Colors: Purple Color

Da bi izboljšali oskrbo neozdravljivo bolnih v zadnjem obdobju življenja in nudili ustrezno podporo svojcem, so v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec nedavno uredili odsek za paliativno medicino, kjer je bolnikom v treh sobah na voljo osem postelj. 

Na svetu vsake štiri sekunde nekdo zboli za DEMENCO, ki postaja globalna bolezen 21. stoletja. Na svetu živi že okoli 48 milijonov ljudi z demenco, v Evropi 9 milijonov, v Sloveniji okoli 33 tisoč bolnikov.

V tržiškem domu starejših začeli s peticijo Dom Petra Uzarja Tržič je v imenu svojega stanovalca Draga Isteniča v javnost posredoval peticijo, ki opozarja na probleme dviga oskrbnin in pomanjkanja kadra na področju oskrbe in nege ter poziva ministrstvo k ukrepanju. 

Spoštovani!

Vaše pismo se me je zelo dotaknilo. Četrto leto opravljam delo zastopnice pacientovih pravic v Mariboru, prej pa sem opravljala delo direktorice CSD. tako v svoji prejšnji praksi, kot tudi sedaj se srečujem s težavami starejših.

Na zastopnika se v zadnjih letih obračajo svojci starejših pacientov, ki jih po končanem zdravljenju in odpustu iz bolnišnice, zaradi okužbe z bolnišnično okužbo, ne sprejmejo v domsko varstvo, kljub temu, da tam že imajo vlogo za sprejem, pri tem se izgovarjajo, da ne morejo zagotoviti izolacije pacienta, ker nimajo proste enoposteljne sobe, oz. postelje v sobi, v kateri so že okuženi pacienti. O tem smo imeli v Domu Danice Vogrinec že pred časom sestanek, kjer so nam zagotavljali, da imajo program preprečevanja okužb. Poudarjali so povečane stroške za nego in oskrbo okuženih pacientov, ki jih naj ne bil dobili plačanih in tudi prostorsko stisko za zagotovitev izolacije. Svojci, ki zaradi službenih obveznosti resnično ne zmorejo doma poskrbeti za takega pacienta so resnično v hudi stiski. Poskušajo se dogovoriti v bolnišnici, da bi takega pacienta še zadržali pri njih, ali pa poskušajo najti mesto v negovalni bolnišnici na Ptuju, ki je edina na tem območju. Posledično se nad takim stanjem pritožujejo v bolnišnici, ker jim taki pacienti zasedajo postelje, ki so namenjene zdravljenju in ne negovanju. V Mariboru je še dodatna težava negovalna bolnišnica, s pomočjo katere bi lahko reševali težavo pacientov za Maribor in okolico, ki ne gravitira na območje Ptuja. Občutek imam, da se s tem nihče ne želi resno ukvarjati, čeprav je to velika težava v tem delu Slovenije.

V Domu Dani Vogrinec v Mariboru je tudi stolpnica, ki je namenjena za bolnike z demenco. Glede na nove smernice za bivanje oseb z demenco so po moji oceni prostori za dementne bolnike v tem domu, ki se nahajajo v nadstropjih, brez možnosti gibanja na prostem,neprimerni za te osebe. Te prostore bi lahko namenili za potrebe negovalne bolnišnice. Za dementne osebe pa bi bilo potrebno na drugi lokaciji zagotoviti primerne prostore.

S tem bi se moralo ukvarjati vodstvo doma Danice Vogrinec, ki je, kot zelo radi poudarjajo,največji dom v Sloveniji.

To je le nekaj mojih opažanj pri delu.

S prijaznimi pozdravi,

Adela POSTRUŽNIK, univ. dipl. soc. del.,
zastopnica pacientovih pravic Maribor
Ljubljanska ulica 4/II
2000 Maribor

Arhiv novic