Svet stanovalcev Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane je na svoji redni seji, dne 1. 6.2020 sprejel naslednji sklep:

»Stanovalci Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane:

PREPOVEDUJEMO  vpogled v naše zdravstvene kartoteke osebam, ki jih je Ministrstvo za zdravje s sklepom z dne 27. 3. 2020 imenovalo za koordinatorje za izvajanje zdravstvene dejavnosti v socialno varstvenih zavodih v povezavi z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije s COVID-19, NE DOVOLIMO izvajanja dokumenta Ministrstva za zdravje »Organizacija izvajanja zdravstvene dejavnosti v socialnovarstvenih zavodih«, št. 181­70/2020/2017, z dne 27.3. 2020, v delu, ki se nanaša na Načrt zdravstvene obravnave oz, zdravstvene nege za vsakega uporabnika socialno varstvenega zavoda ter Algoritma ukrepanja za oceno stabilnosti napredovane, neozdravljive kronične bolezni.

ZAHTEVAMO, da minister za zdravje nemudoma prekliče zgoraj naveden dokument tako, da bomo stanovalci domov za starejše v primeru okužbe s Covid-19 deležni enakopravne zdravstvene obravnave in bomo, zaradi velike možnosti širjenja okužbe v domu, takoj premeščeni na zdravljenje v ustrezne zdravstvene ustanove. «

Obrazložitev:

Iz zgoraj omenjenih dokumentov izhaja, da je minister za zdravje s sklepom imenoval koordinatorje za izvajanje zdravstvene dejavnosti v socialnovarstvenih zavodih ter jim dal kompetenco, da organizirajo zdravstveno dejavnost v domovih za starejše v času epidemije.

V dokumentu »Organizacija izvajanja zdravstvene dejavnosti v socialnovarstvenih zavodih, št. 181-70/2020/2017, z dne 27. 3. 2020je med drugim zapisano, da domski zdravnik in odgovorna oseba zavoda za zdravstveno nego za vsakega stanovalca pripravita Načrt zdravstvene obravnave oz. zdravstvene nege za vsakega uporabnika socialno varstvenega zavoda, pri čemer uporabita Algoritem ukrepanja za oceno stabilnosti napredovane, neozdravljive kronične bolezni.

V tisku in drugih medijih smo zasledovali polemike, predvsem pa zgražanja o posebnih seznamih, ki so jih sestavljali posebni konziliji in koordinatorji, ki so za vsakega starostnika izpolnili poseben obrazec o utemeljenosti sprejema v bolnišnico.

Stanovalcem domov za starejše so tako v naprej, še preden so zboleli, na osnovi seznama, odrekli možnost, da bi jih zdravili v bolnišnicah.

V nekaterih domovih so se tako delali seznami, kateri od stanovalcev bo deležen bolnišnične oskrbe in kateri ne, ob okužbi z novim covid-19. Taki seznami so neetični, nehumani in izključujoči, brez dvoma pa tudi v nasprotju z zakonodajo, ki ureja zdravstveno varstvo za državljane Republike Slovenije. Naš zgoraj naveden sklep izhaja iz naših spoznanj, kako se je obravnavalo stanovalce domov za starejše občane, slednje smo lahko ob številnih polemikah zasledili tako v tiskanih medijih kot v TV oddajah.

Osebnima zdravnikoma, v Domu Poljčane in v Enoti Slovenska Bistrica, ki razpolagata z našimi zdravstvenimi podatki, brez našega izrecnega dovoljenja prepovedujemo izročanje zdravstvene dokumentacije nepooblaščenim osebam, med njimi so predvsem v sklepu omenjeni koordinatorji in druge od nas nepooblaščene osebe.

Po uradnih podatkih je v nekem obdobju iz domov umrlo 78 stanovalcev, od tega števila se jih je v bolnišnicah zdravilo samo 10. Kasneje so se te številke spreminjale predvsem v smer, da se je število zdravljenih v bolnišnicah povečevalo, kar kaže na stisko odločevalcev in prikrivanje resničnih podatkov. Iz tega izhaja tudi logično vprašanje ali bi kateri od umrlih v domovih preživeli, če bi ga poslali v bolnišnico. Znano je, da so bile kapacitete infekcijskih klinik v bolnišnicah zasedene le 35%.

V dodatno obrazložitev, da se je vlada zavestno odločila kako ravnati s starostniki pa uradni twit vlade, ki ga povzemamo v nadaljevanju, z dne 27. 5. 2020: »Pri tem se moramo soočiti z dejstvom, da med starostniki, zlasti med oskrbovanci DSO, živi veliko ljudi, ki se jim življenje izteka. Tudi pri njih premeščanje v bolnišnico samo zato, ker so okuženi z novim korona virusom, ni smiselno.«

Ker je to uradno stališče naše vlade, vemo, kaj lahko pričakujemo ob drugem valu epidemije s Covid-19. Vsi vemo, da domovi za starejše niso bolnišnice, še manj pa infekcijske klinike, v katerih bi lahko nudili stanovalcem ustrezno zdravstveno oskrbo, ker domovi za to nimajo ustrezne kadrovske zasedbe, aparatur in prostorov, kjer bi tako zdravljenje lahko organizirali. V domovih za starejše smo stanovalci doma, zato nas odgovorni ne morejo preseljevati iz sobe v sobo in iz ene cone v drugo, temveč morajo zagotoviti, da bomo v primeru okužbe s Covid- 19 takoj premeščeni v bolnišnice, kjer bomo deležni zdravljenja in zdravstvene nege v primernih izolacijskih prostorih, ki jih v domovih ni mogoče zagotoviti. 

Predsednik Sveta stanovalcev:
Miroslav Aleksander Kolenko, univ. dipl. prav.

Arhiv novic