LJUBLJANA, 17. november 2022 – Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Amnesty International Slovenije, Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost, Sindikat zdravstva in socialnega varstva, Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije, Skupnost varstveno delovnih centrov Slovenije, Socialna zbornica Slovenije, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas in Zveza društev upokojencev Slovenije ZDUS podpirajo uveljavitev novele Zakona o dolgotrajni oskrbi, saj ta prinaša dodaten čas za sprejem nujnih sprememb in popravkov tako zakona kot tudi povezanih pravilnikov.

image001

 povezava na cel dokument:

Podpora_noveli_ZDO_-_FINAL.docx

 

Arhiv novic