V Mariboru je bila 15. 6. 2021 - na Mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi -   organizirana dobro obiskana okrogla miza Srebrne niti z naslovom: »Kaj želimo starejši«, s poudarkom na Zakonu o dolgotrajni oskrbi (ZDO). Ključno sporočilo snovalcem le tega je, da ne bomo dovolili, da tako pomemben zakon nastaja (po skoraj 20 letih čakanja) brez upoštevanja pripomb in predlogov tako stroke kot starejših. Zahtevamo, da se upoštevajo pripombe številnih strokovnjakov in združenj, tudi Srebrne niti, saj jih sedanji predlog zakona ne upošteva v zadostni meri; zakon je brez vključitve sistemskega financiranja dolgotrajne oskrbe nesprejemljiv. Je pa tudi v celoti pomanjkljiv, neberljiv, nerazumljiv in škodljiv, zlasti vsebinsko. Pomembna področja, ki bi jih moral urejati zakon, ne smejo biti prepuščena podzakonskim aktom, ki jih sprejemata ministra še vedno dveh ministrstev, kar se je izkazalo kot slabo. Srebrna nit še vedno vztraja na samostojnem ministrstvu za starejše.

Okrogle mize sta se udeležila tudi predstavnika obeh ključnih ministrstev Andrej Grdiša, v. d. direktorja direktorata za starejše z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Bogdan Tušar, v. d. direktor Direktorata za razvoj zdravstvenega sistema pri Ministrstvu za zdravje. 

Ena ključnih govornic je bila poleg predsednice Srebrne niti Biserke Marolt Meden tudi Francka Ćetković, predsednica Sindikata upokojencev Slovenije. Srebrna nit z jasnim in glasnim opozarjanjem zahteva dober zakon in ne namerava odnehati s temi akcijami in vsi prisotni predstavniki različnih NVO in izvajalcev ter zainteresirane javnosti so se strinjali z nadaljnjimi aktivnostmi v in pred Državnim zborom, če bo zakon brez socialnega dialoga prišel v Državni zbor. Ponudili pa so vso pomoč pripravljalcem zakona, da ga izboljšajo in pošljejo pred poslance celovit in dober zakon. 

Pripada nam soodločanje, saj se brez starejših ne more odločati o starejših.


 pdfDopis - Varuh127.55 KB24/06/2021, 22:41

Arhiv novic