Slovensko združenje specialistov in specializantov anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne terapije (SZAIM) je 6. maja organiziralo predstavitev ZPPKŽ z naslednjim potekom:

IGOR PRIBAC: *Etični vidik družbe, zdravnika, pacienta. Poslanstvo
zdravnika z etičnega vidika. O domnevni nujnosti živeti življenje.*

LUKA MIŠIČ: *Pacientove pravice in domnevna diskriminacija zdravnikov.
Bo zdravnik res rabelj?*

DUŠAN KEBER: *Zdravnikova vloga v ZPPKŽ in njegovo poslanstvo. *

BRIGITA SKELA SAVIČ*: O vlogi in pomenu zdravstvenega tima pri izvedbi
ZPPKŽ. O razmerju med paliativno oskrbo in ZPPKŽ. Je razvitost
paliativne oskrbe nujen pogoj za uvedbo ZPPKŽ?*

ANDREJ PLETERSKI: *Kratek pregled algoritma ZPPKŽ in varovanje pred
zlorabami. Od kod govorice o zlorabah.*

ALENKA ČURIN JANŽEKOVIČ: *O dolžini postopka in o strahu pred
zlorabami. Beseda pacientke.*

 

Posnetek srečanja je na voljo na naslednji povezavi

 

https://youtu.be/8eE4tbKUp0k

Še naprej si želimo, da bi ZPPKŽ predstavili zdravstvenim organizacijam in ustanovam, saj gre za pomembno vsebino, ki jo naša javnost večinsko podpira in ki dobiva vse več podpore med zdravstvenimi delavci v drugih državah. Zato vas pozivamo, da nam omogočite predstavitev predloga ZPPKŽ zdravstvenim delavcem vaše ustanove in nam omogočite odprto strokovno razpravo z njimi.

 

docxPismo Srebrne niti vodstvu UKCL78.79 KB

 

pdfevtanazija_program_a4__prijavnica.pdf372.31 KB