Colors: Purple Color

Županom slovenskih občin
Turističnim društvom
Medijem

Srebrna nit za dostojanstvo starejših tudi v času epidemije

Odpreti je potrebno javna stranišča in urediti mesta za počitek starejših – klopi

 

 

Spoštovani,

v Srebrni niti, Združenju za dostojno starost si prizadevamo, da bi bili starejši v naši družbi spoštljivo in dostojno obravnavani v vseh situacijah in vseh okoljih. S svojim delovanjem kot civilna družba želimo prispevati k izboljševanju  življenja okrog 600.000 starejših državljank in državljanov Slovenije. Kakovost življenja starejših je pomembna, ne glede na to, ali živijo doma ali v domovih starejših. Med osnovne stvari, ki jo potrebujejo, je tudi dostopnost do javnih stranišč.

V času epidemije nas starejši opozarjajo na zaprtje stranišč, ki so bila pred korona časom odprta, zlasti javnih, tudi v centrih (starih) mest ali drugih naselij. Izgovorov, naj starejši v času epidemije ostanejo doma, ne sprejemamo, saj imajo ljudje tudi neobhodno potrebne opravke na občinah, sodiščih, bankah (mnogi niso informacijsko opismenjeni), poštah, specializiranih trgovinah, ki razen v večjih trgovskih centrih, ki so izven dosega, ne nudijo možnosti uporabe stranišča. 

Starejši (pa tudi druge skupine, recimo nosečnice, otroci, ljudje s posebnimi potrebami in težavami z urinskim ali prebavnim sistemom itd.) nujno potrebujejo na javnih površinah vsakomur dostopno in stalno odprto stranišče, sploh glede na to, da so zdaj zaprti tudi vsi gostinski lokali. Tudi z dejstvom, da je potrebno ponekod prositi za ključ, se ne moremo strinjati, saj gre za dodatno ponižanje že tako ranljivih skupin ljudi.

Zakaj so torej mnoga javna stranišča v mestih zdaj zaprta? Čistoča stranišča praviloma ni dosti drugačna, kot je bila pred epidemijo. Je pa potrebno vzdrževati higieno (kot vedno) in poleg mila namestiti tudi razkužilo za roke in ga redno polniti. Enako velja za oskrbo s papirjem.

V Srebrni niti tudi sprašujemo, zakaj v bankah, na poštah, v cerkvah, na nekaterih bencinskih servisih ni možnosti uporabe stranišča. Če kaj, je zadovoljevanje osnovnih fizioloških potreb (odvajanje na za to primernem kraju) tisto, kar nas dela ljudi in še posebej pri starejših močno vpliva na njihovo dostojanstvo.

Pozivamo torej vse župane, da preverite po svojih občinah, kako je z javnimi stranišči; če jih ni, naj se zadeve pričnejo urejati; nenazadnje se prebivalstvo stara in bo potrebno vedno bolj misliti na mesta (in druga naselja) prijazna starejšim, tudi slabo/ali nepomičnim, z demenco itd.

Druga naša pobuda je prav tako vezana na starejše; imamo več pritožb, da  v mnogih mestih in na javnih površinah manjka klopi za počitek. Določene skupine ljudi (starejši so zagotovo med njimi, na svojih poteh po opravkih po mestu ali za lep sprehod, ko ga še zmorejo, nujno potrebujejo prikladno mesto, da si odpočijejo, torej primerne klopi. Ne glede na korona čas, na odpiranje in zapiranje/ograjevanje, včasih celo parkov in klopi, verjamemo, da vam bodo za odprto stranišče in par prijaznih klopi v vašem mestu hvaležni številni občani, turisti in drugi.   

S prijaznimi pozdravi,

Biserka Marolt Meden,                                                    Pripravila Darinka Klemenc, članica IO Srebrne niti
predsednica Srebrne niti                              

Številka:         181-2/2021/21

Datum:           5. 2. 2021

 

 

ZADEVA:       Javno pismo Ne zapirajte osnovnih šol zaradi starejših - odgovor

 

Spoštovani,

v Kabinet predsednika vlade smo prejeli vaše javno pismo s pozivom, naj osnovnih šol ne zapiramo zaradi starejših.

Zagotavljamo vam, da so odločitve Vlade RS glede poteka izobraževanja plod tehtnega in strokovnega premisleka, v okviru katerega se vedno znova tehta pomen socializacije otroka oziroma mladostnika in skrbi za njegovo zdravje in življenje. Zavedamo se, da izobraževanje na daljavo ne more v celoti nadomestiti izobraževanja v razredu, vendar je bila to v dani situaciji zagotovo najbolj optimalna rešitev izvedbe in organizacije izobraževalnega procesa, ki hkrati ne vpliva na spremembe šolskega koledarja.

Ne strinjamo se z vašo tezo, da Vlada RS z ukrepi spodbuja odklonilen odnos do starejših ali celo vzgaja mlade v duhu, da so starejši krivi, ker oni ne smejo v šolo. Prav nasprotno, ves čas epidemije govorimo o medsebojni solidarnosti in odgovornem obnašanju vsakega posameznika, ki sta ključ do našega skupnega cilja, to pa je zajezitev epidemije. Tako kot je šola del skupnosti, tako je del skupnosti tudi dom za starejše občane. Vsako žarišče znotraj skupnosti je potrebno obravnavati z vso resnostjo, hkrati pa v čim večji meri zaščititi prav vse, ki v skupnosti živijo. Odpiranje šole ali katere koli druge dejavnosti kljub žarišču v neki skupnosti bi kazalo prav na sebičnost in neodgovornost do skupnosti kot celote.

Načrt sproščanja in s tem kriteriji za sproščanje ali zaostrovanje ukrepov po posamičnih statističnih regijah so jasni in že večkrat podrobno predstavljeni. Vsi ukrepi, ki jih Vlada RS sprejema, so tako vnaprej predvidljivi. Državljane prav tako vseskozi pozivamo, da spremljajo podatke in infografike na naših spletnih straneh, s čimer je slika, kakšni ukrepi bodo veljali v določeni regiji glede na trende, ki se obetajo, zelo jasna in poznana.

Vse nas čaka še nekaj napornih tednov, pri čemer bodo obstoječi ukrepi in priporočila stroke kljub cepljenju, ki v Sloveniji uspešno poteka že več kot mesec dni, še vedno izjemno pomembni.

Prijazen pozdrav,

Peter Šuhel
VODJA KABINETA

 

pdfOdgovor Srebrna nit_050221_P114.71 KB

SVET STANOVALCEV

DOMA DR. JOŽETA POTRČA POUČANE

Datum: 3.02.2021

PREDSEDNIKU VLADE IN MINISTRU ZA ZDRAVJE, GOSPODU IVANU JANEZU JANšl, NACIONALNEMU INSTITUTU ZA JAVNO ZDRAVJE, GOSPODU MILANU KREKU, dr. med. spec. IN MINISTRU ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, GOSPODU JANEZU CIGLARJU KRAUU.

ZADEVA: Zahteva Sveta stanovalcev Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane.

Svet stanovalcev doma dr. Jožeta Potrča je na svoji izredni seji dne 21.01,2021 obravnaval problematiko, v zvezi z časom cepljenja po prebolelem Covid-19, ki se zamika po pretečeni bolezni na šest mesecev. Takšno stališče je sprejeto s strani vlade Republike Slovenije, Ministrstva za Zdravje in NIIZ.

Svet stanovalcev odločno protestira in zahteva, da se ti pogoji spremenijo in v tej zvezi je bil na seji sprejet naslednji

SKLEP:

Stanovalci, ki smo preboleli okužbo z Covid-19, bomo po stališčih Vlade, Ministrstva za zdravje in NIJZ prvič cepljeni šele po šestih mesecih od dneva, ko smo preboleli bolezen. Takemu načinu obravnave nasprotujemo, ker obstaja resna nevarnost, da bo bolezen zopet udarila v domove, ki bodo v posledici tega zaprti, tako za obiske, za odhode iz doma in seveda ponovno bodo stanovalci umirali. Ne obstaja nobena znanstvena študija, ki bi potrjevala, da bomo po šestih mesecih, še imeli dovolj protiteles, ki bi nas varovala pred ponovno okužbo. Vse moralne in materialne posledice takih odločitev boste nosili odločevalci, ki ste jih sprejemali. Zato zahtevamo, da se cepljenje začne po treh mesecih po preboleli okužbi.

OBRAZLOŽITEV:

Veliko je ugibanja, koliko časa, sploh imamo preboleli ustrezno količino protiteles, ki nas ščiti pred ponovno okužbo. Zdravniki in drugi sogovorniki, ter dostopni materiali, s katerimi smo govorili in se seznanili, menijo, da je ta čas slabe tri mesece. Uradnega in preverjenega podatka ni, ne za šest mesecev pa tudi za tri ne. Torej ne verno, če kdo lahko garantira, da smo varni pred ponovno okužbo in strokovno stoji za odločitvijo, ki je sprejeta.

Upravičeno se bojimo, da bomo zopet plačevali nepotrebno visoko ceno takega odnosa odločevalcev, ki bodo pogojevale omejitve, okužbe in zopet visoko stopnjo umrljivosti v DSO.

V lanskem letu srno bili stanovalci zaprti ali v podobnem režimu delovanja, skoraj polovico leta. Od tega smo veliko časa preživeli v sobah, ko niti na hodnik nismo smeli. Na zahtevo Ministrstva za zdravje so se organizirale sive in rdeče cone, ki v veliko primerih niso nudile ustreznih pogojev bivanja ( manko sanitarij, več posteljne sobe ), ker v večini domov niti ni bilo možno na človeški način izpeljati zahtev Ministrstva za zdravje in koordinatorjev po ustrezni izolaciji stanovalcev.

Takega stanja si ne želimo, ker krepko prizadene psihično počutje in s tem splošno zdravstveno stanje stanovalcev. Zato zahteva po čimprejšnjem cepljenju, da s tem obvarujemo, sebe — stanovalce, zaposlene in širšo okolico, kjer je dom umeščen.

Zahtevo sveta stanovalcev smo predstavili Svetu Doma dr. Jožeta Potrča, ki nas je z sklepom v celoti podprl. Slednjega vam v prilogi posredujemo.

V pričakovanju odgovora vas pozdravljamo!

Predsednik sveta stanovalcev Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane z enoto Slovenska Bistrica

Miroslav A. Kolenko, univ. dipl. prav.

 

Priloga:

Sklep Sveta Doma dr. Jožeta Potrča, z dne 28.1.2021

V vednost:

Župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan žagar
Župan občine Poljčane Stanislav Kovačič
Mag. Karmen Furman poslanka Državnega zbora
Mag. Bojana Muršič poslanka Državnega zbora
Dr. Franc Trček poslanec Državnega zbora
Skupnost Socialnih zavodov Slovenije

 

pdfOdgovor na pismo sveta stanoval P - cepljenje.pdf124.64 KB

Biserka Marolt Meden
Srebrna nit

Številka:               0702-12/2021/2

Datum:                28. 1. 2021

Zadeva:               Pojasnilo Zagovornika načela enakosti

 

 

Spoštovani,

Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) je prejel vaše e-sporočilo z dne 11. 1. 2021, v katerem Zagovorniku posredujete e-sporočilo v zvezi z določbami predloga novele Zakona o osebni asistenci in opozorili, ki se nanašajo na postavitev starostne meje 65 let kot pogoja za pridobitev pravice do osebne asistence. Zagovornika naprošate, da ga preuči in reagira, saj gre pa vašem mnenju za diskriminacijo.

Zagovornik je v zvezi z omenjeno problematiko že izvedel Oceno diskriminatornosti tretje alineje drugega odstavka 6. člena Zakona o osebni asistenci in 35. člena Zakona o osebni asistenci.

V postopku ocene diskriminatornosti je ocenil, da postavitev starostne meje kot pogoja za pridobitev pravice do osebne asistence sama po sebi še ne pomeni avtomatično diskriminacije, če bi v državi obstajal sistem, po katerem bi imeli tudi upravičenci, ki postavljeno starostno mejo presegajo, dostop do primerljivih socialnih storitev s pomočjo katerih bi lahko enakovredno zadovoljili svoje potrebe po samostojnem življenju, v duhu deinstitucionalizacije, da bi lahko živeli neodvisno, aktivno in bi bili enakopravno vključeni v družbo.

Ker pa za to skupino uporabnikov po oceni Zagovornika ni primerljivih socialnih storitev, niti po obsegu in naravi storitev, niti po finančni obremenitvi z vidika upravičenca, Zagovornik ocenjuje, da je ureditev ZOA diskriminatorna in sicer gre za neposredno diskriminacijo zaradi starosti.

Zagovornik je zato ocenil, da neenako obravnavanje oseb z invalidnostmi na podlagi osebne okoliščine starosti pomeni diskriminacijo. Ker je Zagovornik v konkretni zadevi zaznal diskriminatornost  predpisov, je na pristojne organe v okviru javne razprave ob noveli ZOA (ZOA-B) naslovil priporočilo št. 0070-2/2021/1 z dne 25. 1. 2021 za dopolnitev ZOA-B, s katero bi lahko bila zaznana diskriminatornost odpravljena. Priporočilo vam posredujemo v prilogi tega dopisa.  

Oceno diskriminatornosti zakona ali drugega predpisa po 38. členu ZVarD št. 050-16/2020/17 z dne 25.1. 2021, s katero se je postopek ocene pri Zagovorniku zaključil, vam prav tako posredujemo v seznanitev v prilogi tega dopisa.

 

Pripravila:
Sergeja Oštir
Samostojna Svetovalka Zagovornika

Dr. Neža Kogovšek Šalamon
Vodja oddelka za ugotavljanje
diskriminacije in zagovorništvo

 

Priloge:
- priporočilo št. 0070-2/2021/1 z dne 25. 1. 2021,159.74 KB
- ocena št. 050-16/2020/17 z dne 25.1. 2021.234.86 KB

 

Javno pismo
Predsednik vlade RS
Minister za zdravje
Razširjeni strokovni kolegij za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
NIJZ
Mediji

Ne pozabite na celostno rehabilitacijo starejših, ki so preboleli COVID

Zdravstvena stroka sporoča, da so posledice po preboleli koronavirusni bolezni hude in lahko prinesejo trajne posledice, zato prihaja do ponovnih hospitalizacij in nepopravljivih zdravstvenih posledic.

Zasledili smo predlog, da bi državljanom, ki so preboleli okužbo s covid-19, omogočili rehabilitacijo v zdravilišču.

V Srebrni niti predlagamo, da zdravstvena stroka, v sodelovanju s fizioterapevti, kineziologi, delovnimi terapevti, kliničnimi psihologi, prehranskimi strokovnjaki in verjetno še kom, pripravi celovit načrt rehabilitacije po preboleli koronavirusni bolezni, prvenstveno v domovih starejših, potem pa tudi pri tistih, ki živijo doma, in ta program vključi v Splošni dogovor za leto 2021 in naj ga  financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Preveč starejših je že umrlo zaradi okužbe s koronavirusom in dajmo priložnost tistim, ki so bolezen preboleli, da se celovito rehabilitirajo in uživajo dostojno starost.

Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti

Predsednik vlade RS
Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Minister za zdravje
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
NIJZ
Mediji

Zakaj zapirate osnovne šole zaradi okužb v domovih starejših?

Zakaj se okužbe v domovih starejših širijo?

V društvu Srebrna nit se ne strinjamo z zapiranjem osnovnih šol praviloma z izgovorom, da se povečujejo okužbe v regijah zaradi porasta okuženih v domovih starejših. Ocenjujemo, da so takšni argumenti slabo obrazloženi, nedokazani in sprožajo dodatno možnost šikaniranja starejših brez osnove oziroma vznikanje starizma.

Zakaj takoj ne skličete izredne seje pristojnega organa in skupaj s stroko skušate ugotoviti, zakaj prihaja do novih okužb v domovih starejših?

Ne zapirajte šol otrokom, ki pouk, druženje in socializacijo potrebujejo. S  tem povzročate nove medgeneracijske spore, saj starši in otroci zdaj obtožujejo starejše, češ, da so oni krivi, da ne smejo v šolo.

Si resnično želimo takšno družbo, ki bo imela odklonilen odnos do starejših?

Bomo mlade vzgajali tako, da so starejši krivi, da ne smejo v  šolo, ali jih bomo učili empatije, spoštovanja in medgenaracijske solidarnosti?

Pozivamo najbolj odgovorne, da prisluhnete strokovni skupini, državljanom, staršem in otrokom.  Preverite predlog, da samo zaradi okužb v domovih starejših v regiji ne bi zaprli vseh osnovnih šol za otroke v tej regiji!

Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti

 

pdfOdgovor Srebrna nit_050221_P114.71 KB

Arhiv novic