Slovensko združenje specialistov in specializantov anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne terapije (SZAIM) je 6. maja organiziralo predstavitev ZPPKŽ z naslednjim potekom:

IGOR PRIBAC: *Etični vidik družbe, zdravnika, pacienta. Poslanstvo
zdravnika z etičnega vidika. O domnevni nujnosti živeti življenje.*

LUKA MIŠIČ: *Pacientove pravice in domnevna diskriminacija zdravnikov.
Bo zdravnik res rabelj?*

DUŠAN KEBER: *Zdravnikova vloga v ZPPKŽ in njegovo poslanstvo. *

BRIGITA SKELA SAVIČ*: O vlogi in pomenu zdravstvenega tima pri izvedbi
ZPPKŽ. O razmerju med paliativno oskrbo in ZPPKŽ. Je razvitost
paliativne oskrbe nujen pogoj za uvedbo ZPPKŽ?*

ANDREJ PLETERSKI: *Kratek pregled algoritma ZPPKŽ in varovanje pred
zlorabami. Od kod govorice o zlorabah.*

ALENKA ČURIN JANŽEKOVIČ: *O dolžini postopka in o strahu pred
zlorabami. Beseda pacientke.*

 

Posnetek srečanja je na voljo na naslednji povezavi

 

https://youtu.be/8eE4tbKUp0k