Colors: Purple Color

Podpisane organizacije v celoti zavračamo predloga dveh ključnih pravilnikov za Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ju je pripravilo Ministrstvo za zdravje. Predloga vsebujeta številne sporne določbe, ki so bile zavrnjene že ob samem sprejemanju zakona, Ministrstvo za zdravje pa jih kljub nasprotovanju strokovne javnosti in obljubam, da bodo prejete pripombe upoštevali pri pripravi pravilnikov, sedaj poskuša uveljaviti prek podzakonskih aktov. Zahtevamo pripravo novih pravilnikov, ki bodo natančno in nedvoumno določili pravice uporabnikov, storitve, do katerih bodo ti upravičeni, cene storitev in način financiranja. Ker pravilniki, ki so potrebni za Zakon o dolgotrajni oskrbi, niso bili sprejeti v zakonsko predpisanem roku (do 18. marca 2022), predlagamo zamik njegovega izvajanja.

Predlog Pravilnika o minimalnih prostorskih, tehničnih in varnostnih pogojih, obsegu posteljnih zmogljivosti in ceni standardne nastanitve ter prehrane pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe v instituciji v javni mreži dolgotrajne oskrbe ureja področja, ki presegajo v zakonu določena pooblastila, kar bi lahko bilo ustavno sporno. Prav tako arbitrarno določa najvišje cene namestitve, ki so nižje od obstoječih in nikakor ne bodo pokrile stroškov izvajanja storitev.

Čeprav Ministrstvo za zdravje ni pristojno za določanje cen v socialnovarstvenih zavodih, je v predlogu pravilnika določilo, da bo lahko najvišja mesečna cena standardne namestitve znašala največ 90 odstotkov zagotovljene pokojnine za polno pokojninsko dobo brez odkupa. Določba je arbitrarna in ne upošteva niti najbolj osnovnih načel stroškovno utemeljenega določanja cen storitev. Predstavlja velik korak nazaj od uveljavljene prakse, pri kateri se cene oblikujejo glede na stroške dela, stroške materiala in storitev, stroške amortizacije, stroške investicijskega vzdrževanja in stroške financiranja. Pravilnik ne odgovori na vprašanje, kako se bo pokrivala razlika med tako arbitrarno določeno ceno in dejanskimi stroški, ki bodo nastajali pri zagotavljanju standardne namestitve.

Socialnovarstveni zavodi že dlje časa opozarjajo, da so nekateri stroški pri oblikovanju cen ovrednoteni prenizko, predlog pravilnika pa bi razmere še poslabšal. Po aktualnih podatkih znaša povprečna mesečna cena oskrbe kategorije I pri izvajalcih 714 evrov, po predlogu pravilnika pa bi bila omejena na največ 588,38 evra. Izvajalci pri zagotavljanju oskrbe kategorije I že danes ne pokrijejo vseh stroškov.

Prav tako nasprotujemo potrditvi predloga Pravilnika o storitvah dolgotrajne oskrbe, ki ne zagotavlja varne in kakovostne zdravstvene nege in dolgotrajne oskrbe ter ne ohranja človeškega dostojanstva uporabnikov. Določa odločno premalo časa za izvedbo posameznih storitev, prav tako je prenizka predvidena pogostost izvajanja večine storitev.

Če bodo pravilniki, ki jih je doslej pripravilo Ministrstvo za zdravje, uveljavljeni v obstoječi obliki, se bo nujno znižala kakovost življenja in raven oskrbe, ki jo socialnovarstveni zavodi zagotavljajo uporabnikom. Prav tako bo treba številne storitve, ki jih uporabniki nujno potrebujejo, izvajati v obliki plačljivih dodatnih storitev. Nesprejemljivo in nedopustno je, da bi z novim zakonom in pravilniki naredili velikanski korak nazaj v ravni storitev za starejše v Sloveniji.

Za Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost:
Biserka Marolt Meden, predsednica

Za Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije:
Monika Ažman, predsednica

Za Skupnost socialnih zavodov Slovenije:
Denis Sahernik, sekretar

Za Amnesty International Slovenije:
Nataša Posel, predsednica

Za Sindikat upokojencev Slovenije:
Frančiška Ćetkovič, predsednica

Za Socialno zbornico Slovenije:
Vilko Kolbl, sekretar

Za Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas:
Nevenka Lekše, podpredsednica

Za Zvezo društev upokojencev Slovenije ZDUS:
Vera Pečnik, podpredsednica

Za Sindikat zdravstva in socialnega varstva:
Irena Ilešič Čujovič, predsednica

Za Združenje Spominčica – Alzheimer Slovenije:
Štefanija Lukič Zlobec, predsednica

Za Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije:
Samo Rumež, predsednik skupščine

Petek, 20. maja, ob 12. uri v dvorani Celjanka 
Celjski sejem d.d.,  Dečkova cesta 1, 3000 Celje
 
Srebrna nit – Združenje za dostojno starost
 
Več obrazov starajoče se družbe
 

• Pogovor z Alenko Čurin Janžekovič o njenem življenju, ki ga je opisala v knjigi Sam bog naj jo bere, in o njeni odločitvi, da si bo sama izbrala, kdaj in kako se bo zaključilo njeno življenje. Pogovor z avtorico bo vodila Biserka Marolt Meden, predsednica Srebrne niti.

• Predstavitev osnutka Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in razprava o vsebini. Zakon bi omogočal možnost uveljavitve samostojne, avtonomne odločitve trpeče bolne osebe, da zaprosi za pomoč pri končanju življenja.
Sodelujeta Andrej Pleterski in Igor Pribac.


Alenko Čurin Janžekovič, upokojeno ravnateljico in učiteljico, je Slovenija spoznala preko odprtega pisma, ki ga je naslovila na zdravnike, javnost, odločevalce. Zaradi svoje bolezni, bolečine in upanja, da bi bila smrt dostojna za vse, je odločevalce zaprosila, da tudi v slovenski družbi razmislimo o evtanaziji ter jo uredimo s sprejetjem posebnega zakona, podobno kot so to že naredili v nekaj evropskih državah.
Nedavno je pri Založbi 5ka izdala še osebnoizpovedno knjigo, s katero ne le predstavlja svoje življenje, temveč daje misliti, da je potrebno o življenju, četudi napolnjenem z bolečino in omejitvami, razmišljati poglobljeno, ozaveščeno, racionalno ter iskati možne rešitve. Rešitve zase in za druge ljudi, ki se bodo v zgodbi prepoznali in morda z njo poistovetili. Misli Alenke Čurin Janžekovič, ki so že na voljo v knjižnicah in knjigarnah, je ubesedila Petra Škarja, knjiga pa opisuje pot od srečnega otroštva, samoizpolnitve v poklicu, do spoznanja življenjskega sopotnika, ljubečega odnosa s starši in na koncu spoznanja, da si v trenutku, ko bo življenje zaradi hudih bolečin postalo nevzdržno, zasluži dostojanstveno smrt.

 

Za udeležbo na dogodku je potrebna vstopnica za sejem Green Vita, ki jo obiskovalci kupite pri blagajni Celjskega sejma (pri vhodu na sejmišče).

Vstopnina za obiskovalce iz skupine Srebrna nit: znižana cena 4 evre

Vstopnico po znižani ceni, ki velja za vse dogodke v okviru sejma na dan 20. maja 2022, lahko kupite pri blagajni Celjskega sejma (vhod na sejmišče), tako da se evidentirate kot obiskovalci iz skupine Srebrne niti, članice in člani Srebrne niti pa jo dobijo brezplačno, če se do 17. maja 2022 prijavijo na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

 
 

Človek ostane brez besed.

Spoštovani,

Hvala, ker ste nas spremljali.

UKC Ljubljana je organiziral že več etičnih posvetov, med katerimi je bil tudi posvet o evtanaziji.

Strokovni posveti so namenjeni predvsem našim zaposlenim, čeprav spremljanje omogočamo tudi vsem ostalim, ki jih tema zanima.

Zdravniki in zdravstveno osebje s pacienti bivamo in se pogovarjamo brez posrednikov, podnevi in ponoči, vsak dan, vse dni v letu. To je naše osnovno poslanstvo.

S spoštovanjem, 

prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, dr. med., višja svetnica
Strokovna direktorica

Univerzitetni Klinični center Ljubljana
T: 01 522 5151
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Namen pričujočega pisma je izraziti protest Srebrne niti nad načinom vodenja strokovnega posveta o evtanaziji v UKCL 8.4. 2022.

 

Če povzamem, ne ugovarjamo nobenemu referatu – nekateri so bili tehtni in so nam dali misliti – ugovarjamo načinu vodenja posveta, ki je ZPPKŽ diskvalificiral, ne da bi ga pred tem pošteno predstavil. Lahko sprejmemo in živimo z dejstvom, da aktualno vodstvo UKCL (poleg generalnega direktorja je bila na njem največ pri besedi strokovna direktorica UKCL prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, ki je poleg dveh referatov imela tudi uvodni nagovor) zavrača legalizacijo pomoči pri končanju življenja, ne moremo pa sprejeti tega, da 'prispeva' k javni razpravi o ZPPKŽ tako, da onemogoča njegovo predstavitev in nesočutno utiša glas pacientov, ki mislijo drugače. Tudi pacienti UKCL imajo svoje poglede na evtanazijo, le do besede ne smejo. Zakaj že?

Z načinom vodenja posveta je vodstvo naše najodličnejše zdravstvene ustanove z besedo in dejanjem jasno sporočilo, da zavrača odprto in argumentirano javno razpravo o možnosti uzakonitve pomoči pri končanju življenja in da bolniki njihovih intenzivnih oddelkov ne smejo razpravljati s svojimi zdravniki o vprašanjih medicinske etike. To zavračanje je v demokratični javnosti nesprejemljivo in zato še enkrat pozivamo UKCL k objavi celotnega posnetka posveta.

Celotno pismo v priponki.

Lep pozdrav

Biserka Marolt Meden

predsednica Srebrne niti

 docxSrebrna nit - protestno pismo UKCL evtanazija april 02283.81 KB

Arhiv novic