti, omiliti na tem področju, seveda poudarjam ob vsej maksimalni zaščiti (upoštevanjem vseh priporočil zdravstvene stroke) stanovalcev in tam zaposlenih. Naša mami ne more govoriti in je nepokretna (lahko sedi na vozičku). Naj povem, da smo jo pred epidemijo obiskovali vsak dan (moj oče, moja sestra in jaz). Ves trud zaposlenih v domu izredno cenim in jih spoštujem. Zahvaljujem se za vaš trud in vas lepo pozdravljam«.

 

Pridobili smo odgovor mag. Klavdije Kobal Straus, v. d. generalne direktorice Direktorata za dolgotrajno oskrbo Ministrstva za zdravje 9. 11. 2020:

Stališče Ministrstva za zdravje je vseskozi, naj bodo izjeme tudi v primerih, ko je zaradi epidemioloških razmer potrebna omejitev obiskov, dopustne, torej »tudi v primerih, ko je zaradi epidemioloških razmer v SVZ potrebna omejitev obiskov oziroma izhodov oskrbovancev, priporočamo, da se upošteva izjeme od sprejetih ukrepov zlasti v primerih:

  • ko se zaradi omejevalnih ukrepov v vedenju oskrbovanca pojavijo spremembe, ki neugodno vplivajo na zdravje in počutje ali pride do poslabšanje stanja oskrbovanca (npr. odklanjanje hranjenja ali drugi vedenjski odkloni, za katere strokovno osebje oceni, da bi se lahko ob vključevanju svojcev ali za oskrbovanca drugih pomembnih oseb (v nadaljnjem besedilu: svojci) izboljšali, kar bi imelo pozitiven vpliv na zdravje oziroma počutje oskrbovanca),
  • ko je prisotnost svojcev potrebna zaradi učinkovite komunikacije pri oskrbovancu z okvaro sluha, vida, govora oziroma pri osebah z demenco,
  • pričakovane bližnje smrti oskrbovanca,
  • drugih izjem po presoji domskega zdravnika oziroma odgovorne osebe za področje zdravstvene nege.«

Več: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Informacije-za-socialno-varstvene-in-vzgojno-izobrazevalne-zavode-v-povezavi-s-SARS-CoV-2-7.-9.-2020.pdf

Apeliramo na obe ministrstvi, da nemudoma odpreta domove za obiske najbližjih oseb stanovalcev, ob upoštevanju vseh možnih zaščitnih ukrepov, saj so sorodniki v kriznih razmerah, ko kadra zmanjkuje in je izčrpan, zagotovo boljša pomoč (poznajo svoje bližnje in morda kot prostovoljci pomagajo še komu) kot prostovoljci “s ceste”, prav tako brez ustrezne strokovne izobrazbe, kar se bo ravnokar zgodilo. Sprašujemo, kdo bo odgovarjal za napačne odločitve.

Ne strinjamo se s pobudo Slovenskega zdravniškega društva, da se zdravnike (in druge zdravstvene delavce?) zaščiti pred tožbami z imuniteto, Opominjamo na poklicno etiko, ki so ji zavezani, tudi in še posebej v najtežjih razmerah, ko se odloča med življenjem in smrtjo.

Zato predlagamo, da se ukrepa, dokler je morda še čas, da ne bi bilo še več nepotrebnih smrti in trpljenja. Časa pa ni veliko.

Direktorji in direktorice domov starejših, prosimo vas, izkoristite vse oblike pomoči, ki so vam ponujene. Sledite dobrim zgledom med domovi, ki jih je kar nekaj. Stanovalci in sorodniki vam bodo hvaležni. Hvala vsem, ki se trudite za naše starejše.

 

Biserka Marolt Meden
predsednica Srebrne niti

 

pdfOdgovor NIJZ - 24.11.2020146.06 KB

Srebrna nit in Zveza potrošnikov Slovenije opozarjata na zlorabe starejših zaradi zavajajočih ponudnikov različnih storitev in nakupov 

Dandanes smo med drugimi problemi, ki se nanašajo na celostno skrb za starejše v vseh okoljih, priča tudi pojavu, na katerega nas opozarjajo zlasti sorodniki starejših: v domačem okolju so starejši, ki živijo sami ali so (običajno dopoldne) občasno sami doma, žrtev različnih akviziterjev in drugih oseb, ki jim skušajo po telefonu ali osebno vsiliti nepotrebni nakup (raznolike zdravstvene pripomočke  in storitve, ki naj bi jim izboljšale počutje), skleniti eno ali več zavarovanj ali jih celo ogoljufati na različne načine oziroma jih okrasti. Akviziterji ciljajo na posebej ranljive skupine kot so zelo stari, psihofizično krhki in celo posamezniki z demenco.

S tem apelom želimo opozoriti tako starejše kot njihove bližnje, naj bodo pozorni na ta pojav, tako na telefonske klice distributerjev kot na obiske nepoznanih oseb pred domačimi vrati. Ob tem je starejšim včasih težko dopovedati, da je potrebno biti v hiši/stanovanju tudi podnevi zaklenjen in naj vrat ne odpirajo neznanim ljudem. Prav tako naj neznancev ne spuščajo v stanovanja, posebej če so sami doma. Poleg tega naj nikoli ne podpisujejo nobenih dokumentov, brez da bi jih najprej v miru prebrali in se posvetovali s sorodniki ali drugimi osebami.

Imamo primer, ko so gospo po vrsti klicali zastopniki več zavarovalnic in vsi z njo tudi sklenili zavarovanje. Prav tako so več starejšim po telefonu vsilili naročnino za časopis ali revijo, prodali zelo drage knjige, prišli na dom predstaviti »čudežna zdravila«, proti bolečinam vseh vrst, različne aparate in mnogo drugega. Vsote, ki jih starejši in /ali njihovi sorodniki potem plačujejo, so lahko zelo visoke.

Zbrali smo še nekaj primerov takšnih zlorab: merjenje krvnega tlaka, krvnega sladkorja, holesterola, drugih parametrov zdravja oz. bolezni, prodaja vseh mogočih prehranskih dopolnil, mazil, zdaj celo proti-koronskih izdelkov(?), zdravilnih kamnov, različnih stimulatorjev; po telefonu so ponujali celo brezplačno cepljenje (in to doma!), sicer pa vse mogoče pripomočke za dom, kmečke pridelke, tja do kruha, ki je lahko še enkrat dražji od tistega v trgovini … seznama ni mogoče zaključiti, ker se pojavljajo nove in nove ponudbe, ljudje pa nasedajo.

Sorodniki so, če so starejši opravilno sposobni, nemočni in neuspešni v preprečevanju teh nakupov. Pogosto namreč ne vedo za 14-dnevni rok, v katerem imajo pravico odstopiti od pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, ali pa, kako to pravico pravilno uveljavljati.

Zato za sorodnike starejših, ki so žrtev akviziterjev, pa morda sami niso več sposobni realne presoje ali si ne pustijo dopovedati, da je to za njih škodljivo, priporočamo nekaj možnosti ukrepanja:

  • s problemom naj sorodniki seznanijo osebnega zdravnika, morda bi bila ob hišnem obisku na to lahko pozorna patronažna medicinska sestra,
  • preko lokalnega društva upokojencev bi se dalo preveriti, ali deluje pri njih projekt Starejši za starejše, kjer vitalni starejši skrbijo za bolj nemočne člane, in so lahko na to pozorni,
  • sorodniki naj nemudoma preverijo, ali je že potekel 14-dnevni rok za odstop od pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov (kamor uvrščamo prodajo na domu) in prodajalca pisno obvestijo o odstopu od pogodbe (več o tem je navedeno v priloženem info letaku),
  • ostanejo še prijava na Tržni inšpektorat, če gre za znano podjetje, ki po oceni sorodnikov krši zakonodajo, prijava na policijo ali prijava na drug ustrezen inšpektorat.

V vsakem primeru priporočamo samozaščitno vedenje starejših, da ne spuščajo v domove ali stanovanja napovedanih ali nenapovedanih neznanih oseb, saj je goljufij ali celo kriminalnih dejanj na tem področju preveč.

V skrbi za dostojno starost Srebrna nit podpira vse ukrepe, ki vodijo v bolj varno, kakovostno in prijaznejše življenje starejših, kljub izjemno zahtevnim časom ali prav zato.

Breda Kutin, predsednica ZPS
Biserka Marolt Meden, predsednica Srebrne niti                                       

Priloga: 
pdfPogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov - pravica do odstopa od pogodbe7.89 MB

Javno pismo

Predsedniku Vlade RS
Ministru za zdravje
Ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Varuhu človekovih pravic
Zagovorniku načela enakosti
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije
Direktoricam in direktorjem domov starejših
NIJZ
Medijem

 

Res obvladujemo situacijo in naredimo dovolj za starejše?

Takoj ko je bila razglašena epidemija (drugi val), so bili skoraj v celoti ukinjeni vsi obiski v domovih starejših, kar predstavlja eno najhujših travm tako za stanovalce domov kot za njihove bližnje.

Skrbno načrtovane sive in rdeče cone so se ob hitrem širjenju okužb v domovih starejših izkazale za nezadostne. Ker odločevalci preko poletja niso poskrbeli za regijske ali občinske centre, kamor bi lahko namestili ali zdrave ali okužene in bolne stanovalce domov, so danes v ospredju telovadnice … Pričakujemo ohranjanje osnovnega dostojanstva starejših! Zagotovo so še druge možnosti, predvsem za umik zdravih iz domov in ne okuženih ter bolnih.

Zdi se, da poteka tudi tiho triažiranje starejših, saj se je, recimo, direktor celjske bolnišnice na novinarski konferenci 3. 11. 2020 zahvalil domovom starejših, ki so v drugem valu bolje organizirani in v rdečih conah na nek način zadržujejo starejše, da ne preobremenjujejo bolnišnic … Takšne odločitve pomenijo neenako obravnavo starejših.

Še vedno vztrajamo, da imamo vsi prebivalci Slovenije enake pravice iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja in enak dostop do ustreznega zdravljenja. In tudi rdeče cone niso bolnišnice.

Na isti novinarski konferenci je državni sekretar na MDDSZEM dejal, da domovi delajo dobro in zaenkrat obvladujejo situacijo.

V Srebrni niti pritrjujemo  vsem tistim, ki pravijo, da maloštevilni zaposleni v domovih delajo toliko kot sploh zmorejo (hvala vsem!), kar pa je bistveno premalo za kakovostno oskrbo stanovalcev. Saj končno stanovalci plačujejo za dobro in ne za pomanjkljivo oskrbo. 

Odločevalci so naredili premalo in sramotno je, da se s tisto malo narejenega hvalijo. Domove starejših so ponovno pustili na cedilu. Poleti so pripravili le protokole, namesto da bi se resno lotili ukrepov za obvladovanje epidemije. Namesto, da bi končno podpisali nove kadrovske normative v socialni oskrbi in zdravstveni negi. Namesto, da bi za ves čas dela v nemogočih razmerah zagotovili ustrezno nagrajevanje zaposlenih. Preleti letal, prepevanje na dvoriščih, zahvale  na novinarskih konferencah niso dovolj.

Strokovnjaki so ugotovili, da so se poslabšale gibalne sposobnosti otrok zaradi šole na daljavo in pomanjkanja športne vzgoje. Kje bodo imeli otroci športno vzgojo, če bodo v telovadnicah nameščeni starejši? Nihče ne ve, koliko časa bo to stanje trajalo.

In  nenazadnje, ali so strokovnjaki ugotavljali tudi, kako je z gibalnimi sposobnostmi starejših, ki jih ne morejo posedati, ne sprehajati in so obležali v posteljah, zaprti vsak v svojo sobo? Ko starejši obleži za več tednov, obleži za vedno. Mnogi tudi lačni (ker jih nima kdo hraniti), dehidrirani in depresivni. Tega pri nas nihče ni raziskoval.

Za razliko so v tujini  objavili več člankov. Vladi Velike Britanije je Amnesty International poslal 50-stransko poročilo o zlorabah starejših v času pandemije. Ugotovili so, da so bili starejši med pandemijo v domovih za starejše zanemarjani.

Po mnenju Inštituta Frameworks, ki je objavil članek v Stanford Social Innovation Review, se je v času pandemije razbohotil starizem.

Pridružujemo se pozivu državnega sekretarja Uršiča, naj direktorji domov starejših blažijo stiske stanovalcev in jim omogočijo ne samo telefonske in video klice, ampak tudi obiske sorodnikov, ki tudi pomagajo pri njihovi oskrbi.

Zagotovo pa to velja za umirajoče starejše, ki si zaslužijo prijazno besedo in stisk roke ne samo  duhovnika, ampak tudi od sinov in hčera.

Seveda ob vsem upoštevanju nujnih varovalnih ukrepov. Spoštovanje ukrepov je nujno za vse: zaposlene in prostovoljce, ki so nujno potrebni v teh dneh.

Prostovoljci Srebrne niti se pogovarjamo s starejšimi, ki nam zaupajo in vse njihove predloge in pritožbe posredujemo na NIJZ. Pričakujemo, da NIJZ temeljito razmisli o ukrepih, ki jih predlagajo ob ponovnih pojavih okužb v domovih.

Samo hrana in plenica namreč še zdaleč nista dovolj.

Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti


 Spoštovana gospa Marolt Meden,

zahvaljujemo se vam za obe poslani javni  pismi, tako  " Res obvladujemo situacijo in naredimo dovolj za starejše?", kot  "Vključite sorodnike v pomoč stanovalcem domov in ukrepajte". Obe smo pozorno prebrali, saj vsebujeta koristne informacije, ki nam bodo pomagale pri razumevanju položaja  starejših v domovih med epidemijo in pri našem delu na tem področju.

S spoštovanjem,
Zagovornik načela enakosti 


 pdfOdgovor MDDSZEM89.30 KB

Sporočilo za javnost

ZA VEČ SOCIALNIH STIKOV S STANOVALCI DOMOV STAREJŠIH 

Glede na ponovno popolno zaprtje domov starejših smo v Srebrni niti na pobudo sorodnikov 20. oktobra 2020 predlagali Telekomu, naj ponovno priskoči na pomoč.   

Takole smo jim pisali:

»Spoštovana gospa Katarina Prešeren,

spet razglašena epidemija, spet starejši v domovih brez stikov s sorodniki.

Ravnokar sem prejela e-sporočilo gospe, ki sprašuje, če lahko pomagamo, da bi v domu starejših dobili še kakšno tablico ali pametni telefon za video klice. Govorila sem s predsednico Skupnosti socialnih zavodov Slovenije gospo Valerijo Lekić Poljšak in pritrdila je, da bi to marsikateremu domu prišlo prav.

Razmišljamo, da bi pozvali donatorje, da podarijo tablice in pametne telefone, ki jih lahko pogrešajo. Če bi vi lahko ponudili podporo v pripravi teh aparatov za uporabo, bi bil krog zaključen. Če ocenjujete, da bi ponovno lahko priskočili na pomoč in gremo skupaj v akcijo, razdelamo idejo in naredimo  korak naprej.

Biserka Marolt Meden, predsednica Srebrne niti«

Odgovor in prijazna ponudba TELEKOMA 26. 10. 2020: 

»Pozdravljeni,

opravičujem se vam za pozen odgovor, vendar sem morala pri sodelavcih pridobiti vse informacije.

 Po prvem obdobju epidemije smo vsem domovom za starejše ponudili možnost odkupa mobitelov, ki smo jim jih v tistem obdobju brezplačno posodili, in sicer po ceni en evro. Nekateri domovi so se za to odločili, drugi ne.

 Skladno s tem bomo domovom ponovno ponudili možnost nakupa mobitelov po 1 EUR, in sicer skupaj z mobilnim paketom NAJ A s 50-odstotnim popustom (mesečna naročnina za domove bo tako 7,5 evra). Dodatno pa jim bomo za obdobje razglašene epidemije ponudili neomejen mobilni prenos podatkov; le-ti se porabljajo pri video klicih.

 Prepričani smo, da je ta predlog za domove izredno ugoden, tako da upam, da se bo zanj odločilo čim več domov.

 S prijaznimi pozdravi, Katarina Prešeren, direktorica odnosov z javnostmi«

Direktorji in direktorice domov starejših, izkoristite ugodno priložnost! S pomočjo zanesljivih prostovoljcev, ki bodo upoštevali vse varovalne ukrepe, boste lahko omogočili veliko  stikov z vašimi stanovalci, saj si jih mnogi zelo želijo.

Hvala Telekomu za hitro odzivnost in pomoč starejšim!

Ne pozabimo, da so socialni stiki zelo pomembni za zagotavljanje dobrega počutja, višjo kakovost življenja, zmanjševanje osamljenosti in večjo odpornost pred okužbami.

Lep pozdrav,
Biserka Marolt Meden, predsednica Srebrne niti

Pozdravljeni članice in člani Srebrne niti,

v IO Srebrne niti smo pripravili javno pismo Starejši naj bodo nameščeni v bolnišnicah, zdraviliščih in hotelih in ne v šolskih telovadnicah in drugih zasilnih prostorih v priponki, ki smo ga objavili tudi kot peticijo.
 
Če se s pismom strinjate, vas prosimo, da peticijo podpišete in z njo seznanite tudi druge, da bo podpisov čim več.
 
Peticijo lahko podpišete na spodnjem linku:

Starejši naj bodo nameščeni v primerne prostore


 

Javno pismo
Vladi Republike Slovenije
Ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Ministru za zdravje
Ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Starejši naj bodo nameščeni v bolnišnicah, zdraviliščih in hotelih in ne v šolskih telovadnicah in drugih zasilnih prostorih

Starejši se ne strinjamo, da je najboljša rešitev za okužene in bolne v domovih starejših in sorodnih zavodih najbližja telovadnica. To je diskriminacija starejših v najhujši obliki, starizem, da ne rečemo tihi genocid …

V državi imamo dovolj prostora v hotelih in zdraviliščih, ki imajo trenutno tudi še zaposlene kadre v podpornih dejavnostih (kuhinje, čiščenje, pranje), ki jih v domovih starejših, kjer so okuženi tako stanovalci kot zaposleni, močno primanjkuje. Naj posebej poudarimo, da imajo nekatera zdravilišča v svojih negovalnih oddelkih na voljo tudi zdravnike in medicinske sestre ter drugo osebje za nego. Zdaj gre res za življenja, gospod Počivavšek. 

Ker je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ustanovitelj domov starejših, naj na državni ravni pripravi takojšnji akcijski načrt – primernih prostorov po statističnih regijah oz. občinah, kamor bodo iz domov starejših lahko umaknili ali zdrave ali pa bolne stanovalce, da bodo zajezili okužbe.

Prelaganje odgovornosti na direktorje/direktorice domov starejših, ki se trudijo po svojih najboljših močeh, pa tudi na lokalno okolje, se nam zdi neodgovorno in gašenje požara  v zadnjem hipu, ko hiša že gori.

Zahtevamo od ministra za zdravje, naj prevzame odgovornost za zdravje in življenja tudi starejših v domovih.

Domovi so že med prvim valom opozarjali, da nimajo možnosti za organizacijo sivih in rdečih con. In zdaj se je to izkazalo kot kruta realnost. Že julija, ob pojavu okužb v domu v Hrastniku, bi morali zagoreti rdeči alarmi, a nihče od pristojnih ni nič ukrenil na sistemski ravni. Obe pristojni ministrstvi za zdravje in socialo sta prelagali odgovornost druga na drugo in leporečili o dobrem sodelovanju. Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis za zabojnike, ki nikakor ne morejo reševati trenutne situacije.  Vsi, ki nam je mar za starejše, smo se takrat v en glas uprli proti zabojnikom, kot smo danes proti telovadnicam, raznim razstaviščem in skladiščnim halam. Rezultat pa je prelaganje odgovornosti na direktorje domov starejših …

Poslušamo, kako naklonjen je starejšim minister Janez Cigler Kralj. Naj to nemudoma dokaže in v ponedeljek obvesti domove starejših o rešitvah, ki so jih našli v sodelovanju z drugimi ministri vlade. Pa naj bo to najem modularnih regijskih enot ali spisek hotelov in zdravilišč, ki z odprtimi rokami pričakujejo turiste, saj jih zaradi zaprtja države ne bo. So pa starejši, ki jih je treba v tem času dostojno namestiti in zanje tudi celovito poskrbeti … In so nenazadnje tisti zdravi, če se bodo v domovih odločili, da okuženi in bolni ostanejo v domovih, lahko dobra priložnost tudi za hotele.

In ne pozabite na dodatne kadre, ki bodo ob zaustavitvi različnih dejavnosti ostali doma na čakanju.

Prosimo, pojdite na pomoč starejšim stanovalcem in zaposlenim v domovih!

Ne moremo in ne smemo na cesto, a tiho ne bomo!

Pozdrav

Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti

 

docxOdgovor MGTR17.18 KB

docOdstop v reševanje94.00 KB

Arhiv novic