Colors: Purple Color

Spoštovani,
v Dramino knjižnico za ranljive skupine, v okviru katere nastajajo zvočni posnetki literarnih branj v interpretaciji dramskih igralk in igralcev, smo dodali drugi sklop poezije slovenske moderne, pesniško zbirko Poezije Dragotina Ketteja. Vabljeni k poslušanju.

Povezava do obeh objavljenih sklopov:
https://www.drama.si/o-drami/drama_center/drama-od-doma/dramina-knjiznica-za-ranljive-skupine

Naj vam umetniško branje igralk in igralcev Drame olajša in polepša tudi te praznične dni.

Lep dan vam želimo,
Gaja Pöschl in SNG Drama Ljubljana

Spoštovani ,

hvala vsem, ki ste pomagali, da bo življenje starejših v vseh okoljih bolj kakovostno in dostojno. Prosimo, berite naša javna pisma, upoštevajte dobre predloge in odločevalci odgovorite na naša vprašanja. 
 
Želimo vam lepe praznike, ostanite zdravi in naberite novih moči, kajti veliko dela nas čaka.
 
Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti
 

V Srebrni niti podpiramo pismo predsednice Zbornice - Zveze in s se strinjamo, da domovi za starejše in drugi socialnovarstveni zavodi težko sami zagotavljajo testiranje oseb, ki delajo pri njih, na prisotnost virusa SARS-CoV-2, saj diplomirane medicinske sestre s skrajnimi napori zagotavljajo izvajanje vseh ukrepov za preprečevanja okužb s SARS-CoV2 ter ukrepov za zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 ter organizirajo in izvajajo zdravstveno nego ter jim v izrednih razmerah ni mogoče nalagati dodatnih obremenitev.

Ob tem ne gre spregledati, da je v domovih za starejše in drugih socialnovarstvenih zavodih že pred epidemijo primanjkovalo vsaj 25 odstotkov izvajalcev zdravstvene nege za strokovno in kakovostno izvajanje zdravstvene nege in oskrbe, v času epidemije nalezljive bolezni COVID-19, diplomirane medicinske sestre in drugi izvajalci zdravstvene nege, katerih število je bistveno manjše tudi zaradi okužb s SARS-CoV-2, izjemno težko zagotavljajo zdravstveno nego in izvajajo vse ukrepe za obvladovanje in zajezitev okužb SARS-CoV-2 in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, kaj šele prevzemajo dodatne obremenitve.  

pdfMZ MDDSZ - Testiranje zaposlenih na virus SARS-CoV-2234.57 KB

Številka: 181-70/2020/1218
Datum: 14. 12. 2020

Zadeva: Podatki o okuženih, ozdravljenih in umrlih stanovalcih domov starejših- odgovor

Zveza: Vaše elektronsko sporočilo z dne 11. 12. 2020

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ste naslovili elektronsko sporočilo,v katerem nas prosite za informacijo o podatkih o številu oskrbovancev domov za starejše (vnadaljnjem besedilu: DSO), pri katerih je bila potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, o številuoskrbovancev, ki je po okužbi z virusom SARS-CoV-2 ozdravelo, številu umrlih oskrbovancev,pri katerih je bila potrjena okužba glede na to ali so umrli v DSO ali v bolnišnici. Sprašujete tudi,če je mogoče oskrbovance, ki so imeli pozitiven bris, so bili v karanteni ali v izolaciji, a nekateriniso imeli znakov okužbe, testirati na protitelesa in jim po testu omogočiti svobodno gibanje in obiske.

V povezavi z vašimi vprašanji pojasnjujemo, da je:

  • bila okužba z virusom SARS-CoV-2 do vključno 12. 12. 2020 potrjena pri 8334 oskrbovancih DSO,
  • na dan 12. 12. 2020 okužba aktivna pri 2473 oskrbovancih DSO, 
  • do vključno 12. 12. 2020 umrlo 1120 oskrbovancev domov za starejše, pri katerih je bila potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, od tega 534 v bolnišnici in 586 v DSO, pri čemer pojasnjujemo, da se v Republiki Sloveniji v poročanje o številu umrlih zajamejo
    vse osebe, pri katerih je v času smrti potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, ne glede na to ali je smrt posledica koronavirusne bolezni ali drugih vzrokov.

V povezavi z vašim vprašanjem glede sproščanja obiskov oziroma izhodov na podlagiV povezavi z vašim vprašanjem glede sproščanja obiskov oziroma izhodov na podlagiserološke preiskave menimo, da preiskava na protitelesa za potrebe sproščanja obiskov aliizhodov oskrbovancev ni potrebna oziroma testa na protitelesa za to ne smemo uporabljati.Test na protitelesa nam samo pove, da smo bili v stiku z virusom, ne moremo pa jih uporabljatikot merilo imunosti oziroma ali smo proti okužbi zaščiteni. Test pokaže na vsa protitelesa, ki sozaščitna in preprečijo okužbo, pa tudi tista protitelesa, ki niso nevtralizacijska in niso zaščitna.Zato po opravljenem testu ne moremo vedeti, ali so protitelesa, ki jih je test zaznal, v resnicitista, ki nas bodo tudi zaščitila pred vnovičnim poskusom vdora virusa SARS-CoV-2 v naše telo.

Verjetnost ponovne okužbe z virusom SARS-CoV-2 v obdobju do 3 mesece po preboleli okužbi,Verjetnost ponovne okužbe z virusom SARS-CoV-2 v obdobju do 3 mesece po preboleli okužbi,ki smo jo dokazali s PCR testom ali hitrim antigenskim testom je zanemarljiva. Objavljenih jebilo več kot 15 mednarodnih in ameriških študij, ki so preučevale dolžino okužbe, trajanjeizločanja virusa, asimptomatsko širjenje in tveganje za širjenje med različnimi skupinamibolnikov. Raziskovalci so ugotovili, da količina živega virusa v nosu in žrelu bistveno upadekmalu po pojavu simptomov okužbe z virusom SARS-CoV-2. Poleg tega trajanje kužnosti privečini sicer zdravih ljudi s SARS-CoV-2 ni daljše od 10 dni po začetku simptomov in ne več kot20 dni pri ljudeh, ki so imeli težko obliko bolezni ali tistih, ki so imunsko oslabljeni. Strokovnjakibodo še naprej pozorno spremljali nova pridobljena spoznanja na podlagi katerih bodo popotrebi spremenili trenutna priporočila.

Omejitve obiskov ali izhodov pri oskrbovancu, ki je okužbo prebolel, znotraj obdobja 3 meseceOmejitve obiskov ali izhodov pri oskrbovancu, ki je okužbo prebolel, znotraj obdobja 3 mesecepo preboleli okužbi z virusom SARS-CoV-2, zaradi tveganja zbolevanja samega oskrbovancaniso potrebne. Ne glede na navedeno pa opozarjamo, da obiskovalci, ki okužbe z virusomSARS-CoV-2 še niso preboleli, lahko predstavljajo tveganje vnosa okužbe v institucijo. Pravtako bi bila lahko morebitna prisotna subklinična okužba z virusom SARS-CoV-2 pri osebi(oskrbovancu ali obiskovalcu), ki je okužbo z virusom SARS-CoV-2 že prebolela, tvegana zaprenos virusa SARS-CoV-2 na osebo, ki okužbe z virusom SARS-CoV-2 še ni prebolela. Zatosvetujemo, da tudi dalje obiski potekajo v dogovoru z izvajalci in ob upoštevanju vseh ukrepovza preprečevanje prenosa virusa SARS-CoV-2, ker populacija oskrbovancev v DSO v primeru zbolevanja za koronavirusno boleznijo, spada med ranljivo skupino prebivalstva.

Mnenje ministrstva glede obiskov v socialno varstvenih zavodih je dostopno tudi na spletniMnenje ministrstva glede obiskov v socialno varstvenih zavodih je dostopno tudi na spletnistrani: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Mnenje-Ministrstvaza-zdravje-zvezi-z-obiski-v-socialno-varstvenih-zavodih-10.-12.-2020.pdf.

Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa. Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

 

S spoštovanjem,

mag. Klavdija KOBAL STRAUS
v. d. generalne direktorice

 

Spoštovani,

V domu upokojencev Nova Gorica in enoti Podsabotin omogočamo:

  • ·Obiske vsem stanovalcem, ki so preboleli okužbo,
  • ·Obiske vsem zdravim stanovalcem v varnih sobah obeh enot (prilagamo fotografijo),
  • ·Obiske vsem stanovalcem v paliativni oskrbi,
  • ·Dostavo paketov svojcev našim stanovalcem brez omejitev.

Lep pozdrav   

Bojan Stante, direktor 


Spoštovana,

Hvala za priporočila, ki ste jih pripravili v Srebrni niti.

Ko se je epidemiološka slika v domu umirila, smo začeli s prvimi obiski v sobah, pri tistih stanovalcih, kjer se je izkazal največji manko in ne samo paliativna oskrba (ti so imeli ves čas, tudi v RC). Je pa res, da nas je kakšen stanovalec presenetil z zaključkom življenja in za to nam je žal.

Od četrtke so obiski za vse, tisti, ki lahko pridejo do domske kavarne potekajo obiski tam, na primerni razdalji in brez sten,….tisti, ki ne zmorejo, pa imajo obisk v sobi. Je pa res, da se morajo za obisk naročiti in v OVO, ki ga ne zaračunamo. Žal je to tudi za nas nova situacija, bi bila pa vesela, če bi obiskovalci razumeli tudi našo plat in se držali navodil (pa tu ne mislim, da jih ne bi smeli pobožati,..). Tudi mi se učimo nove realnosti.

Hvala, ker ste z nami!

Nataša Zalokar, univ. dipl. soc,
Direktorica doma upokojencev Domžale

Spoštovani,
v juliju, ko smo tisti s trezno glavo in naravoslovnim znanjem pričakovali, da bosta prevelika ljudska sproščenost in politična poletna ležernost kmalu naplavili posledice v obliki "drugega vala", sem se, tudi preko aktivnega sodelovanja s Srebrno nitjo, zavzemala za ureditev obiskov svojcev pri varovancih DSO, še preden so se ti ponovno zaprli. V DSO Tabor se je zapora pričela z dnem 02.10.20', se še sploh spomnimo kakšen lep, topel jesenski dan je to bil?!
Danes je zapora še zmeraj v veljavi. Koliko izhodov, sprehodov, pohodov, vdihov svežega (in zdravega!) zraka smo/ ste v tem času naredili? Veliko? Stanovalci pa prav nič od tega. Ja, no: morda se "zračijo". In še vedno se vsepovsod samo razpravlja, kako pogubna je zanje popolna socialna osamitev in negibnost v katero so pahnjeni. Vse živo ovene, shira, tudi naši stari za zaprtimi zidovi. Eni pa odidejo.
Namesto predloga prilagam "zgodbo v dveh delih": mojo in moje mame.


PS: danes, 10.12.2020 je dan prav posebnih pravic, tudi njihovih.
S prijaznim pozdravom,
Marina Kokolj

docxPismo19.76 KB

docxEpilog16.38 KB

Arhiv novic