Colors: Purple Color

V zavodu OPRO v sredo, 1. decembra ob 18:00, na spletu (pogovor se bo v živo predvajal na  Opro Facebook profilu in na profilu Mestne knjižnice Ljubljana) pripravljajo pogovor Dolgotrajna oskrba kot univerzalna temeljna storitev. Časovno omejena javna razprava ni omogočila, da bi na izkušnjah stroke in znanstvenega pristopa prišli do spremembe v razvoju socialne politike, ki bi sedanjim in bodočim starim pomagala pri doseganju družbene kohezije, solidarnosti in s tem zmanjševanju skrbi in bremen vsem. Zato bomo na pogovoru z Biserko Marolt Meden, dr. Majdo Hrženjak in Natašo Gadnik utemeljili zakaj bi morali dolgotrajno oskrbo dojemati kot univerzalno temeljno storitev in kakšno ureditev dolgotrajne oskrbe bi potrebovali za življenje v kar se da egalitarni dolgoživi družbi. Dotaknili se bodo tudi pomanjkljivosti in nujnih dopolnil predlaganega zakona o dolgotrajni oskrbi.

pdfVabilo_Dolgotrajna_oskrba_Opro_1._december_2021.pdf130.58 KB

LJUBLJANA, 19. november 2021 – Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Amnesty International Slovenije, Sindikat upokojencev Slovenije, Socialna zbornica Slovenije, Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost, Združenje Spominčica – Alzheimer Slovenije, Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas in Zveza društev upokojencev Slovenije ZDUS zaradi številnih pomanjkljivosti, nejasnosti in  neodgovorov na številna podana vprašanja, ne podpirajo predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi v predlagani obliki. Ureditev dolgotrajne oskrbe je nujna, vendar je predlog zakona nedorečen in uporabnikom ne prinaša boljših in dostopnejših storitev. Brez obsežnih popravkov in dopolnitev ga v praksi ne bo mogoče niti izvajati, zato zahtevamo, da se pripombe in amandmaje zgoraj naštetih organizacij vključi v besedilo zakona.
• Za Skupnost socialnih zavodov Slovenije:
Denis Sahernik, sekretar
• Za Amnesty International Slovenije: 
Nataša Posel, predsednica
• Za Sindikat upokojencev Slovenije:
Frančiška Ćetkovič, predsednica
• Za Socialna zbornica Slovenije:
Vilko Kolbl, sekretar
• Za Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost:
Biserka Marolt Meden, predsednica
• Za Združenje Spominčica – Alzheimer Slovenije:
Štefanija Lukič Zlobec, predsednica
• Za Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas:
Nevenka Lekše, podpredsednica
• Za Zveza društev upokojencev Slovenije ZDUS:
Vera Pečnik, podpredsednica
 

Naše društvo je 12. maja 2021 prejelo odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki nam je priznalo status nevladne organizacije (NVO) v javnem interesu. Ta odločba, oziroma status NVO v javnem interesu, je podlaga za možnost, da nam državljani namenijo največ EN ODSTOTEK od dohodnine, kar ne vpliva na prejemke državljanov, ampak namesto direktno v proračun Republike Slovenije gre 1 odstotek dohodnine lahko različnim NVO.
To možnost lahko izrazite s posebnim obrazcem šele takrat, ko bomo uvrščeni na uradni seznam upravičencev do donacij 1% dohodnine, ki bo v Uradnem listu RS objavljen najpozneje 30. septembra 2022. Če FURS prejme vlogo posameznika za namenitev dela dohodnine, ki je bila vložena, preden je seznam objavljen, šteje, da je zahteva neveljavna, zato naj zaenkrat posamezniki takih zahtev ne vlagajo.
Torej vas bomo za to, da nam namenite 1 odstotek dohodnine zaprosili drugo leto (2022).
To bi lahko bil vaš prostovoljni prispevek za delovanje društva namesto članarine, ki smo jo ukinili.
Lep pozdrav,

Biserka Marolt Meden, predsednica Srebrne niti

Pridružujemo se protestom tako Sindikata upokojencev Slovenije, ki opozarja na vedno večjo revščino med upokojenci, kot tudi Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, kjer vedo, kako težko posamezniki in njihove družine zagotavljajo plačilo oskrbnine v domovih starejših.

docxSN-Javno pismo Rebalans proračuna za višje plače v sociali 15. 11. 202182.44 KB

Na Srebrno nit se je v imenu več kolegic obrnila gospa, ki pravi, da večkrat težko spremlja slovenske nadaljevanke ali filme, ker je izgovorjava nerazumljiva in govor motijo drugi zvoki iz ozadja, zato bi želela, da imajo te oddaje podnapise v slovenskem jeziku.

Pobudo smo posredovali varuhinji pravic gledalcev in poslušalcev gospe Ilinki Todorovski, ki nam je posredovala naslednje informacije.

Večina slovenskih oddaj je že dostopna s podnaslovi! Gledalci si jih pri gledanju po televiziji lahko vključijo prek teleteksta, pri gledanju prek spletnega arhiva pa z uporabo tipke CC. Več o tem najdete na tej povezavi: https://www.rtvslo.si/dostopno/o-tehniki-podnapisov/506556 .

Šibka točka so oddaje, ki potekajo v živo, saj v Sloveniji ne premoremo naprave za sprotno zapisovanje govora. Dobra novica je, da se glede tega nekaj premika in do je stekel prvi pilotni projekt: https://www.rtvslo.si/varuh/aktualno/samodejno-podnaslavljanje-zacetek-pilotnega-projekta/597284.

Posebna težava v zadnjih dveh letih pa so maske pri govorcih.
Vpogled v težave, s katerimi se gospa Ilinka Todorovski srečuje v vlogi varuhinje, je povzet v tem članku: https://www.rtvslo.si/varuh/aktualno/vidimo-napihovanje-mask-razumemo-pa-nic/574721 .

Slovensko predsedstvo organizira mednarodno koferenco, Srebrna nit pa je za vse nas prevedla izhodiščno izjavo, ki smo jo prejeli samo v angleščini.

deklaracija o staranju 2020 - predsedujoči trio eu prevod dk nov 2021Deklaracija_o_staranju_2020_-_predsedujoo_trio_EU_prevod_DK_nov_2021_2_1.docx28.71 KB

Vsi si želimo kakovostnega preživljanja svoje starosti, pri tem pa pogosto pozabimo na vedno večje izzive, s katerimi se sooča starejše prebivalstvo. Eden izmed teh je tudi starizem, ki se pojavlja v obliki stereotipov, predsodkov in diskriminacije starejših oseb. Prepogosto ostaja spregledan, celo neviden, čeprav ima vrsto negativnih posledic na kakovostno življenje in preživljanje starosti.

Slovensko predsedstvo zato organizira mednarodno konferenco, ki se bo posvetila vprašanju starizma, s posebnim poudarkom na uveljavljanje pravic ljudi vseh starosti. Rešitve bomo iskali v medgeneracijskem sodelovanju in vseživljenjskem vidiku k staranju. Le z zavedanjem, da se človek stara že od rojstva in ne šele v poznejših letih, bomo presegli ozko gledanje na starost ter pomembno prispevali k preseganju starizma.

Arhiv novic