Colors: Purple Color

Minister Janez Cigler Kralj
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Mediji

 

Srebrna nit protestira proti podeljevanju koncesij za domove starejših, ki jih vi, minister za delo Janez Cigler Kralj, dajete zasebnikom, ki bogatijo na račun nizkih pokojnin starejših v Sloveniji in pomoči njihovih otrok.

Na vaše ministrstvo smo pred časom (javno pismo z dne 17. 1. 2021)  naslovili nekaj vprašanj, ki se nanašajo na skrb za starejše, a nismo dobili konkretnih odgovorov.

Na novinarski konferenci 18. 2. 2021 ste zagotavljali, da ste se področja oskrbe starejših že od prvega dne mandata lotili celovito in prednostno.

Pa to očitno ni bilo res, saj je v času epidemije samo v domovih starejših umrlo več kot 2000 stanovalcev. Tudi odgovora na naše vprašanje: »Kdo bo odgovarjal za številne nepotrebne smrti starejših?« nismo dobili.

Ravno tako nismo dobili odgovora na vprašanje: »Katere javne nove domove starejših boste gradili v letu 2021 in  2022«?

Pohvalili pa ste se s podelitvijo koncesij - približno polovica jih gre tujim investitorjem – avstrijski družbi SeneCura (450 postelj) in podjetju Comett, v lasti avstrijske AHA Gruppe (187 postelj). Od domačih kapitalistov družbi DEOS (262 postelj), okrog 380 postelj pa drugim zasebnikom: Alma Mater Europaea (150), Dom upravljanje (150 postelj v Vrtojbi, ki ste jo obljubljali kot javni zavod), Dom Lipa (70) in Zavod Karitas (16).

Skrb za starejše je očitno dober posel, saj se drugače niti tuje multinacionalke niti domači kapitalisti ne bi prijavljali na razpis za koncesije.

Očitno so vaše obljube o gradnji petih javnih domov in dokončanju Vrtojbe  ter Osilnice samo lepe besede. Vrtojbo ste prodali zasebniku, ki je zdaj dobil še koncesijo. Osilnica kljub velikemu trudu županje, da bi gradnjo premaknila z mrtve točke, ostaja nedorečena in nedokončana.

Namesto da bi krepili javni sistem socialnega varstva, ki je med drugim opredeljen tudi v ustavi, podpirate tržno usmerjenega - zasebnega, ki mu podeljujete koncesije in z obstoječim Pravilnikom o oblikovanju cen socialno varstvenih storitev omogočate, da zasebnik v ceno oskrbe vključuje stroške investicije. Torej mu domove zgradijo stanovalci in njihovi sorodniki z lastnim denarjem! Zasebnikom dajte druge ugodnosti, ko namesto vas gradijo domove, kot npr. olajšave pri davkih in ne na račun izključno uporabnikov – starejših.

Cene oskrbe so po ugotovitvah Računskega sodišča iz leta 2019 za zasebnike s koncesijo povprečno 28 odstotkov višje in to  plačujejo upokojenci - državljani Slovenije, socialne države, iz pokojnin, ki so v povprečju nižje od oskrbnine v domu starejših. Včeraj smo obeležili mednarodni dan socialne pravičnosti!

Zavlačujete s sprejemom Zakona o dolgotrajni oskrbi!

Zavlačujete s sprejemom kadrovskih normativov za oskrbo in minister za zdravje za zdravstveno nego!

Kaj je torej tisto, za kar ste se od prvega dneva svojega mandata tako trudili?

Dovolj je lepih besed, štejejo samo dejanja, ki jih upravičeno pričakujemo, tako kot javne konkretne odgovore na naša vprašanja: »Koliko javnih domov za starejše, na katerih lokacijah in v kolikšnem času boste zgradili?« Vse drugo je sprenevedanje, služenje kapitalu in diskriminacija starejših.

Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti

Dom starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik

Spoštovani svojci in prijatelji stanovalcev,

Ob rednem izvajanju cepljenj zainteresiranih stanovalcev in zaposlenih, ki ga izvaja ZD Ljubljana, enota Vič-Rudnik, vam sporočamo, da smo se odločili za sprostitev obiskov z določenimi omejitvami v obeh enotah.

Ob tem se vam, svojcem in stanovalcem doma, najlepše zahvaljujemo za odgovorno ravnanje in upoštevanje navodil v zvezi s preprečevanjem okužb s Covid 19. Hvala svojcem za sodelovanje pri pridobivanju soglasij za cepljenje in razumevanje ob omejitvah obiskov in izhodov stanovalcev. Tudi vaše odgovorno ravnanje in vaša pomoč sta prispevala k temu, da nimamo več novih okužb s Covid 19 pri stanovalcih.

Zato bomo predvidoma v prihodnjem tednu, to je od 22. 2. 2021 sprostili obiske naših stanovalcev. Na obiske boste lahko ponovno prihajali brez predhodne najave, vse dni v tednu, tudi ob vikendih in praznikih v času od 9.30 do 18.30 ure. Prosimo vas, da na vhodu pri recepciji upoštevate priporočeno razdaljo in talne oznake. V dom vstopajte posamično, v avli pred recepcijo se lahko zadržujeta istočasno samo 2 osebi, zato vas prosimo, da ostali svojci počakate zunaj. Obiskovalci boste ob vstopu v dom še vedno povprašani po svojem zdravstvenem stanju, izmerili vam bomo telesno temperaturo, razkužili si boste roke in podpisali boste ustrezno izjavo (izjava je objavljena na spletni strani doma www.dso-vic.si in si jo predhodno lahko natisnete ter izpolnjeno prinesete s seboj). Prosimo vas, da na obisk pridete le, če ste zdravi, če niste bili v stiku z okuženimi ali osebami, ki so v karanteni in če niste bili na rizičnem območju. Odsvetujemo vam obiske vsaj 14 dni po vrnitvi iz tujine oz. če ste bili v tesnem stiku z osebo, ki je bila v tujini oz. ji je bila odrejena karantena. V času gibanja po domu vas prosimo, da ves čas nosite zaščitno primerno in čisto kirurško masko, si razkužujete roke in se zadržujete pri svojem bližnjem.

Še vedno bodo tako veljale določene omejitve, predvsem za zaščito tistih stanovalcev, ki se zaradi različnih vzrokov do sedaj še niso cepili. Obiski znotraj doma (v sobah stanovalcev in v skupnih prostorih) bodo mogoči za 1 zdravo osebo 1x dnevno na stanovalca, izven doma (na vrtu oz. v parku doma) pa te omejitve ni.  Vse osebe, ki prihajajo na obisk, se morajo zglasiti v recepciji zaradi preverjanja zdravstvenega stanja. Pri tem vas obveščamo, da je v dvo ali več posteljnih sobah možen samo en obisk istočasno. Če se zgodi, da se na obisku srečata dva svojca, vas prosimo, da obisk izvedete izven sobe ali da počakate, da se prvi obisk v sobi zaključi.

Obiski v izolaciji, karanteni: V primeru, da je vaš svojec v izolaciji oz. karanteni, vas prosimo, da obisk predhodno najavite v socialno službo doma:

Socialna služba – DSO (dso-vic.si)

Direktorjem in direktoricam domov starejših
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Ministrstvu za zdravje
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije
Medijem

 

Srebrna nit poziva: odprite domove starejših  

 

Spoštovani,

v Srebrni niti – Združenju za dostojno starost ves čas epidemije (in tudi sicer) spremljamo, kako živijo starejši v domovih starejših in tudi tisti, ki preživljajo jesen življenja na svojih domovih. 

Vsi vemo, kakšna je žalostna bilanca obolelih in umrlih v DSO-jih, zato je ne bomo ponavljali. Ponavljamo pa, da so kadrovski normativi v domovih močno podhranjeni. Zato naše združenje že ves čas delovanja opozarja odločevalce, da bi morali nemudoma sprejeti posodobljene kadrovske normative tako za zdravstveno kot socialno oskrbo in urediti paliativno oskrbo.

Domovi starejših so praktično (z redkimi premori in izjemami) zaprti leto dni, Ponekod so sorodnike zelo redko spuščali k svojim bližnjim. Sicer pa so starejši, bolj ali manj sami, životarili za štirimi zidovi, kot da so se domovi spremenili v nedostopne in  nepredušno zaprte utrdbe.

V zadnjem času je skrb vzbujajoče neustrezno sproščanje obiskov po presoji vsakega doma oziroma njegovega direktorja/direktorice posebej. Navodila oz. priporočila Ministrstva za zdravje! so jasna in ne predvidevajo omejevanja tam, kjer to ni potrebno.

 »Časovno omejevanje obiskov pri uporabnikih, ki so okužbo z virusom SARS-CoV-2 preboleli in bivajo v svoji sobi, ni utemeljeno. Svojci, ki prihajajo na obisk in pri tem upoštevajo vse ukrepe za preprečevanje prenosa virusa SARSCoV-2, nikogar ne ogrožajo in ne širijo okužbe. Obiske pri osebah, ki potrebujejo pomoč, npr. nepomični, slabo pomični, osebe z demenco in slabovidni, ki potrebujejo večji obseg pomoči (npr. pri hranjenju in ohranjanju psihofizičnih sposobnosti) je potrebno celo spodbujati.«

Glede na dejstvo, da je večina stanovalcev domov že prejela oba odmerka cepiva, mnogi pa so že bili izpostavljeni okužbi z virusom  SARS CoV 2, menimo, da je dopustno in možno sprostiti ukrepe omejevanja obiskov, ob upoštevanju vseh drugih ukrepov za preprečevanje prenosa virusa.

Dovolj je bilo omejevanja v imenu »previdnosti«!

Stanovalcem domov je treba takoj zagotoviti neomejene stike s sorodniki. Potrebno jim je omogočiti normalno gibanje znotraj in v okolici doma ter  obiske, ne glede na pogostnost in uro. Cone v domovih naj ne omejujejo potrebnih, pričakovanih in plačanih dejavnosti v domu. Država naj krepi javni socialno-zdravstveni sistem in poskrbi za nujne novogradnje in preureditve v smislu večje kakovosti bivanja.

V Srebrni niti razumemo, da je bilo delo zaposlenih na okuženih (in vseh drugih) oddelkih težko in nevarno, zato se ponovno zahvaljujemo vsem, ki so se v tem času ob premajhnem številu zaposlenih trudili za naše starejše, žal mnogi tudi sami zboleli.

Starejši ljudje si zaslužijo človeka vredno življenje in, kolikor se le da, vsebinsko bogato življenje. Nedvomno jim predstavljajo stiki s sorodniki, prijatelji, obiskovalci nasploh eno od pomembnejših potreb.  Verjamemo, da ni  potrebno spominjati na dolžnosti in obveznosti pristojnih, a kljub temu se ponovno oglašamo prav s pozivom, da se takoj uredi režim obiskov in druge pomembne zadeve pri oskrbi starejših. 

Biserka Marolt Meden
predsednica Srebrne niti


 

Spoštovana ga.  predsednica,  ga. Meden in vaše cenjeno društvo Srebrna nit

Izredno cenim, da se med drugim tudi  zavzemate za starejšo populacijo Slovencev, za komoditet preživljana prostega  časa v  naših mestih. Seveda so javni WC-ji in posedanje na klopeh, del tega neizbežni. Nekaj javnih  sanitarij je hvala bogu ves čas na voljo, sem pa prepričana, da bomo do Velike noči tudi posedali po klopeh po vseh županijah naše domovine.

Zahvale vredna pa  so tudi   vsa vaša priporočila, oziroma apeli vsem odločevalcem v naši državi, da je treba nujno , ne danes, včeraj, bolje poskrbeli za starostnike, tako mobilne ki še živijo v svojih domovih, kakor šibke  in ranljive, ki so bili  primorani tako ali drugače zamenjati svoj dom, za namestitev v domu starejših. Ta selitev  nam vsem zelo poznana , ki imamo svoje najdražje v domovih po Sloveniji, se izkazuje za skrajno nedostojno življenje in iz dneva v dan smo priče kršenju človekovih pravic, slabe oskrbe, zanemarjenja in terorja , ki se izvaja nad njimi. Kontrole žal ne funkcionirajo. Nam svojcem izgleda kot, da vodstva domov s pridom izkoriščajo virus covid 19, saj jim omogoča samostojno odločitev o marsičem. Kot vemo je cepljenje zaposlenih neobvezno, obiski svojcev pa so še naprej lahko le  1x tedensko , s predhodno najavo, morda 2x, in so vezani na 30 minut.

Glede na to, da so starostniki v domovih, v  večini že prejeli tudi drugi odmerek cepiva, smatram, da svojcem obisk ne bi smel bit omejen ne na čas, ne na datum. Ne jemljite mojega pritoževanja osebno, to so stiske večina svojcev, ki si ne upajo z besedo na dan. Stiske pa se kažejo prav tako pri varovancih ,so  shirani, žalostni, večina  njih je postala dodatni invalid, postali so nepokretni, veliko jih ume zaradi žalosti in tudi zanemarjenosti. Ljubljanska urgenca je prva  priča o stanju pripeljanih starostnikov, ki živijo v domovih , kjer ni zadostne hidracije in  kjer botruje huda podhranjenost .Predvsem v času korone, se je stanje dodatno drastično poslabšalo.

Naj Vam povem, da je nekaj svojcev že naslovilo odprta pisma tako na  NIJZ, MZZ, VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC, v upanju, da se bo le  kdo    zavzel za varovance, ter  nas svojce, da se nam omogoči ponovno neomejen  osebni stik , seveda na varen način .Pristojni so domovom  sicer izdali priporočila, nikakor pa  prepoved in omejevanja obiskov ,direktorji domov pa so priporočila obrnili v svojo korist in vodijo svojo domsko politiko. S tem kršijo  vse človekove pravice svojim varovancem, kakor tudi nam svojcem.

Obračam se na Vas v svojem  imenu, kakor tudi v imenu ostalih obupanih svojcev, da tudi vi javno pozovete  vladne odločevalce , socialne službe po domovih, varuha človekovih pravic, direktorje domov , da se ta kalvarija oskrbovancev in nas svojcev nemudoma preneha in se izpostavi ponoven, neomejen, ljubeči, osebni stik, ki je nujno potreben.

Skupaj bomo zmogli in za naše najdražje poskrbeli.

Hvala ga. Biserka, ostanite zdravi,
prisrčen pozdrav, Brigita Kneževič

Županom slovenskih občin
Turističnim društvom
Medijem

Srebrna nit za dostojanstvo starejših tudi v času epidemije

Odpreti je potrebno javna stranišča in urediti mesta za počitek starejših – klopi

 

 

Spoštovani,

v Srebrni niti, Združenju za dostojno starost si prizadevamo, da bi bili starejši v naši družbi spoštljivo in dostojno obravnavani v vseh situacijah in vseh okoljih. S svojim delovanjem kot civilna družba želimo prispevati k izboljševanju  življenja okrog 600.000 starejših državljank in državljanov Slovenije. Kakovost življenja starejših je pomembna, ne glede na to, ali živijo doma ali v domovih starejših. Med osnovne stvari, ki jo potrebujejo, je tudi dostopnost do javnih stranišč.

V času epidemije nas starejši opozarjajo na zaprtje stranišč, ki so bila pred korona časom odprta, zlasti javnih, tudi v centrih (starih) mest ali drugih naselij. Izgovorov, naj starejši v času epidemije ostanejo doma, ne sprejemamo, saj imajo ljudje tudi neobhodno potrebne opravke na občinah, sodiščih, bankah (mnogi niso informacijsko opismenjeni), poštah, specializiranih trgovinah, ki razen v večjih trgovskih centrih, ki so izven dosega, ne nudijo možnosti uporabe stranišča. 

Starejši (pa tudi druge skupine, recimo nosečnice, otroci, ljudje s posebnimi potrebami in težavami z urinskim ali prebavnim sistemom itd.) nujno potrebujejo na javnih površinah vsakomur dostopno in stalno odprto stranišče, sploh glede na to, da so zdaj zaprti tudi vsi gostinski lokali. Tudi z dejstvom, da je potrebno ponekod prositi za ključ, se ne moremo strinjati, saj gre za dodatno ponižanje že tako ranljivih skupin ljudi.

Zakaj so torej mnoga javna stranišča v mestih zdaj zaprta? Čistoča stranišča praviloma ni dosti drugačna, kot je bila pred epidemijo. Je pa potrebno vzdrževati higieno (kot vedno) in poleg mila namestiti tudi razkužilo za roke in ga redno polniti. Enako velja za oskrbo s papirjem.

V Srebrni niti tudi sprašujemo, zakaj v bankah, na poštah, v cerkvah, na nekaterih bencinskih servisih ni možnosti uporabe stranišča. Če kaj, je zadovoljevanje osnovnih fizioloških potreb (odvajanje na za to primernem kraju) tisto, kar nas dela ljudi in še posebej pri starejših močno vpliva na njihovo dostojanstvo.

Pozivamo torej vse župane, da preverite po svojih občinah, kako je z javnimi stranišči; če jih ni, naj se zadeve pričnejo urejati; nenazadnje se prebivalstvo stara in bo potrebno vedno bolj misliti na mesta (in druga naselja) prijazna starejšim, tudi slabo/ali nepomičnim, z demenco itd.

Druga naša pobuda je prav tako vezana na starejše; imamo več pritožb, da  v mnogih mestih in na javnih površinah manjka klopi za počitek. Določene skupine ljudi (starejši so zagotovo med njimi, na svojih poteh po opravkih po mestu ali za lep sprehod, ko ga še zmorejo, nujno potrebujejo prikladno mesto, da si odpočijejo, torej primerne klopi. Ne glede na korona čas, na odpiranje in zapiranje/ograjevanje, včasih celo parkov in klopi, verjamemo, da vam bodo za odprto stranišče in par prijaznih klopi v vašem mestu hvaležni številni občani, turisti in drugi.   

S prijaznimi pozdravi,

Biserka Marolt Meden,                                                    Pripravila Darinka Klemenc, članica IO Srebrne niti
predsednica Srebrne niti                              

Številka:         181-2/2021/21

Datum:           5. 2. 2021

 

 

ZADEVA:       Javno pismo Ne zapirajte osnovnih šol zaradi starejših - odgovor

 

Spoštovani,

v Kabinet predsednika vlade smo prejeli vaše javno pismo s pozivom, naj osnovnih šol ne zapiramo zaradi starejših.

Zagotavljamo vam, da so odločitve Vlade RS glede poteka izobraževanja plod tehtnega in strokovnega premisleka, v okviru katerega se vedno znova tehta pomen socializacije otroka oziroma mladostnika in skrbi za njegovo zdravje in življenje. Zavedamo se, da izobraževanje na daljavo ne more v celoti nadomestiti izobraževanja v razredu, vendar je bila to v dani situaciji zagotovo najbolj optimalna rešitev izvedbe in organizacije izobraževalnega procesa, ki hkrati ne vpliva na spremembe šolskega koledarja.

Ne strinjamo se z vašo tezo, da Vlada RS z ukrepi spodbuja odklonilen odnos do starejših ali celo vzgaja mlade v duhu, da so starejši krivi, ker oni ne smejo v šolo. Prav nasprotno, ves čas epidemije govorimo o medsebojni solidarnosti in odgovornem obnašanju vsakega posameznika, ki sta ključ do našega skupnega cilja, to pa je zajezitev epidemije. Tako kot je šola del skupnosti, tako je del skupnosti tudi dom za starejše občane. Vsako žarišče znotraj skupnosti je potrebno obravnavati z vso resnostjo, hkrati pa v čim večji meri zaščititi prav vse, ki v skupnosti živijo. Odpiranje šole ali katere koli druge dejavnosti kljub žarišču v neki skupnosti bi kazalo prav na sebičnost in neodgovornost do skupnosti kot celote.

Načrt sproščanja in s tem kriteriji za sproščanje ali zaostrovanje ukrepov po posamičnih statističnih regijah so jasni in že večkrat podrobno predstavljeni. Vsi ukrepi, ki jih Vlada RS sprejema, so tako vnaprej predvidljivi. Državljane prav tako vseskozi pozivamo, da spremljajo podatke in infografike na naših spletnih straneh, s čimer je slika, kakšni ukrepi bodo veljali v določeni regiji glede na trende, ki se obetajo, zelo jasna in poznana.

Vse nas čaka še nekaj napornih tednov, pri čemer bodo obstoječi ukrepi in priporočila stroke kljub cepljenju, ki v Sloveniji uspešno poteka že več kot mesec dni, še vedno izjemno pomembni.

Prijazen pozdrav,

Peter Šuhel
VODJA KABINETA

 

pdfOdgovor Srebrna nit_050221_P114.71 KB

SVET STANOVALCEV

DOMA DR. JOŽETA POTRČA POUČANE

Datum: 3.02.2021

PREDSEDNIKU VLADE IN MINISTRU ZA ZDRAVJE, GOSPODU IVANU JANEZU JANšl, NACIONALNEMU INSTITUTU ZA JAVNO ZDRAVJE, GOSPODU MILANU KREKU, dr. med. spec. IN MINISTRU ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, GOSPODU JANEZU CIGLARJU KRAUU.

ZADEVA: Zahteva Sveta stanovalcev Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane.

Svet stanovalcev doma dr. Jožeta Potrča je na svoji izredni seji dne 21.01,2021 obravnaval problematiko, v zvezi z časom cepljenja po prebolelem Covid-19, ki se zamika po pretečeni bolezni na šest mesecev. Takšno stališče je sprejeto s strani vlade Republike Slovenije, Ministrstva za Zdravje in NIIZ.

Svet stanovalcev odločno protestira in zahteva, da se ti pogoji spremenijo in v tej zvezi je bil na seji sprejet naslednji

SKLEP:

Stanovalci, ki smo preboleli okužbo z Covid-19, bomo po stališčih Vlade, Ministrstva za zdravje in NIJZ prvič cepljeni šele po šestih mesecih od dneva, ko smo preboleli bolezen. Takemu načinu obravnave nasprotujemo, ker obstaja resna nevarnost, da bo bolezen zopet udarila v domove, ki bodo v posledici tega zaprti, tako za obiske, za odhode iz doma in seveda ponovno bodo stanovalci umirali. Ne obstaja nobena znanstvena študija, ki bi potrjevala, da bomo po šestih mesecih, še imeli dovolj protiteles, ki bi nas varovala pred ponovno okužbo. Vse moralne in materialne posledice takih odločitev boste nosili odločevalci, ki ste jih sprejemali. Zato zahtevamo, da se cepljenje začne po treh mesecih po preboleli okužbi.

OBRAZLOŽITEV:

Veliko je ugibanja, koliko časa, sploh imamo preboleli ustrezno količino protiteles, ki nas ščiti pred ponovno okužbo. Zdravniki in drugi sogovorniki, ter dostopni materiali, s katerimi smo govorili in se seznanili, menijo, da je ta čas slabe tri mesece. Uradnega in preverjenega podatka ni, ne za šest mesecev pa tudi za tri ne. Torej ne verno, če kdo lahko garantira, da smo varni pred ponovno okužbo in strokovno stoji za odločitvijo, ki je sprejeta.

Upravičeno se bojimo, da bomo zopet plačevali nepotrebno visoko ceno takega odnosa odločevalcev, ki bodo pogojevale omejitve, okužbe in zopet visoko stopnjo umrljivosti v DSO.

V lanskem letu srno bili stanovalci zaprti ali v podobnem režimu delovanja, skoraj polovico leta. Od tega smo veliko časa preživeli v sobah, ko niti na hodnik nismo smeli. Na zahtevo Ministrstva za zdravje so se organizirale sive in rdeče cone, ki v veliko primerih niso nudile ustreznih pogojev bivanja ( manko sanitarij, več posteljne sobe ), ker v večini domov niti ni bilo možno na človeški način izpeljati zahtev Ministrstva za zdravje in koordinatorjev po ustrezni izolaciji stanovalcev.

Takega stanja si ne želimo, ker krepko prizadene psihično počutje in s tem splošno zdravstveno stanje stanovalcev. Zato zahteva po čimprejšnjem cepljenju, da s tem obvarujemo, sebe — stanovalce, zaposlene in širšo okolico, kjer je dom umeščen.

Zahtevo sveta stanovalcev smo predstavili Svetu Doma dr. Jožeta Potrča, ki nas je z sklepom v celoti podprl. Slednjega vam v prilogi posredujemo.

V pričakovanju odgovora vas pozdravljamo!

Predsednik sveta stanovalcev Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane z enoto Slovenska Bistrica

Miroslav A. Kolenko, univ. dipl. prav.

 

Priloga:

Sklep Sveta Doma dr. Jožeta Potrča, z dne 28.1.2021

V vednost:

Župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan žagar
Župan občine Poljčane Stanislav Kovačič
Mag. Karmen Furman poslanka Državnega zbora
Mag. Bojana Muršič poslanka Državnega zbora
Dr. Franc Trček poslanec Državnega zbora
Skupnost Socialnih zavodov Slovenije

 

pdfOdgovor na pismo sveta stanoval P - cepljenje.pdf124.64 KB

Arhiv novic