V Srebrni niti podpiramo pismo predsednice Zbornice - Zveze in s se strinjamo, da domovi za starejše in drugi socialnovarstveni zavodi težko sami zagotavljajo testiranje oseb, ki delajo pri njih, na prisotnost virusa SARS-CoV-2, saj diplomirane medicinske sestre s skrajnimi napori zagotavljajo izvajanje vseh ukrepov za preprečevanja okužb s SARS-CoV2 ter ukrepov za zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 ter organizirajo in izvajajo zdravstveno nego ter jim v izrednih razmerah ni mogoče nalagati dodatnih obremenitev.

Ob tem ne gre spregledati, da je v domovih za starejše in drugih socialnovarstvenih zavodih že pred epidemijo primanjkovalo vsaj 25 odstotkov izvajalcev zdravstvene nege za strokovno in kakovostno izvajanje zdravstvene nege in oskrbe, v času epidemije nalezljive bolezni COVID-19, diplomirane medicinske sestre in drugi izvajalci zdravstvene nege, katerih število je bistveno manjše tudi zaradi okužb s SARS-CoV-2, izjemno težko zagotavljajo zdravstveno nego in izvajajo vse ukrepe za obvladovanje in zajezitev okužb SARS-CoV-2 in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, kaj šele prevzemajo dodatne obremenitve.  

pdfMZ MDDSZ - Testiranje zaposlenih na virus SARS-CoV-2234.57 KB

Arhiv novic